Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Odense,

Odense
09-07-2018

Afdelingslæge til Anæstesi BTY/VITA, Odense Universitetshospital (OUH)

Kontakt

Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Odense

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 5, Penthouse 2. sal
5000
Odense C
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
09-07-2018
Udløber:
03-08-2018
Kviknummer:
LJA-63183584
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Anæstesiologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference


1 stilling som afdelingslæge ved Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitetshospital, med tilknytning til afsnittene for anæstesi og postoperativ intensiv terapi til hjerte-, lunge- og karkirurgiske patienter (Anæstesi BTY/VITA) er ledig til besættelse pr. 1. september 2018 eller efter aftale.

Om stillingen  
Området har aktuelt en normering på 6 overlæger og 21 afdelingslæger  
Vagten afholdes på VITA som vagt på tjenestestedet.  
Dagarbejdet tilrettelægges således, at der alterneres mellem intensivafsnittet (VITA) og anæstesiafsnittet (Anæstesi BTY).  
Senere i ansættelsesforløbet vil det være muligt at skifte til andet funktionsområde end det primært aftalte  
 
Kvalifikationer  
Stillingen ønskes besat med speciallæge i anæstesiologi med interesse for anæstesi og intensiv terapi til hjerte-, lunge- og karkirurgiske patienter samt kardiologiske patienter med hovedsageligt svær hjerteinsufficiens  
Det forventes, at afdelingslægen deltager i afdelingens undervisnings-, forsknings- og udviklingsaktiviteter  
Forudgående kendskab til thorax-anæstesiologi og intensiv terapi er ikke nødvendig, idet der vil foregå - hovedsageligt bedside - oplæring i bl.a. anvendelse af avanceret invasiv hæmodynamisk monitorering, ekkokardiografi, IMPELLA understøttende behandling, aortaballonpumpe (IABP), extra corporeal heart lung assist (ECHLA) og kontinuerlig veno-venøs hæmodiafiltration (CVVHDF) etc.  
 
Om Anæstesiafsnit BTY/VITA  
Anæstesiafsnittet har en bred berøringsflade med den øvrige anæstesiafdeling og har udover samarbejdet med Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afd. T, et omfattende samarbejde med Kardiologisk Afd. B (bl.a. MitraClip) og Nefrologisk Afd. Y (bl.a. nyretransplantationer).  
 
Intensivafsnittet har intensiv terapi til hjerte-, lunge- og karkirurgiske patienter som vigtigste kompetence. Der er et stigende antal hjertemedicinske patienter som behandles for akut hjertesvigt med avanceret hæmodynamisk behandling – specielt mekanisk understøttende behandling med IMPELLA, IABP, ECHLA og kontinuerlig veno-venøs hæmodiafiltration (CVVHDF) etc. Afsnittet behandler ca. 110 hjertestoppatienter årligt.  
 
Afsnittene anvender PDM-system (Patient Data Management) til automatisk registrering og lagring af alle vitale data og EPJ.  
Det daglige arbejde foregår i et tæt samarbejde med forskellige personalegrupper og samarbejdspartnere, hvorfor evnen til at løse opståede problemer på en konstruktiv måde er en vigtig kompetence.  
 
Vi opfatter høj social kapital (tillid, retfærdighed og samarbejde) som en vigtig ressource for en organisation, og arbejder til stadighed på at fastholde denne egenskab.  
 
Arbejdssted  
Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er en tværgående klinisk afdeling med et højt aktivitetsniveau, og har i kraft heraf en meget bred kontaktflade, der omfatter alle hospitalets afdelinger.  
For at sikre den bedst mulige udnyttelse af den anæstesiologiske special- og ekspertviden er afdelingen geografisk og funktionelt opdelt i afsnit indenfor klinisk anæstesi/opvågnings-området og intensiv-området.  
Den lægelige normering på Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er hospitalets største med mere end 120 læger fordelt på overlæger og afdelingslæger samt reservelægestillinger klassificeret som undervisningsstillinger i specialet.  
 
Funktions- og stillingsbeskrivelse
Vedlagt her
 
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte  
Overlæge, MPM, ISL Jørgen Fisker  
Tlf. 6541 1556  
 
eller  
 
Overlæge, dr.med., MPG Henrik Schmidt  
Tlf. 6541 1700  
 
Løn- og ansættelsesforhold  
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger.  
Ansættelse er betinget af en ren børneattest. Afdelingen vil rekvirere attest elektronisk via Kriminalregistret (den ansatte skal kvittere for dette i sin e-boks).  
 
Ansøgning inkl. relevante bilag sendes elektronisk via link på denne side og stiles til  
Ledende overlæge Jens Schierbeck  
 
Ansættelsessamtaler vil finde sted  
Mandag den 13. august 2018 mellem kl. 13 og 15.  
 
Vi glæder os til at høre fra dig.  
 

Lignende job
Hæmatologisk Afdeling X Odense
Odense, Fyn
Hæmatologisk Afdeling X Odense
Odense, Fyn
Har du læst?
 

nr. 14/2016