Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP),

København
20-11-2020

Afdelingsleder til Cancer- og Cancerscreeningsafdelingen i RKKP, arbejdssted i København, Odense eller Århus.

Kontakt

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

Praktisk information
Oprettet:
20-11-2020
Udløber:
06-12-2020
Kviknummer:
LJA-81407378
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Speciale uafhængig
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Er du en visionær og erfaren leder, der brænder for videnstøttet kvalitetsudvikling og -ledelse og for at samarbejde med kræftspecialister? Kan du få en kompleks drift- og udviklingsportefølje til at bevæge sig i en retning, der understøtter bedre kvalitet i kræftbehandlingen? Deler du ambitionen om at bidrage til et lærende sundhedsvæsen, og kan du styrke driften af de nationale kliniske kvalitetsdatabaser med afsæt heri? Så er du måske vores nye afdelingsleder i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

 

Din rolle

Vi søger en afdelingsleder, der brænder for at forbedre kræftbehandlingen til gavn for patienter og borgere. Du skal bevæge cancer- og cancerscreeningsafdelingen i den udstukne retning - og nå sikkert i mål.  Det er afgørende, at du som leder har strategisk tæft, solide samarbejdsevner og et organisatorisk helhedsperspektiv som din ledelsesmæssige rettesnor.

 

Som afdelingsleder får du ledelsesmæssigt ansvar for udvikling, vedligeholdelse og drift af de 26 nationale kliniske kvalitetsdatabaser inden for kræftområdet. Du refererer direkte til RKKPs direktør og udgør sammen med vicedirektøren og de øvrige afdelingsledere den daglige ledelse af Videncentret. Du får personaleansvar for 20 dedikerede og dygtige medarbejdere, der er organiseret i teams - bestående af epidemiolog, datamanager/biostatistiker og klinisk kvalitetskonsulent/kontaktperson omkring de enkelte kliniske kvalitetsdatabaser.

Da RKKP er placeret tre steder i landet skal du kunne lede, motivere og samarbejde på distancen. Du samarbejder tæt med dine ledelseskollegaer i Videncenteret, med de faglige styregrupper samt formanden for DMCG.dk og DMCG'erne.

 

Dine ansvarsområder vil bestå i at:

  • realisere RKKP's strategi i samarbejde med databasestyregrupper, herunder understøtte indikatorudvikling, analyse, fortolkning, videndeling, læring af og handling på resultater m.v.

  • bidrage til et samlet overblik over kvaliteten på kræftområdet

  • sikre planlægning og afvikling af DMCG.dk's aktiviteter og understøtte DMCG.dk-formandens arbejde, herunder deltage i jævnlige møder i formandskabet med henblik på fælles fremdrift

  • sikre en stærk kobling mellem aktiviteterne i afdelingen og databasestyregruppernes behov

  • sikre overblik og fremdrift i relation til både driften og udviklingen af kerneopgaverne i afdelingen og de projekter, opgaver og tværgående målsætninger, som du får særligt ansvar for

  • varetage det faglige ansvar for udvalgte tværgående faglige områder i Videncentret, f.eks. faglige fora på tværs af databaseafdelinger og samarbejde med forskellige sektorer/aktører

  • understøtte udvikling og omsætning af det faglige indhold i strategien til konkrete opgaver og mål og sikre målopfyldelsen

  • bidrage med faglig ekspertise til udviklingen af RKKP, herunder bidrage til emner, der skal drøftes i RKKPs bestyrelse eller faglige råd

  • koordinere, prioritere og samarbejde på tværs - med det samlede ledelsesteam - for at realisere RKKP's målsætninger og strategi

  • varetage RKKPs interesser over for eksterne interessenter

 

Hvem er du?

Du er læge eller har en anden akademisk sundhedsvidenskabelig uddannelse. Solid erfaring med personale- og forandringsledelse er nødvendig, og du skal trives med at lede fagspecialister. Strategisk og organisatorisk forståelse vil være en fordel.

 

Du er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt og trives i udfordrende dialoger. Din ledelsesstil er anerkendende og involverende. Du kan skabe opbakning til at træffe og efterfølgende eksekvere på nødvendige beslutninger. Du stimuleres af udvikling og nytænkning, og du trives med en stor grad af uforudsigelighed, hvor du møder det nye og ukendte med ro og nysgerrighed. Du opleves af andre som tillidsvækkende, imødekommende og en god sparringspartner.

 

Det vil være en fordel, at du har kendskab til de kliniske kvalitetsdatabaser, DMCG-arbejdet og har arbejdet med kvalitetsudvikling inden for sundhedsområdet - gerne inden for kræftområdet. Derudover er det væsentligt, at du mestrer ledelse i krydsfeltet mellem sikring af stabil drift og samtidig udvikling af arbejdsgange og produkter.

 

Om Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Kvalitetsudvikling er en af de store dagsordner i det danske sundhedsvæsen. RKKP er med drift af 85 kliniske kvalitetsdatabaser en central aktør i denne udvikling. Vi leverer viden til et bedre sundhedsvæsen og arbejder gennem videnstøttet kvalitetsudvikling for, at borgere og patienter opnår bedst muligt helbred og livskvalitet. Læs mere om RKKP: https://www.rkkp.dk/om-rkkp/

 

På kræftområdet er de kliniske kvalitetsdatabaser forankret i sammenslutningen af Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk), der bl.a. har fokus på drift af kliniske kvalitetsdatabaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer og forskning. RKKP har en løbende strategisk/politisk/faglig dialog med DMCG-formanden og understøtter arbejdet via en ressourceperson i Videncentret.

Læs mere om DMCG.dk: https://www.dmcg.dk/om-dmcg/

 

Løn og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår er med udgangspunkt i gældende overenskomst.

Arbejdssted er på én af RKKP's lokationer på Odense Universitetshospital, i Regionshuset i Aarhus eller København (Frederiksberg Hospital).

Stillingen indebærer nogen rejseaktivitet mellem de forskellige adresser.

 

Ansøgningsfrist og kontaktoplysninger

Send os din ansøgning, dit CV, uddannelsesbevis og evt. andre relevante dokumenter via vores online-system senest søndag den 6. december.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 51 (2020) og 2 (2021). Mellem 1. og 2. samtalerunde skal du deltage i en test- og personvurdering.

Hvis du har lyst til at høre nærmere om stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Jens Winther Jensen (2488 8428) eller formand for DMCG.dk Michael Borre (2961 2713).

 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 

Ansøgningsfrist:

6. december 2020

 

Stillingsbetegnelse:

Ledelse

 

Tiltrædelse:

1. marts 2021

 

Arbejdssted:

RKKP

 

Afdeling:

RKKP Aarhus

Olof Palmes Allé 15

8200 Aarhus N

 

Beskæftigelsestype:

Fast

 

Arbejdstid:

Fuldtid

 

Kontaktperson:

Jens Winther Jensen

 

Telefon:

24888428

Udvalgte job
Har du læst?
 

nr. 14/2016