Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen,

København
06-12-2018

Afdelingslæge/overlæge inden for klinisk farmakologi til Enhed for Medicinsk Evaluering & Biostatistik

Kontakt

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1
2300
København S
Danmark
Tlf: 44 88 95 95
Praktisk information
Oprettet:
06-12-2018
Udløber:
15-01-2019
Kviknummer:
LJA-68625302
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Klinisk farmakologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Brænder du for at gøre en forskel for både danske og europæiske patienter, så kan vi tilbyde dig en stilling i et stærkt fagligt miljø. Enheden for Medicinsk Evaluering & Biostatistik ønsker at byde en ny fagligt stærk kollega velkommen. 

 

Om os 

Lægemiddelstyrelsen er Danmarks nationale myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg. Vores mission er effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og medicinsk udstyr til gavn for patienter og samfund. 

 

Det er vores vision at være en drivkraft i det europæiske samarbejde, sikre en stærk international position samt bidrage til at gøre Danmark til en førende life science nation. Lægemiddelstyrelsen er præget af stærk faglighed og engagement. Vi har travlt, men vi har det også sjovt. 

 

Du vil blive ansat i Enhed for Medicinsk Evaluering & Biostatistik (MED). Det er den enhed, hvor de fleste læger i Lægemiddelstyrelsen er ansat. Vi er p.t. 40 engagerede og højt kvalificerede medarbejdere. Dine nærmeste kolleger i det daglige arbejde bliver læger, farmaceuter, toksikologer, statistikere og farmakometrikere. Vi arbejder tværfagligt, ofte i mindre arbejdsgrupper. Vi har derudover 21 deltidsansatte speciallæger fra vidt forskellige specialer, som bidrager med vigtig specialviden. 

 

I enheden er der tre sektioner: en sektion for cancersygdomme, en sektion for veterinærmedicinsk evaluering og en sektion for intern medicin, hvor denne stilling er placeret. Enheden samler Lægemiddelstyrelsens veterinære, lægelige, biostatistiske og farmakometriske ressourcer inden for områderne godkendelse og lægemiddelsikkerhed nationalt og internationalt. Enheden er i hastig vækst. 

 

Dit arbejde 

Hvert år kommer der nye lægemidler, som får markedsføringstilladelser efter en grundig godkendelsesproces, ofte varetaget af det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). I Lægemiddelstyrelsen deltager vi bl.a. ved at gennemgå data fra kliniske forsøg. Vi rådgiver også firmaer f.eks. med henblik på, hvordan man bedst kan bruge allerede opnåede undersøgelsesresultater eller udforme fremtidige udviklingsprogrammer. Du vil, afhængig af dine faglige kvalifikationer, få ansvaret for varetagelse af bl.a. følgende opgaver: 

 

 • Vurdering af farmakokinetisk og farmakodynamisk (PK/PD) dokumentation i forbindelse med ansøgninger om godkendelse af nye lægemidler eller nye indikationer for allerede godkendte lægemidler 

 • Bidrag til information om lægemidler og lægemiddelinteraktioner, herunder til opdatering af den danske interaktionsdatabase 

 • Deltagelse i europæiske lægemiddelfaglige komiteer eller ekspertudvalg 

 • Rådgivning af lægemiddelindustrien vedr. udvikling af nye lægemidler 

 • Kvalitetssikring og faglig supervision af kolleger indenfor dine ekspertiseområder 

 • Faglig sparring med enhedens øvrige læger, farmakokinetikere og statistikere særligt i forbindelse med PK/PD-relaterede spørgsmål 

 • Risikovurdering i forbindelse med mangelsituationer 

 • Behandling af ansøgning om udleveringstilladelse af ikke-markedsførte lægemidler 

 • Besvarelse af lægemiddelrelaterede spørgsmål fra f.eks. borgere, sundhedspersoner og internt i Sundheds- og Ældreministeriet. 

 

Din uddannelse og erfaring 

Du er speciallæge i klinisk farmakologi med interesse for farmakokinetik eller du har solid viden om lægemidler og farmakokinetik svarende hertil. Derudover har du gerne: 

 

 • Erfaring med klinisk videnskabelig vurdering af lægemiddelforsøg og godkendelsesansøgninger 

 • Viden om design, udførelse og tolkning af kliniske lægemiddelforsøg, herunder bioækvivalensstudier 

 • Erfaring med tværfagligt internationalt arbejde, hvor engelsk er det daglige arbejdssprog, som skal beherskes på højt niveau, både mundtligt og skriftligt. 

 

Dine personlige kvalifikationer 

Du skal kunne kombinere og balancere det detaljeorienterede med det pragmatiske. Derudover lægger vi vægt på, at du har gode samarbejdsevner, kan arbejde målrettet, bevare overblikket og overholde tidsfrister. 

 

Vi tilbyder 

Et fagligt spændende, selvstændigt og internationalt orienteret arbejde med samarbejdspartnere i hele Europa gennem Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, og med mulighed for deltagelse i både nationale og internationale komiteer, arbejdsgrupper og møder. 

 

Du bliver en del af et dynamisk fagligt miljø, der kendetegnes af dygtige og ihærdige kolleger, og du får mulighed for efter- og videreuddannelse inden for relevante områder, inklusive kongresdeltagelse. 

 

Vi har en fleksibel arbejdstilrettelæggelse, og du kan selv i høj grad planlægge din hverdag. Du vil få udfordrende og afvekslende opgaver, og du får mulighed for at anvende og udvikle dine kompetencer inden for et bredt felt af arbejdsopgaver. 

 

Vores arbejdsklima er uformelt og fyldt af engagement, humor og gensidig respekt. 

 

Om ansættelsen 

Du vil blive ansat som afdelingslæge eller overlæge alt efter kvalifikationer. Ansættelse som afdelingslæge eller overlæge forudsætter som udgangspunkt speciallægeanerkendelse.

 

Ansættelse som afdelingslæge sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Yngre Læger (YL). Ansættelse som overlæge sker i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. 

 

Der er tale om en fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt. 

 

Kontakt os gerne  

Du kan få flere oplysninger om stillingen ved at kontakte sektionsleder Eskild Colding-Jørgensen på tlf. 2526 5200. 

 

Du kan læse mere om Lægemiddelstyrelsen på www.lmst.dk.

 

Du er også meget velkommen til at få en dialog med Peter Halken (tlf. 2711 4080) eller Torkild Skovsgård (tlf. 2012 4890) fra konsulentvirksomheden Halken Partners, som bistår Lægemiddelstyrelsen i denne rekruttering. 

 

Er du interesseret?  

Klik på Ansøg via Link og send din ansøgning med CV og eksamensbevis. 

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 2 og 3. 

 

Lægemiddelstyrelsen har røgfri arbejdstid.

 

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.


Udvalgte job
Lignende job
Reumatologisk Afdeling C Odense
Odense, Fyn
Røntgen og Scanning, Kolding Sygehus
Kolding, Syd- og Sønderjylland
Har du læst?
 

nr. 14/2016