Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Københavns Kommune, Socialforvaltningen,

København
19-02-2021

Afdelingslæge til rusmiddelbehandlingen i Københavns Kommune

Kontakt

Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Islands Brygge 37
2300
København S
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
19-02-2021
Udløber:
18-03-2021
Kviknummer:
LJA-81738076
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Almen medicin,
Psykiatri,
Samfundsmedicin
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vi søger pr. 1 april 2021 eller hurtigst muligt herefter en speciallæge i relevant speciale (fx almen medicin, psykiatri, samfundsmedicin) til vagtfri afdelingslægestilling. Stillingen er på 37 timer om ugen i Center for Rusmiddelbehandling København under Socialforvaltningen med funktion på substitutionsenheden Prags Boulevard.

Interessen for og relevansen af viden om rusmidler er i vækst mange steder i samfundet. Du vil her få en ekstraordinær mulighed for at tilegne dig solide kompetencer indenfor rusmiddelområdet, både i kraft af din professionelle behandlingskontakt til stofbrugerne selv, og fra den lægeligt set utraditionelle måde som området er organiseret på. I Danmark er den lægelige rusmiddelbehandling nemlig forankret i kommunerne ud fra den erkendelse, at mange rusmiddelbrugere har behov for sociale indsatser og ledsagende social rusmiddelbehandling, og at man således har basis for at tilbyde en integreret rusmiddelbehandling. Det betyder, at feltet er præget af mange fagligheder, perspektiver, tilbud osv. Ikke desto mindre er der en forventning til, at fagligheden og kvaliteten af den lægelige behandling lever op til nationale standarder (se beskrivelse af rammen og opgaverne i Sundhedsstyrelsens vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin) og at læger i rusmiddelbehandlingen kan beherske de syv lægeroller.

Du får brug for den lægefaglige rolle i udredningen af misbrugs- og afhængighedstilstanden samt af ledsagesygdomme og i iværksættelse af og opfølgning på medicinsk behandling, især opioid-substitutionsbehandling, men også ofte behandling af alkohol- og benzodiazepinafhængighed.  For at understøtte denne del har vi en udbygget instrukssamling, et introprogram og løbende supervision ved overlæge. Rollerne som kommunikator og samarbejder er alfa og omega, både indadtil i relation til patienterne og til samarbejdspartnere på enheden, og udadtil i forhold til praktiserende læger, socialsygeplejersker, psykiatrien, infektionsmedicinsk ambulatorium, skadestuer, jobcentre m.m.
Den sundhedsfremmende rolle kommer i spil på flere områder. Bl.a. i rådgivning om smitteforebyggelse og i screening af alle borgere for hepatitis og hiv samt i præventionsindsatsen og i det hele taget i den skadesreducerende tilgang, som præger feltet. Rollen som leder/administrator/organisator er der behov for i relation til den faglige ledelse af sundhedsgruppen lokalt konkret to sosu-assistenter, en sygeplejerske og en 1. reservelæge og med henblik på at skabe og fastholde struktur i den sundhedsfaglige behandling, fx sikre at årskontroller gennemføres, at hep-hiv-indsatsen fungerer osv. Rollen som akademiker/forsker og underviser ser vi gerne bragt i spil på enheden ved, at du påtager dig at undervise både det sundheds- og det socialfaglige personale med henblik på at optimere den faglige kvalitet i rusmiddelbehandlingen.


Vi er en lægegruppe på ca. 20 læger i Center for Rusmiddelbehandling København (CRK), der er fordelt på flere enheder rundt i byen. Gruppen mødes hver anden uge til lægemøder og på den måde udvikler og vedligeholder vi et godt kollegialt netværk og en fælles faglighed. Der er tre overlæger i CRK, som ud over lægefaglig ledelse bl.a. varetager bagvagtsfunktion og faglig supervision.

På enheden er indskrevet ca. 150 borgere, som typisk møder fysisk op på enheden en-fem dage om ugen til medicinudlevering og til samtaler med rusmiddelbehandler eller læge efter behov og/eller med regelmæssige intervaller. Ud over patientsamtaler går arbejdstiden med bl.a. tværfaglig sparring, dokumentation, behandlingsmøder og koordinering.

Hvis du kan se dig selv i et job, hvor du interesserer dig for at mindske ulighed i sundhed, møder andre mennesker i øjenhøjde med en nysgerrig, anerkendende og empatisk tilgang og arbejder fokuseret i en travl hverdag med mange bolde i luften, så søg stillingen.

Du kan få yderligere oplysninger hos overlæge Katrine Marstrand på 2165 5583 eller enhedsleder Sandra Bondersholt på 5184 3639.

Søg via nedenstående link senest torsdag den 18. marts 2021

Har du læst?
 

nr. 14/2016