Helse Nord

Helse Nord,

Tromsø
25-06-2020

20 % junioravtale for spesialist i øyesykdommer i Tromsø

Kontakt

Helse Nord

Praktisk information
Oprettet:
25-06-2020
Udløber:
31-08-2020
Kviknummer:
LJA-80534619
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Oftalmologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vi har ledig en spennende avtalehjemmel i en av Norges mest spennende byer, Tromsø. Avtalen er en del av Marco Filipponi sin senioravtale og vil ved full overtakelse utvides til 100 % over 5 år. Den som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokaler og i nær samarbeid med dagens hjemmelsinnehaver inntil senior fratrer. Junior er forpliktet til å overta resterende del av hjemmelen når senior fratrer.

Praksis kan starte opp så snart som mulig etter tildeling og avtale med senior (tentativ oppstart juni 2020).

For avtalen gjelder:

For avtaler som videreføres må det påregnes overdragelsesgodtgjørelse til opprinnelig hjemmelsinnehaver i samsvar med . 11 i Rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og legeforeningen.

Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 3, som er høyeste driftstilskuddsklasse og tilsvarer for tiden kr 1 395 300,- per år for 100 % avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.

Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.

Tildeling vil bli foretatt etter en helhetsvurdering av søkerne mht utdanning, relevant erfaring og personlig egnethet. Tildeling forutsetter norsk spesialist godkjenning.

Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Søkere må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.

Arbeidsoppgaver

 • Legen skal drive bred allmenn poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning.

 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid.Det forutsettes nært samarbeid mellom spesialisten i Tromsø, den øvrige helsetjenesten og øyeavdelingen ved UNN HF, særlig i forhold til faglig utvikling, god prioritering og korte ventetider.

 • Praktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF skal:

 • Delta i faglig utvikling og samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen.

 • Rapportere og administrere sin praksis i tråd med gjeldende avtaler.

 • Prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder

 

Kvalifikasjoner

 • Helse Nord RHF søker øyespesialist med bred poliklinisk erfaring, herunder utredning, diagnostikk og behandling. Spesialisten må ha interesse for tverrfaglig samarbeid.

 • Avtalespesialisten skal utføre oppgaver som defineres som spesialisthelsetjeneste.

 • Søker må ha evne og vilje til å inngå et nært samarbeid med relevant helseforetak og andre relevante samarbeidspartnere for god koordinering av pasientforløpet og kort ventetid.

 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning.

 • Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

 

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges.

 

Vi tilbyr

 • Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 3, som er høyeste driftstilskuddsklasse og tilsvarer for tiden kr. 1 309 320,- per år for 100% avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom Den norske legeforening og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.

 

Søknadsfrist: 31. august 2020

Kontaktinformasjon:

 

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Nord-Norge og Svalbard. Vår visjon er Helse i Nord der vi bor. Vi skal utvikle en helsetjeneste basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt, som er tilpasset vår landsdel.

Hovedoppgaven er å planlegge og utvikle spesialisthelsetjenesten i regionen. Helse Nord RHF har driftsavtaler med spesialister innen flere ulike fagområder fordelt i hele regionen. Praktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF skal: inngå samarbeidsavtaler med relevant HF, delta i faglig utvikling og samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen, rapportere og administrere sin praksis i tråd med gjeldende avtaler, prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder.


Lignende job
Sykehuset Innlandet HF
Lillehammer
Region Hovedstaden
Ballerup¤København¤Rødovre, Storkøbenhavn
Har du læst?
 

nr. 14/2016