Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Odense,

Odense
12-06-2018

Afdelingslæge til Det Intensive Terapiafsnit, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitetshospital

Kontakt

Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Odense

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 5, Penthouse 2. sal
5000
Odense C
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
12-06-2018
Udløber:
01-07-2018
Kviknummer:
LJA-62281628
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Anæstesiologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference


En stilling som afdelingslæge ved Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitetshospital, er ledig til besættelse pr. 1. september 2018 eller efter aftale.  
 
Om stillingen  
Ansættelse sker ved Afdeling V generelt.  
Stillingen tilknyttes primært afsnittet for multidisciplinær intensiv terapi (ITA).  
Vagten vil blive afholdt på ITA.  
 
Kvalifikationer  
Ansøgeren skal være speciallæge i anæstesiologi.  
Det forventes, at afdelingslægen deltager i undervisnings-, forsknings- og udviklingsaktiviteter.  
Ansøgere, som under ansættelsen ønsker at gennemføre den europæiske diplomeksamen i intensiv terapi (EDIC) via ESICM, som forberedelse til den 2-årige skandinaviske postgraduate uddannelse, vil blive foretrukket til stillingen.  
 
Arbejdssted  
Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er en tværgående klinisk afdeling med et højt aktivitetsniveau, og har i kraft heraf en meget bred kontaktflade, der omfatter alle hospitalets afdelinger.  
For at sikre den bedst mulige udnyttelse af den anæstesiologiske special- og ekspertviden er afdelingen geografisk og funktionelt opdelt i afsnit indenfor klinisk anæstesi/opvågnings-området og intensiv-området.  
Den lægelige normering på Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er på mere end 120 læger fordelt på overlæger og afdelingslæger samt reservelægestillinger klassificeret som undervisningsstillinger i specialet.  
 
Det Intensive Terapiafsnit omfatter De Multidisciplinære Intensivafsnit ITA1/ITA2/ITA3 og BRITA (Intensive TerapiAfsnit 1,2 og 3 samt BøRneIntensiv TerapiAfsnit), som modtager patienter fra alle hospitalets kliniske afdelinger.  
Der er 27 sengepladser hvoraf de 6 er børneintensive. Afsnittet er i såvel dagtid og vagt delt i to sektioner og man er som speciallæge primært tilknyttet den ene sektion.  
Såfremt man ønsker en given periode uden ansvar for børn kan dette imødekommes.  
Vagten på Intensiv varetages af to speciallæger samt en hoveduddannelseslæge i tilstedeværelsesvagt. Visitation til intensiv varetages af den ene speciallæge. Der er desuden en overlæge i rådighedsvagt for børneintensiv.  
 
Funktionsbeskrivelse  
Vedlagt her
 
Løn- og ansættelsesforhold  
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger.  
Ansættelse er betinget af en ren børneattest. Afdelingen vil rekvirere attest elektronisk via Kriminalregistret (den ansatte skal kvittere for dette i sin e-boks).  

Ansøgning sendes elektronisk via link på denne side og stiles til:  
Ledende overlæge Jens Schierbeck  
 
Ansøger bedes i sin ansøgning forholde sig konkret til de 7 kompetencer/roller.  
 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:  
Overlæge Helle Asboe, tlf. 6541 5715  
Ledende overlæge Jens Schierbeck, tlf. 6541 1723  
 
Samtaler vil finde sted mandag den 16. juli 2018 mellem kl. 13 og 15  
 

Lignende job
Hæmatologisk Afdeling X Odense
Odense, Fyn
Har du læst?
 

nr. 14/2016