Helse Nord

Helse Nord,

Norge
17-12-2018

100 % driftsavtale for spesialist i øyesykdommer på Finnsnes - Helse Nord RHF/Avtalehjemler

Kontakt

Helse Nord

Praktisk information
Oprettet:
17-12-2018
Udløber:
15-02-2019
Kviknummer:
LJA-68912597
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Oftalmologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Nord-Norge og Svalbard. Vår visjon er Helse i Nord der vi bor. Vi skal utvikle en helsetjeneste basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt, som er tilpasset vår landsdel. Hovedoppgaven er å planlegge og utvikle spesialisthelsetjenesten i regionen. Helse Nord RHF har driftsavtaler med spesialister innen flere ulike fagområder fordelt i hele regionen. Praktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF skal: inngå samarbeidsavtaler med relevant HF, delta i faglig utvikling og samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen, rapportere og administrere sin praksis i tråd med gjeldende avtaler, prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder.

 

Vi har ledig en spennende avtalehjemmel på Finnsnes i Lenvik kommune. Lenvik kommune har rundt 11.500 innbyggere, tredje største kommune i Troms fylke. Byen Finnsnes er regionsenter for åtte kommuner og rundt 35.000 innbyggere i Midt-Troms og i sterk utvikling. Det er gode muligheter for den som er glad i natur og friluftsliv, samtidig som det er god kommunikasjon med fly og hurtigbåt.

 

Avtalen er en videreføring av Atle Lyslo sin driftsavtale på Finnsnes, og praksisen er lokalisert i fine lokaler på Lenvik Helsesenter. For avtaler som videreføres må det påregnes overdragelsesgodtgjørelse til opprinnelig hjemmelsinnehaver i samsvar med reglene i rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og legeforeningen.

 

Det er ønskelig at søker har operasjonskompetanse innen kataraktkirurgi. Kvalifiserte søkere kan inngå nærmere avtale med Helse Nord RHF om operasjonsvirksomheten.

 

Praksis kan overtas fra 1.1.2019. Dersom det er ønskelig kan eventuell overlapp med nåværende spesialist avtales nærmere.

 

Arbeidsoppgaver

 

 • Legen skal drive bred allmenn poliklinisk oftalmologisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt den til enhver tid gjeldende lovgivning.

 • Det skal inngås samarbeidsavtale mellom avtalespesialist og universitetssykehuset Nord-Norge HF, blant annet i forhold til prioritering av pasienter for å sikre god koordinering og raskest mulig oppfølging.

 • Det forutsettes utover dette et nært samarbeid med den øvrige helsetjeneste.

 • Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.

 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming.

 • Spesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF skal blant annet:

 • Delta i faglig utvikling og samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen.

 • Rapportere og administrere sin praksis i tråd med gjeldende avtaler.

 • Prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder

 • Avtalespesialist skal være tilknyttet Norsk helsenett og ha elektronisk pasientjournalsystem som støtter sending og mottak av elektroniske meldinger, herunder samhandling med andre helseaktører.

 

 

Kvalifikasjoner

 

 • Helse Nord RHF søker spesialister innen oftalmologi med bred poliklinisk erfaring, herunder utredning, diagnostikk og behandling. Spesialisten må ha interesse for tverrfaglig samarbeid.

 • Spesialisten skal utføre oppgaver som defineres som spesialisthelsetjeneste.

 • Søker må ha evne og vilje til å inngå i et nært samarbeid med relevant helseforetak og andre relevante samarbeidspartnere for god koordinering av pasientforløpet og kort ventetid.

 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning.

 • Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

 

 

Utdanningsretning

 

 • Medisin

 • Utdanningstittel: Spesialist i øyesykdommer

 

 

Personlige egenskaper

 

 • Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egnethet tillegges særlig vekt.

 

 

Språk

 

 • Norsk

 

 

Vi tilbyr

 

 • Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 3, som er høyeste driftstilskuddsklasse og tilsvarer for tiden kr 1 362 600,- per år for 100 % avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.

Udvalgte job
Har du læst?
 

nr. 14/2016