Helse Nord RHF

Helse Nord RHF,

Norge
23-03-2018

75% avtalehjemmel for spesialist i øre-nese-halssykdommer i Narvik - Helse Nord RHF/Avtalehjemler

Kontakt

Helse Nord RHF

Sjøgata 10
Bodø
Norge
Tlf: +47 755 12900
Praktisk information
Oprettet:
23-03-2018
Udløber:
01-05-2018
Kviknummer:
LJA-58155392
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Oto-rhino-laryngologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Nord-Norge. Vår visjon er Helse i Nord der vi bor. Vi skal utvikle en helsetjeneste basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt, som er tilpasset vår landsdel. Hovedoppgaven er å planlegge og utvikle spesialisthelsetjenesten i regionen. Helse Nord RHF har ca. 93 avtaler med private spesialister med driftsavtale. Avtalene utgjør om lag 75 årsverk. Praktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF skal: delta i faglig utvikling og samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen, rapportere og administrere sin praksis i tråd med gjeldende avtaler, prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder.

 

Vi har ledig en attraktiv avtalehjemmel i Narvik. Narvik kommune har ca. 18.800 innbyggere. Med Narvik havn, jernbanen, europaveiene og flyplassene er kommunen et knutepunkt for kommunikasjoner og transport.

 

Avtalen er en videreføring av 75% driftsavtale til Paal Bentsen (mobil 906 86 716) innen øre-nese-hals sykdommer. Praksisen ønskes videreført i løpet av sommeren 2018.

 

Tildeling vil bli foretatt etter en helhetsvurdering av søkerne mht utdanning, relevant erfaring og personlig egnethet.

 

Tildeling forutsetter norsk spesialist godkjenning.

Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

 

For avtaler som videreføres må det påregnes overdragelsesgodtgjørelse til opprinnelig hjemmelsinnehaver i samsvar med reglene i rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og legeforeningen.

 

Søkere må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.

Det bes om minimum to referanser.

 

Arbeidsoppgaver

 

 • Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.

 • Legen skal drive øre-nese-hals poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt den til enhver tid gjeldende lovgivning. Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten og spesielt Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeidet gjelder særlig faglig utvikling, riktig prioritering, ventetider og gode pasientforløp.

 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming.

 • Spesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF skal blant annet:

 • Delta i faglig utvikling og samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen

 • Rapportere og administrere sin praksis i tråd med gjeldende avtaler

 • Prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder

 

 

Utdanningsretning

 

 • Øre-nese-halssykdommer

 

 

Utdanningsnivå

 

 • Cand med

 

 

Personlige egenskaper

 

 • Personlig egnethet vil vektlegges ved tildeling.

 

 

Språk

 

 • Norsk

 

 

Vi tilbyr

 

 • Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 3, som er høyeste driftstilskuddsklasse og tilsvarer for tiden kr 1 309 320,- per år for 100 % avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.

Udvalgte job
Lignende job
Region Midtjylland
Midtjylland
Hæmatologisk Afdeling X Odense
Odense, Fyn
Har du læst?
 

nr. 14/2016