Helse Nord RHF

Helse Nord RHF,

Norge
05-03-2018

100 % driftsavtale for spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer Bodø - Avtalespesialister

Kontakt

Helse Nord RHF

Sjøgata 10
Bodø
Norge
Tlf: +47 755 12900
Praktisk information
Oprettet:
05-03-2018
Udløber:
04-04-2018
Kviknummer:
LJA-57233582
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Gynækologi,
Obstetrik
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Nord-Norge. Vår visjon er Helse i Nord der vi bor. Vi skal utvikle en helsetjeneste basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt, som er tilpasset vår landsdel. Hovedoppgaven er å planlegge og utvikle spesialisthelsetjenesten i regionen. Helse Nord RHF har ca. 93 avtaler med private spesialister med driftsavtale. Avtalene utgjør om lag 75 årsverk. Praktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF skal: delta i faglig utvikling og samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen, rapportere og administrere sin praksis i tråd med gjeldende avtaler, prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder.

 

Vi har ledig en spennende avtalehjemmel i en av Norges mest attraktive byer, Bodø. Avtalen er en videreføring av gynekolog Terje Skotheims driftsavtale. Den ledige driftsavtalen/praksisen er samlokalisert i flotte lokaler med urolog.

 

For avtalen gjelder:

For driftsavtaler som er en videreføring av eksisterende avtale, må det påregnes overdragelsesgodtgjørelse til opprinnelig hjemmelsinnehaver i samsvar med reglene i rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og legeforeningen.

 

Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 3, som er høyeste driftstilskuddsklasse og tilsvarer for tiden kr 1 309 320,- per år for 100 % avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.

 

Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening. Avtalen forutsetter 37,5 timer tilstedeværelse per uke, 44 uker per år for 100 % avtalehjemmel, inkludert administrasjon av praksis. Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming.

 

Tildeling:

Tildeling vil bli foretatt etter en helhetsvurdering av søkerne basert på utdanning, relevant erfaring og personlig egnethet. Gruppepraksisen vil jfr. rammeavtalen 5.3 få anledning til å uttale seg om ønsket kandidat.

 

Tildeling forutsetter Norsk spesialistgodkjenning

Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

 

Søkere må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.

 

Arbeidsoppgaver

Legen skal drive bred allmenn poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning.

 

Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes nært samarbeid mellom spesialisten i Bodø, den øvrige helsetjenesten og gynekologisk obstetrisk avdeling i Nordlandsykehuset HF, særlig i forhold til faglig utvikling, god prioritering og korte ventetider.

 

Praktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF skal:

Delta i faglig utvikling og samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen.

Rapportere og administrere sin praksis i tråd med gjeldende avtaler.

Prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder

 

Kvalifikasjoner

Spesialist i gynekologi og fødselshjelp

 

Utdanningsretning

Medisin

 

Språk

Norsk

Lignende job
Afdelingen for Klinisk Patologi - Odense-Svendborg
Odense, Fyn
Ortopædkirurgisk Afdeling O, Odense-Svendborg
Odense, Fyn
Har du læst?
 

nr. 14/2016