Gem annonce
Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Københavns Kommune, Socialforvaltningen,

København
10-09-2020

Afdelingslæge til Center for Rusmiddelbehandling København

Kontakt

Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Nyropsgade 7
1602
København V
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
10-09-2020
Udløber:
25-09-2020
Kviknummer:
LJA-81066977
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Almen medicin,
Infektionsmedicin,
Psykiatri,
Samfundsmedicin
Beliggenhed

Vi søger pr. 1.november eller hurtigst muligt en lægekollega til rusmiddelbehandlingen.

 

Center for Rusmiddelbehandling København er spredt over byen og har afdelinger for opioidsubstitutionsbehandling, alkohol- og stofbehandling, heroinbehandling, familieorienteret rusmiddelbehandling samt udgående/fremskudt behandling.

 

Vi er en samlet lægegruppe på 19 læger i Center for Rusmiddelbehandling København. Vi er overvejende speciallæger i almen medicin, afdelingslæger, psykiatrisk konsulent og overlæger. Lægerne afholder lægemøde hver anden uge. Der er derudover mulighed for at deltage i relevante kurser og konferencer internt og eksternt.

 

Stillingen er en vagtfri stilling, 37 timer/uge. Den primære funktion er i Nyropsgade, som varetager misbrugsbehandling af personer med alkohol, hash og centralstimulerende stoffer. Patientgruppen er meget bred og dækker også de mest udsatte med stort behov for en koordineret tværfaglig behandlingstilgang. Patienterne møder hyppigt i enheden, da der både afholdes diverse behandlingsmæssige samtaler, gruppebehandlinger, foruden udleveres medicin til patienterne i enheden.

 

Du vil i det daglige have tæt samarbejde med en lægekollega og et erfarent sundhedsteam, bestående af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Vi forventer, at du vil kunne påtage dig en koordinerende funktion i forhold til varetagelse af den sundhedsfaglige behandling i tæt kobling med ledelsen på stedet.

 

Det lægelige arbejde består bl.a. i at udrede og behandle misbrugstilstanden, som ofte involverer rusmiddelafhængighed.

 

Vi varetager udredning og behandling af de ofte forekommende psykiske og somatiske følgesygdomme. Særligt har vi fokus på dobbeltdiagnoser samt infektionssygdomme i relation til misbruget. Her er der tale om forskellige former for Hepatitis samt HIV. Vi har samarbejde ud fra et shared-care-princip med Rigshospitalet og Hvidovre Hospitals infektionsmedicinsk ambulatorium. Samarbejde og koordinering med praktiserende læger og hospitaler udgør en væsentlig del af det lægelige arbejde. Vi benytter et journalsystem, som er et brugervenligt, almen praksis-lægesystem, som vi bl.a. anvender til at understøtte kommunikationen over sektorgrænserne.

 

Misbrugsbehandling er som bekendt ikke et speciale i Danmark, men vi er lykkedes med at udvikle vores faglighed inden for området. Med henblik på at sikre kvalitet og ensartethed har vi en solid instrukssamling, som dækker den lægelige behandling.

 

Der er mange specialer repræsenteret i lægegruppen, og vi ser gerne, at du er speciallæge i f.eks. almen medicin, samfundsmedicin, psykiatri eller infektionsmedicin, som alle på hver sin måde er relevante.

 

Misbrugsbehandlingen udgøres af både lægelig/sundhedsfaglig og socialfaglig behandling i tæt koordinering. Behandlingstilgangen er tværfaglig og helhedsorienteret. Behandlingsarbejdet foregår i tæt samarbejde med andre faggrupper. Der er derfor mange professioner i enheden, f.eks. sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, socialrådgivere, pædagoger og administrativt personale. Vi har intern individuel-/gruppebehandling, samtidigt har vi børne-/familiefokus og pårørendeindsats.

 

Vi forventer, at du har lyst til at arbejde i et tværprofessionelt miljø og er indstillet på at bidrage konstruktivt med dine kompetencer til fordel for både patienter og arbejdsmiljø.

 

Stillingen giver gode muligheder for at øge dine kompetencer indenfor de syv lægeroller, som alle er vigtige i forhold til at kunne tilbyde denne patientgruppe en kvalificeret behandling. Vi forventer, at du er speciallæge indenfor relevant speciale. Du er en teamplayer med overblik og i stand til at arbejde systematisk med fokus på den lægelige opgave og møde patienterne med respekt, rummelighed og anerkendelse.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos klinisk overlæge Dorrit Christensen på 2495 1849 eller enhedsleder Henrik Velin på 2674 8141.

 

Søg via nedenstående link senest fredag den 25. september 2020

 

Samtaler afholdes om formiddagen onsdag den 30. september.

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Lignende job
Kriminalforsorgen Sjælland
Ringsted, Midtsjælland
medicin.dk
København, Storkøbenhavn
Har du læst?
 

nr. 14/2016