Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF,

Oslo
16-11-2017

Avdelingsleder ved Fødeavdelingen, Kvinneklinikken, Oslo Universitetssykehus, eventuelt kombinert med stilling som professor II/førsteamanuensis Kvinneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Kontakt

Oslo universitetssykehus HF

Kirkeveien 166
0450
Oslo
Danmark
Tlf: +47 915 02770
Praktisk information
Oprettet:
16-11-2017
Udløber:
10-12-2017
Kviknummer:
LJA-51324995
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Obstetrik
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Avdelingsleder kombinert med professorat/førsteamanuensisstilling - Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 20 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for størstedelen av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

Universitetet i Oslo er Norges største forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte.

Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinskefakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste.

Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 1500 ansatte (ca 1000 årsverk) og ca 2000 studenter. UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m. I henhold til offentlighetsloven 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 20 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for størstedelen av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

Universitetet i Oslo er Norges største forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetet driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har ca 1500 ansatte (ca 1000 årsverk) og ca 2000 studenter.

Stillingen som avdelingsleder ved Fødeavdelingen i Kvinneklinikken ved Oslo Universitetssykehus HF er ledig og skal besettes fra våren 2018. For søker med aktuell kompetanse kan det samtidig søkes om bistilling som professor II/førsteamanuensis (20% stilling) i medisin (obstetrikk og gynekologi) ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Det må spesifiseres i søknaden om man ønsker å søke bistillingen i tillegg til avdelingslederstillingen.

Kvinneklinikken har Skandinavias største fødeavdeling, med om lag 10 000 fødsler per år. Fødeavdelingen har virksomhet ved Rikshospitalet og Ullevål som også inkluderer ABC-avdeling (Alternative Birth Care), observasjonspost for gravide og svangerskapspoliklinikk. Kvinneklinikken har i tillegg gynekologisk avdeling, avdeling for fostermedisin, avdeling FoU og avdeling for reproduksjonsmedisin. Fødeavdelingen har, sammen med de øvrige avdelingene i Kvinneklinikken, stor forsknings-, utdannings-, og undervisningsaktivitet, og skal være ledende innen pasientbehandling, forskning og utdanning av relevant helsepersonell i Norge.

Vi søker en leder som har klare mål og visjoner for avdelingen på kort og lang sikt, er initiativrik, motiverende og resultatorientert og som bidrar til samarbeid internt i og på tvers av avdelingene, samt utad. Leder må bidra til høy kvalitet på pasientbehandlingen og sikre god pasienttilfredshet gjennom dyktige medarbeidere, godt samarbeid mellom personellgrupper og effektiv organisering, samt ha store ambisjoner for forskning og utdanningsvirksomheten i avdelingen.

For hovedstillingen ved OUS gjelder:

Fødeavdelingens hjemmeside:

https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen

Kort beskrivelse av stillingen med arbeidsoppgaver:

 • Avdelingsleder har ansvaret for avdelingens samlede virksomhet, ved å sikre høy kvalitet på alle deler av virksomheten.Det fokuseres særlig på best mulig diagnostikk og behandling av pasienter, optimal drift av avdelingen og arbeid for at avdelingen skal være i front av norsk og internasjonal pasientbehandling, forskning og undervisning.
 • Avdelingsleder vil videre ha oppgaver knyttet til de omstillingsprosesser som gjennomføres på klinikknivå.

 

Kvalifikasjonskrav utdanning og hvilke personlige egenskaper som er viktige i stillingen:

 • Søkere må ha relevant helsefaglig utdanning og kompetanse. Erfaring og kompetanse innen forskning og utdanning, samt dokumentert lederkompetanse vektlegges

For hovedstillingen tilbys:

 • Spennende, aktivt og ambisiøst fag- og forskningsmiljø
 • Gode muligheter for nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • Lønn etter avtale


Henvendelser om søknadsprosessen knyttet til hovedstillingen kan rettes til klinikkleder ved Kvinneklinikken, Bjørn Busund, tlf 922 44 888

Søker må angi i sin søknad hvorvidt man søker den kombinerte stillingen med hovedstilling ved OUS og bistilling som professor eller førsteamanuensis ved UiO, eller kun hovedstillingen som avdelingsleder på Fødeavdelingen ved OUS.

For den akademiske bistillingen ved UiO gjelder:

Se fullstendig stillingsbeskrivelse med kvalifikasjonskrav og vurderingsgrunnlag for den akademiske bistillingen: http://www.med.uio.no/klinmed/om/jobb/stillingsbeskrivelser/2017-11789_kvi.pdf

Søknad til den akademiske bistillingen skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV
 • Publikasjonsliste
 • Liste over 10 publikasjoner som ønskes tillagt spesiell vekt.Disse vedlegges i fulltekst.
 • Oversikt over veiledningserfaring for PhD-kandidater (kandidatens navn, veiledningsperiode, institusjon og dato for disputas, hoved- /biveileder for hver kandidat). Lenke til skjema: http://www.med.uio.no/om/jobb/veiledninger/index.html
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen administrasjon, ledelse, undervisning/formidling, språk
 • Eventuelle øvrige kvalifikasjoner


Dokumentasjonen samles i ett PDF-dokument, maks 10MB:

Se retningslinjer for utforming av søknaden, orienteringsskriv til søkere, reglement for ansettelse av professor samt regler om pedagogisk kompetanse: http://www.med.uio.no/om/jobb/veiledninger/index.html

Henvendelser om søknadsprosessen knyttet til bistillingen kan rettes til personalrådgiver ved Institutt for klinisk medisin (UiO), Thoril Kristiansen, tlf. 22 84 46 99, e-post: thoril.kristiansen@medisin.uio.no

Lignende job
Har du læst?
 

nr. 14/2016