Helse Nord RHF

Helse Nord RHF,

Nordland
25-06-2020

100 % driftsavtale for øre-nese-hals spesialist i Vesterålen

Kontakt

Helse Nord RHF

Vesterålen
Norge
Praktisk information
Oprettet:
25-06-2020
Udløber:
31-08-2020
Kviknummer:
LJA-80534618
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Oto-rhino-laryngologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vi har ledig en spennende 100 % driftsavtale i Vesterålen lokalisert på Myre, med mulighet for alternativ lokalisering i Vesterålen. Avtalen er en videreføring av Erik Zadig sin avtalehjemmel, og full overtakelse er planlagt innen 1. oktober 2020. Det er eventuelt også anledning for å etablere en senior-junioravtale ved ønske fra søker. Oppstart kan skje etter nærmere avtale med inneværende hjemmelshaver.

Det må påregnes overdragelsesgodtgjørelse til opprinnelig hjemmelsinnehaver i samsvar med reglene i Rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og legeforeningen.

Tildeling vil bli foretatt etter en helhetsvurdering av søkerne mht utdanning, relevant erfaring og personlig egnethet.

Tildeling forutsetter norsk spesialist godkjenning.

Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Søkere må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.

Arbeidsoppgaver

 • Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.

 • Legen skal drive bred allmenn poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt den til enhver tid gjeldende lovgivning. Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten og spesielt Nordlandssykehuset HF. Dette særlig i forhold til faglig utvikling, god prioritering og korte ventetider.

 • Praktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF skal blant annet:

 • Delta i faglig utvikling og samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen

 • Rapportere og administrere sin praksis i tråd med gjeldende avtaler

 • Prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder

 

Kvalifikasjoner

 • Helse Nord RHF søker spesialister innen øre-, nese- og hals med bred poliklinisk erfaring, herunder utredning, diagnostikk og behandling. Spesialisten må ha interesse for tverrfaglig samarbeid.

 • Avtalespesialisten skal utføre oppgaver som defineres som spesialisthelsetjeneste.

 • Søker må ha evne og vilje til å inngå i et nært samarbeid med relevant helseforetak og andre relevante samarbeidspartnere for god koordinering av pasientforløpet og kort ventetid.

 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning.

 • Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

 • Utdanningsnivå: Cand. med

 

Personlige egenskaper

 • Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egnethet tillegges særlig vekt.

 

Vi tilbyr

 • Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 3, og tilsvarer for tiden kr 1 395 300,- per år for 100 % avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.

 

Søknadsfrist: 31. august 2020

Kontaktinformasjon:

 

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Nord-Norge og Svalbard. Vår visjon er Helse i Nord der vi bor. Vi skal utvikle en helsetjeneste basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt, som er tilpasset vår landsdel.

Hovedoppgaven er å planlegge og utvikle spesialisthelsetjenesten i regionen. Helse Nord RHF har driftsavtaler med spesialister innen flere ulike fagområder fordelt i hele regionen. Praktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF skal: inngå samarbeidsavtaler med relevant HF, delta i faglig utvikling og samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen, rapportere og administrere sin praksis i tråd med gjeldende avtaler, prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder.


Lignende job
Sykehuset Innlandet HF
Lillehammer
Region Hovedstaden
Ballerup¤København¤Rødovre, Storkøbenhavn
Har du læst?
 

nr. 14/2016