Universitetssykehuset Nord-Norge

Universitetssykehuset Nord-Norge,

Tromsø
26-04-2018

Avdelingsleder Hjertemedisinsk avdeling - Hjerte- Lungeklinikken

Kontakt

Universitetssykehuset Nord-Norge

Sykehusvegen 38
9038
Tromsø
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
26-04-2018
Udløber:
01-06-2018
Kviknummer:
LJA-59911862
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Intern medicin,
Kardiologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vår visjon er å gi den beste behandling, der resultatet for pasienten er det som teller. De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN skaper resultater gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Les mer om oss.

Stillingen som avdelingsleder ved Hjertemedisinsk avdeling er ledig. Avdelingslederen har ansvar for drift og utvikling av universitetssykehusets kardiologiske funksjoner med akutt og elektiv coronarintervensjon (PCI), elektrofysiologisk virksomhet inkludert arytmiablasjon og implantasjoner, intensivmedisin, avansert bildediagnostikk med ekkocardiografi inklusive 3-D ekko og CT-basert coronar angiografi. Avdelingen har et velutviklet samarbeid med det hjertekirurgiske fagmiljøet som er organisert i samme klinikk. Hjertemedisinsk avdeling samarbeider med Lungeavdelingen og med Medisinsk klinikk om forvaktsjikt og indremedisinsk spesialistutdanning. Avdelingen har egne bakvaktsjikt for henholdsvis generell og invasiv kardiologi. I forbindelse med opprettelse av en ny intensivmedisinsk avdeling etableres med det første i tillegg et eget intensvicardiologisk vaktsjikt. Forskningsaktiviteten er fokusert på klaffefeil, bildediagnostikk, coronarintervensjon og epidemiologi. Avdelingen har 190 ansatteårsverk, 5900 polikliniske konsultasjoner og 3800 heldøgnsopphold. Avdelingen utfører ca. 45 legeårsverk.

Hjerte- og lungeklinikken vil de nærmeste månedene gjennomføre en reorganisering. Innenfor en ny organisasjonsstruktur vil Hjertemedisinsk avd., Lungemedisinsk avd., Arbeids- og miljømedisinsk avd. og Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avd. bestå som selvstendige avdelinger.Ledelse i UNN er helhetlig, profesjonsnøytral og teambasert. En avdelingsleder som ikke er lege, skal ha avdelingsoverlege som medisinskfaglig rådgiver.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene består i å planlegge, gjennomføre og videreutvikle universitetssykehusets kardiologiske virksomhet. Avdelingsleders deltakelse i klinisk arbeid, forskning og undervisning avtales med klinikksjef. En sentral oppgave er å videreutvikle samarbeidet mellom Hjertemedisinsk avdeling og øvrige avdelinger og fagmiljøer på UNN og med andre institusjoner.
 • Avdelingsleder har budsjettansvar og overordnet personalansvar for alle yrkesgrupper i avdelingen. Avdelingsleder inngår i klinikklederteamet, leder avdelingslederteamet og er forpliktet av Hjerte- og lungeklinikkens virksomhetsplan herunder budsjett, plantall og dialogavtale.

 

Kvalifikasjoner

 • Betydelig erfaring innen indremedisinske fag, primært kardiologi
 • Ledererfaring, personlig egnethet og samarbeidsevner vektlegges
 • Viitenskapelige kvalifikasjoner vil være verdifulle
 • Gode ferdigheter i norsk er nødvendig

 

Utdanningsretning

 • Medisin

   

  Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet


Vi tilbyr

 • Egenutviklingsprogram innen ledelse
 • Andel klinisk arbeid og forskning avtales ved tiltredelse
 • Lønn etter avtale

 

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Har du læst?
 

nr. 14/2016