Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Københavns Kommune, Socialforvaltningen,

København
24-03-2021

Afdelingslæge til Center for Rusmiddelbehandling København (barselsvikariat)

Kontakt

Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Nyropsgade 7
1602
København V
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
24-03-2021
Udløber:
09-04-2021
Kviknummer:
LJA-81870041
Jobtype:
Fuldtid
Vikar/barsel
Arbejdsområde:
Almen medicin,
Infektionsmedicin,
Psykiatri,
Samfundsmedicin,
Speciale uafhængig
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vi søger den 1. juni 2021 en lægekollega til et barselsvikariat i rusmiddelbehandlingen. Vikariatet løber frem til den 31. januar 2022 evt. med forlængelse.

Center for Rusmiddelbehandling København er spredt over byen og har afdelinger for opioidsubstitutionsbehandling, alkohol- og stofbehandling, heroinbehandling, familieorienteret rusmiddelbehandling samt udgående/fremskudt behandling.

Vi er en samlet lægegruppe på 19 læger i Center for Rusmiddelbehandling København. Vi er overvejende speciallæger i almen medicin, afdelingslæger, psykiatrisk konsulent og overlæger. Lægerne afholder lægemøde hver anden uge. Der er derudover mulighed for at deltage i relevante kurser og konferencer internt og eksternt.

Stillingen er en vagtfri stilling og på 37 timer om ugen. Den primære funktion er i Nyropsgade, som varetager misbrugsbehandling af personer med alkohol, hash og centralstimulerende stoffer. Patientgruppen er meget bred og dækker også de mest udsatte med stort behov for en koordineret tværfaglig behandlingstilgang. Patienterne møder hyppigt i enheden, da der både afholdes diverse behandlingsmæssige samtaler, gruppebehandlinger, foruden udleveres medicin til patienterne i enheden.

Du vil i det daglige have tæt samarbejde med en lægekollega og et erfarent sundhedsteam, der består af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Vi forventer, at du kan påtage dig en koordinerende funktion i forhold til varetagelse af den sundhedsfaglige behandling i tæt kobling med ledelsen på stedet.

Det lægelige arbejde består bl.a. i at udrede og behandle misbrugstilstanden, som ofte involverer rusmiddelafhængighed.

Vi varetager udredning og behandling af de ofte forekommende psykiske og somatiske følgesygdomme. Særligt har vi fokus på dobbeltdiagnoser og infektionssygdomme i relation til misbruget. Her er der tale om forskellige former for Hepatitis og HIV. Vi har samarbejde ud fra et shared-care-princip med Rigshospitalet og Hvidovre Hospitals infektionsmedicinsk ambulatorium. Samarbejde og koordinering med praktiserende læger og hospitaler udgør en væsentlig del af det lægelige arbejde. Vi benytter et journalsystem, som er et brugervenligt, almen-praksis-lægesystem, som vi bl.a. anvender til at understøtte kommunikationen over sektorgrænserne.

Misbrugsbehandling er som bekendt ikke et speciale i Danmark, men vi er lykkes med at udvikle vores faglighed inden for området. Med henblik på at sikre kvalitet og ensartethed, har vi en solid instrukssamling, som dækker den lægelige behandling.

Der er mange specialer repræsenteret i lægegruppen og vi ser gerne, at du er speciallæge i fx almen medicin, samfundsmedicin, psykiatri eller infektionsmedicin, som alle på hver sin måde er relevante.

Misbrugsbehandlingen udgøres af både lægelig/sundhedsfaglig og socialfaglig behandling i tæt koordinering. Behandlingstilgangen er tværfaglig og helhedsorienteret. Behandlingsarbejdet foregår i tæt samarbejde med andre faggrupper. Der er derfor mange professioner i enheden, fx sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, socialrådgivere, pædagoger og administrativt personale. Vi har intern individuel/gruppebehandling, samtidig har vi børne-/familiefokus og pårørendeindsats.

Vi forventer, at du har lyst til at arbejde i et tværprofessionelt miljø og er indstillet på at bidrage konstruktivt med dine kompetencer til fordel for både patienter og arbejdsmiljø.

Barselsvikariatet giver gode muligheder for at øge dine kompetencer indenfor de syv lægeroller, som alle er vigtige i forhold til kunne tilbyde denne patientgruppe en kvalificeret behandling.

Du er en teamplayer med overblik og i stand til at arbejde systematisk med fokus på den lægelige opgave og møde patienterne med respekt, rummelighed og anerkendelse.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger hos klinisk overlæge Dorrit Christensen på 2495 1849 eller enhedsleder Henrik Velin på 2674 8141.

Søg via nedenstående link senest fredag den 9. april 2021

Vi holder samtaler løbende, dog senest fredag den 23. april.

Har du læst?
 

nr. 14/2016