Helse Nord RHF

Helse Nord RHF,

Norge
29-08-2018

20 % senioravtale for spesialist i kardiologi i Harstad - Helse Nord RHF/Avtalehjemler

Kontakt

Helse Nord RHF

Sjøgata 3
9405
Harstad
Norge
Praktisk information
Oprettet:
29-08-2018
Udløber:
21-10-2018
Kviknummer:
LJA-64967838
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Intern medicin,
Kardiologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Helse Nord, Helse Nord RHF

   

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Nord-Norge og Svalbard. Vår visjon er Helse i Nord der vi bor. Vi skal utvikle en helsetjeneste basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt, som er tilpasset vår landsdel. Hovedoppgaven er å planlegge og utvikle spesialisthelsetjenesten i regionen. Helse Nord RHF har driftsavtaler med spesialister innen flere ulike fagområder fordelt i hele regionen. Praktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF skal: inngå samarbeidsavtaler med relevant HF, delta i faglig utvikling og samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen, rapportere og administrere sin praksis i tråd med gjeldende avtaler, prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder.

 

Vi har ledig en spennende senioravtale i Harstad, byen hvor nord- og sørgående Hurtigrute møtes hver morgen. Harstad regionen er rik på natur og frilufts opplevelser.

 

Avtalen er en del av kardiolog Kurt A. Hofsøy sin senioravtale. Avtalens størrelse er i utgangspunktet 20 %, men større del-hjemmel kan avtales med senior. Ved full overtakelse utvides til 100 %.

 

Den som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokaler og i nær samarbeid med dagens hjemmelsinnehaver inntil senior fratrer. Junior er forpliktet til å overta resterende del av hjemmelen når senior fratrer.

 

Praksis kan starte opp så snart som mulig etter tildeling og avtale med senior.

 

For avtalen gjelder:

For avtaler som videreføres må det påregnes overdragelsegodtgjørelse til opprinnelig hjemmelsinnehaver i samsvar med . 11 i Rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og legeforeningen.

 

Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.

 

Tildeling vil bli foretatt etter en helhetsvurdering av søkerne mht utdanning, relevant erfaring og personlig egnethet. Tildeling forutsetter norsk spesialist godkjenning.

 

Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

 

Søkere må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.

 

Arbeidsoppgaver

  • Legen skal drive bred allmenn poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning.

  • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid.Det forutsettes nært samarbeid mellom spesialisten i Harstad, den øvrige helsetjenesten og UNN HF, særlig i forhold til faglig utvikling, god prioritering og korte ventetider.

  • Praktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF skal:

  • Delta i faglig utvikling og samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen.

  • Rapportere og administrere sin praksis i tråd med gjeldende avtaler.

  • Prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder

 

Utdanningsretning

  • Indremedisin: hjertesykdommer

  • Medisin

 

Personlige egenskaper

  • Personlig egnethet vektlegges.

 

Vi tilbyr

  • Hjemmelen er plassert i driftstilskuddklasse 3, som er høyeste driftstilskuddklasse og tilsvarer for tiden kr 1 309 320,- per år for 100 % avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.


Udvalgte job
Lignende job
Region Midtjylland
Midtjylland
Har du læst?
 

nr. 14/2016