Gem annonce
Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Københavns Kommune, Socialforvaltningen,

København
04-09-2020

Afdelingslæge til Rusmiddelbehandling Prags Boulevard

Kontakt

Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Prags Boulevard 55
2300
København S
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
04-09-2020
Udløber:
22-09-2020
Kviknummer:
LJA-81019531
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Almen medicin
Beliggenhed

Vi søger den 1. november 2020 eller snarest en speciallæge i almen medicin eller beslægtet speciale til varetagelse af den lægelige rusmiddelbehandling.

 

Stillingen er vagtfri, 37 timer/uge, med mulighed for nedsat tid svarende til fire arbejdsdage per uge.

 

Du bliver en del af en stor lægegruppe i Center for Rusmiddelbehandling København (CRK) under Københavns Kommune, får din daglige gang i vores enhed på Amager (Prags Boulevard) en nyligt moderniseret og velindrettet klinik med brugervenligt IT-system i tæt samarbejde med lægekollega, erfarne sundhedspersoner, pædagoger, socialrådgivere og den lokale leder. Derudover indgår du i et lægeteam med Specialinstitutionen Forchhammersvej.

 

Den lægefaglige ledelse i CRK varetages af overlægerne, hvor den kliniske overlæge, speciallæge i almen medicin, står for en grundig introduktion og løbende supervision på lægemøder og ved telefonisk bagvagtsfunktion.

 

Vores 19-læger store lægegruppe mødes fast hver 2. uge til lægemøde/-konference, ligesom der er mulighed for at deltage i og få finansieret relevante kurser og konferencer.

 

Den lægelige behandling er beskrevet i "Sundhedsstyrelsens Vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin, 2017. Vi har derudover en ret omfattende og praksisnær instrukssamling for den sundhedsfaglige/lægelige behandling.

 

Kerneopgaven består i varetagelse af den medicinske substitutionsbehandling, både iværksættelse og den løbende monitorering.

 

Derudover består det lægelige arbejde i at udrede og behandle misbrugstilstanden, som ofte involverer flere samtidige rusmiddelafhængighedstilstande, især er der mange, som i tillæg til en opioidproblematik, har misbrug og afhængighed af benzodiazepiner, alkohol og kokain.

 

Der er mange koordineringsopgaver med hospital, socialsygeplejerske, egen læge, infektionsmedicinsk ambulatorium, regionspsykiatrien, bosteder mm.

 

Patientgruppen er meget bred og dækker f.eks. både de mest udsatte mennesker med bl.a. heroinmisbrug og stort behov for en koordineret tværfaglig behandlingstilgang, smertepatienter, som har udviklet misbrug og afhængighed af smertemedicin, og unge som henvender sig med misbrug og afhængighed af f.eks. oxycodon.

 

Patienterne møder fysisk i enheden til udlevering af medicin og til diverse behandlingsmæssige samtaler, kurser i overdosisbehandling, gruppebehandlinger og brugermøder, hvorved der er mulighed for at etablere både relation og kontinuitet i behandlingen.

 

Center for Rusmiddelbehandling København er spredt over byen og har afdelinger for opioidsubstitutionsbehandling, alkohol- og stofbehandling, heroinbehandling, familieorienteret rusmiddelbehandling samt udgående/fremskudt behandling.

 

Du forventes ikke at have specifik erfaring med rusmiddelbehandling, men vi forventer, at du har lyst til at arbejde i et tværprofessionelt miljø og er indstillet på at bidrage konstruktivt med dine kompetencer til fordel for både patienter og arbejdsmiljø, at du er teamplayer med overblik og i stand til at arbejde systematisk med fokus på den lægelige opgave og møde patienterne med respekt, rummelighed og anerkendelse.

 

Vi uddyber meget gerne ved en telefonsamtale, og du er velkommen til at ringe for yderligere oplysninger til klinisk overlæge Lene Caspersen på 2156 9202.

 

Søg via nedenstående link senest tirsdag den 22. september 2020

 

Samtaler afholdes den 24. september.

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Lignende job
Praksis
Hvidovre, Storkøbenhavn
Kriminalforsorgen Sjælland
Ringsted, Midtsjælland
Har du læst?
 

nr. 14/2016