Reumatologisk afdeling,

Esbjerg
28-08-2019

Afdelingslæge med speciale i medicinsk reumatologi til Medicinsk afdeling, Sydvestjysk Sygehus

Kontakt

Reumatologisk afdeling

Finsensgade 35
6700
Esbjerg
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
28-08-2019
Udløber:
15-10-2019
Kviknummer:
LJA-75149762
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Reumatologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

En afdelingslæge med speciale i medicinsk reumatologi eller intern medicin: medicinsk reumatologi søges til Medicinsk afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, pr 1/12 2019 eller efter nærmere aftale.

Sydvestjysk Sygehus:
Sydvestjysk Sygehus er akut sygehus for patienter boende i den sydvestlige del af Region Syddanmark. Der er matrikler i Esbjerg og Grindsted. Akutte medicinske patienter indlægges via FAM, fælles akut modtageafdeling. Der er vagtfællesskab for alle de medicinske specialer på Sydvestjysk Sygehus (kardiologi, endokrinologi, hæmatologi, lungemedicin, medicinsk gastroenterologi, reumatologi, onkologi) med 2 forvagtslag, mellemvagt og bagvagt, samt både intern medicinsk og kardiologisk speciallægevagt. Desuden er der overlægeberedskabsvagt i nefrologi.

Reumatologien på Sydvestjysk Sygehus:
Reumatologien indgår som en del af medicinsk afdeling, og består af:

  • Sengeafsnit fælles med ortopædkirurgisk, endokrinologisk og hæmatologisk afdeling, hvor de reumatologiske læger tager sig af patienter indlagt med reumatologiske og almen intern medicinske sygdomme
  • Ambulatorium med patienter til udredning og kontrol af akutte og kroniske reumatologiske lidelser. Ambulatoriet har særligt fokus på anvendelse af ultralyd som udrednings- og sygdomsmonitoreringsredskab. Vi har etableret et Fast-Track forløb for udredning af sub-akutte reumatologiske tilstand. I ambulatoriet varetages infusionsbehandling (biologiske lægemidler). Ambulatoriet har ca 10000 kontakter årligt.
  • Det tværfaglige samarbejde vægtes højt, og i ambulatoriet er ansat flere sygeplejersker med særlige kompetencer vedr. inflammatoriske led lidelse. Der fokuseres på patientuddannelse som varetages af sygeplejerskerne, bl.a. i kraft af patientskole og konsultationer med nydiagnostiserede RA/SpA patienter. Lignende aktiviteter planlægges for patienter med artritis urica, PMR og GCA
  • Afdelingen er forskningsaktiv indenfor GCA, PMR og artritis urica. Forskningsinteresserede vil derfor have gode muligheder for at planlægge og deltage i projekter.

Reumatologien p.t. er bemandet med 1 overlæge og 2 afdelingslæger. Derudover er aktuelt 1 læge i hoveduddannelsesforløb i specialet. Afsnittet har endvidere flere læger i introduktions- og KBU stillinger.

FAM – Fælles akut modtageafdeling:
Afdelingen modtager ca. 30-40.000 akutte patienter til samtlige specialer på sygehuset incl. skader (Ca. 30.000 årligt). Afdelingen med 62 senge ligger samlet i stueetagen centralt på sygehuset i helt nyindrettede lokaler. Staben består af ca. 200 engagerede medarbejdere.

Det daglige arbejde udmøntes i meget tæt samarbejde med sygehusets øvrige afdelinger, hvor samarbejde på tværs mellem både specialer og personalegrupper, prioriteres og praktiseres. Skadestuearbejdet varetages af behandlersygeplejersker med støtte fra afdelingerne ved behov til de mere komplicerede skader.

Vagtforhold:
Afdelingslægen forventes at indgå i vagtfælleskabet for medicinsk afdeling, som intern medicinsk speciallægevagt (tilstedeværelsesvagt aften/nat hverdage og i weekends døgnvagt – p.t. 19 læger i vagtlaget). Ved vakancer i afdelingens bagvagtslag kan afdelingslægen i en periode og efter nærmere aftale skulle forrette tjeneste som medicinsk bagvagt

Arbejdet i reumatoligisk afsnit:
Afdelingslægen vil indgå i det daglige arbejde i reumatologien sammen med de øvrige speciallæger: direkte patientrelateret arbejde (stuegang i sengeafsnit, ambulatorium, kvalitetssikring, forskning og udvikling, samt undervisning og uddannelse af yngre kolleger/andre personalegrupper.

Særlige interesse/ansvarsområder aftales mellem speciallægerne indbyrdes, afhængig af interesse og kvalifikationer.

De reumatologiske læger varetager også i et vist omfang stuegang på almene intern medicinske patienter indlagt på andre sengeafsnit og på det medicinske sengeafsnit på matriklen i Grindsted, og har dagfunktion i FAM. Afdelingslægerne vil skulle deltage i disse aktiviteter.

Kvalifikationer:
Speciallæge i medicinsk reumatologi eller intern medicin: medicinsk reumatologi, samt gode evner inden for tværfagligt samarbejde og den brede intern medicin.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Er i henhold til gældende overenskomst med Foreningen af Yngre Læger.

Yderligere oplysninger:
Øvrige oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge, dr.med., ph.d. Torben Knudsen (medicinsk afdeling) – tlf. 79183145, e-mail: torben.knudsen@rsyd.dk

Oplysninger om Sydvestjysk Sygehus fås på www.sydvestjysksygehus.dk

Sydvestjysk Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren igennem netværket Best Brains, hvor områdets store virksomheder deltager. Se http://www.energimetropol.dk/tilflytterservice/

 

Ansøgningen:
Fremsendes elektronisk med relevante bilag til nedenstående link.

Ansøger bedes forholde sig konkret til de 7 speciallægekompetencer. Se vedhæftede skema.

 

Ansøgningsfrist den 15.10.2019.

 

Lignende job
Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland
Aabenraa, Syd- og Sønderjylland
Børnelægeklinikken Brønderslev v/Karen Tilma
Brønderslev, Nordjylland
Har du læst?
 

nr. 14/2016