Medicinske sygdomme, Kolding Sygehus,

Kolding
14-09-2018

Afdelingslæge med speciale i endokrinologi

Kontakt

Medicinske sygdomme, Kolding Sygehus

Sygehusvej 24
6000
Kolding
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
14-09-2018
Udløber:
12-10-2018
Kviknummer:
LJA-65518735
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Medicinsk endokrinologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Endokrinologien på Kolding Sygehus opruster til fremtiden, og vi søger den helt rette kollega til vores team. Så hvis du går med drømme om at blive en del af en afdeling og et sygehus, hvor der er gode muligheder for at udvikle sig fagligt, for at have tæt kontakt med patienterne, for at have de bedste kolleger og for at forske og arbejde med forbedringer, så er det her, du skal slå til! 
 
Stillingen er til besættelse fra 1. januar 2019 eller efter aftale.  
   
Om den endokrinologiske funktion:  
Den endokrinologiske funktion på Kolding Sygehus hører under afdelingen Medicinske Sygdomme og har et stort ambulatorium med ca. 14.000 ambulante kontakter om året.  
 
Hos os foregår behandling af den endokrinologiske patient på højt fagligt niveau med fokus på optimale og velkoordinerede patientforløb.  Der er en stærk teamstruktur i ambulatoriet med tæt samarbejde omkring patienten på tværs af alle faggrupper. Vi brænder for at gøre en forskel for patienterne, og vi arbejder løbende med forbedringer og lægger stor vægt på, at alle bidrager til, at vi hele tiden kan blive bedre og dygtigere til at løse vores opgaver til gavn for patienterne. 
 
I ambulatoriet varetager vi insulinpumpebehandling og behandling med glukose-sensorer. Vi har et velfungerende samarbejde med den nefrologiske funktion med et fælles diabetes-nefrologisk ambulatorium 3-4 gange om måneden. Derudover varetager vi behandling af gestationel diabetes. 
 
Vi arbejder også fast med multidsciplinære teams (MDT). For eksempel ser vi dagligt patienter med diabetiske fodsår i et tæt samarbejde mellem endokrinologer, karkirurger og ortopædkirurger i MDT.  
 
I fremtiden forventer vi, at den høje faglighed på diabetesområdet på sygehuset bliver yderligere styrket via vores samarbejde med Steno Diabetes Center Odense (SDCO), hvor vi er udpeget som Steno Partner. Det samarbejde glæder vi os til.  
 
I ambulatoriet udredes, behandles og følges desuden en bred vifte af endokrinologiske patienter. Der planlægges etablering af et sammedagsforløb til udredning af patienter med struma og knude på halsen. I afdelingen forefindes faciliteter til UL-scanning af thyroidea inkl. biopsi. Hypofyse og binyrepatienter udredes og behandles i henhold til specialeplanen og i tæt samarbejde med OUH. Afdelingen har en velfungerende osteoporosefunktion med dexascannere i ambulatoriet og patienterne ses også her i velkoordinerede forløb. 
 
Om din arbejdsfunktion:  
Du vil i dagtid primært være tilknyttet endokrinologisk ambulatorium og indgå i de beskrevne funktioner. Der vil kun i begrænset omfang være stuegangsfunktion. 
 
Du vil i vagten indgå i bagvagtslaget og her få arbejdsopgaver i Akutafdelingen – udelukkende med medicinske patienter. 
  
Hvis du ønsker det, og det stemmer overens med behov og kompetencer, er der desuden god mulighed for, at du kan deltage i eksempelvis kvalitets- og forbedringsarbejde, arbejdsmiljøarbejde, forskning eller uddannelse.   
 
For den rigtige kandidat er der blandt andet mulighed for deltagelse i Sygehus Lillebælts Karriere Boost program http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm477948.  
 
Om dig:    
Vi forventer 
At du altid sætter patienten først - også i en travl dagligdag.    
At du er speciallæge i intern medicin: endokrinologi og som sådan har en stærk faglig profil.  
At du har en styrke og personlighed, der samler.  
At du har visioner for udviklingen af en stor endokrinologisk funktion i et moderne akutsygehus.  
At du byder dig til, når dagligdagen er presset.  
At du er god til at skabe fagligt flow. 
At du deltager aktivt i den daglige, kliniske vejledning af yngre kolleger.    
At du deltager positivt i den kliniske implementering af forbedringsarbejde.    
At du altid holder den gode tone i hverdagen – både overfor patienter, pårørende og kolleger. 

 
Vi tilbyder:    
En stilling i en spændende, kompleks og dynamisk afdeling, hvor patienten er i fokus, hvor den faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt, hvor tværfaglighed og teamtanke har særligt fokus, hvor gode samarbejdsrelationer internt og eksternt er altafgørende, hvor medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence, og hvor kulturen er præget af tillid, respekt og humor.    
 
Afdelingen prioriterer efteruddannelse samt kursus og kongresdeltagelse. 

 
Om afdelingen:    
Medicinske Sygdomme har 69 stationære senge samt et observationsafsnit med to sengepladser. Desuden er sygehusets daghospital - som benyttes af alle afdelinger på sygehuset - ledelsesmæssigt underlagt Medicinske Sygdomme. Der er specialambulatorier og speciallæger i følgende specialer:  
  
Akutmedicin 
Intern medicin  
Infektionsmedicin  
Nefrologi  
Geriatri  
Endokrinologi  
Reumatologi  
Gastroenterologi  
Lungemedicin 
  
Afdelingen har uddannelseslæger på alle niveauer; prægraduat, KBU, introduktionsstillinger og hoveduddannelse i følgende specialer: Geriatri, infektionsmedicin, nefrologi og endokrinologi. Desuden deltager afdelingen i uddannelse af praktiserende læger og uddannelse er generelt højt prioriteret.  
  
I alt har afdelingen cirka 35 speciallæger (hvoraf fire er endokrinologer) og 40 uddannelseslæger på forskelligt niveau.   
 
Den gode tone, åbent sind og respektfuldt samarbejde med patienter og pårørende, kolleger, øvrige faggrupper og sygehusets øvrige afdelinger er højt prioriteret og en forudsætning for ansættelse i afdelingen. 
 
Læs mere om afdelingen her  http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm223166.

Om Sygehus Lillebælt:    
Kolding Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt, som består af sygehusene i Kolding og Vejle og Rygcenter Syddanmark i Middelfart. 
Sygehus Lillebælt er kendt for at være et sygehus, der går forrest, når det handler om at sætte patienten først, og ikke mindst for at være en arbejdsplads, hvor er højt til loftet og kort til ledelsen.  
Læs mere om Sygehus Lillebælt her http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm222773 
 
Om jobansøgningen og samtalen:  
Ansøgning og CV bedes struktureret efter de 7 lægeroller  
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2013/de-syv-laegeroller 
  
Der afholdes altid samtale, hvor afdelingsledelsen og nærmeste samarbejdspartnere deltager. Samtalen tager udgangspunkt i ansøgningen og kort case der udleveres lige inden samtalen.  
Der indhentes altid reference efterfølgende efter nærmere aftale.  
  
Løn og ansættelsesvilkår:  
Sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Lægeforeningen til enhver tid gældende overenskomst.    
   
Yderligere oplysninger:    
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til specialeansvarlig overlæge Susanne Søgaard Lerche, telefon 76 36 05 53 eller ledende overlæge Poul Henning Madsen, telefon 76 36 21 62, e-mail: poul.henning.madsen@rsyd.dk  
   
Ansøgningsfrist 12. oktober 2018  
Samtaler forventes afholdt ultimo oktober 2018. 
 

Udvalgte job
Lignende job
Region Midtjylland
Midtjylland
Har du læst?
 

nr. 14/2016