Helse Nord RHF

Helse Nord RHF,

Norge
23-02-2018

100% avtalehjemmel for spesialist i Kardiologi i Bodø - Helse Nord RHF

Kontakt

Helse Nord RHF

Sjøgata 10
Bodø
Norge
Tlf: +47 755 12900
Praktisk information
Oprettet:
23-02-2018
Udløber:
21-03-2018
Kviknummer:
LJA-56689683
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Kardiologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Nord-Norge. Vår visjon er Helse i Nord der vi bor. Vi skal utvikle en helsetjeneste basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt, som er tilpasset vår landsdel. Hovedoppgaven er å planlegge og utvikle spesialisthelsetjenesten i regionen. Den tjenesteytende virksomheten er organisert i fem helseforetak heleid av Helse Nord RHF. Helseforetaksgruppen har over 13 000 årsverk. Helse Nord har også avtaler med private aktører. Helse Nord RHFs administrasjon med om lag 65 medarbeidere er lokalisert i Bodø. Les mer her

 

Vi har ledig en attraktiv avtalehjemmel i Nordlands hovedstad, Bodø.

Byen har 50 000 innbyggere, er et administrasjons- og utdanningssenter med universitet og et variert arbeidsliv. Avtalen er en videreføring av driftsavtalen til Johan Sandvik, innen kardiologi med praksislokalisasjon til Bodø. Praksisen ønskes videreført snarest mulig etter tildeling.

 

Tildeling vil bli foretatt etter en helhetsvurdering av søkerne mht utdanning, relevant erfaring og personlig egnethet.

 

Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning.

Avtalespesialisten må beherske norsk eller skandinavisk både muntlig og skriftlig.

 

For avtaler som videreføres må det påregnes overdragelsesgodtgjørelse til opprinnelig hjemmelsinnehaver i samsvar med reglene i Rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og legeforeningen.

 

Søkere må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse

 

Arbeidsoppgaver

 

 • Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis

 • Legen skal drive en bred kardiologiskpoliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt den til enhver tid gjeldende lovgivning. Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrig helsetjeneste, spesielt fagmiljøet ved Nordlandssykehuset HF. Dette for å oppnå god prioritering av pasienter og korte ventetider.

 • Praktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF skal blant annet:

 • Delta i faglig utvikling og samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen.

 • Rapportere og administrere sin praksis i tråd med gjeldende avtaler.

 • Prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder.

 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming.

 

 

Utdanningsretning

 

 • Medisin

 • Utdanningstittel: Spesialist i kardiologi

 

 

Personlige egenskaper

 

 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt ved tildeling.

 

 

Språk

 

 • Norsk

 • Svensk

 • Dansk

 

 

Vi tilbyr

 

 • Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 3. Dette er høyeste driftstilskuddsklasse og utgjør for tiden kr 1 309 320,- per år for 100 % avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig


Lignende job
Afdelingen for Klinisk Patologi - Odense-Svendborg
Odense, Fyn
Ortopædkirurgisk Afdeling O, Odense-Svendborg
Odense, Fyn
Har du læst?
 

nr. 14/2016