Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF,

Norge
30-01-2018

Avdelingsoverlege/assisterende avdelingssjef - Indremedisin - Kongsvinger

Kontakt

Sykehuset Innlandet HF

Parkveien 35,
2212
Kongsvinger
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
30-01-2018
Udløber:
25-02-2018
Kviknummer:
LJA-55505710
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Intern medicin
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

 

Divisjon Kongsvinger er lokalsykehus for innbyggerne i Kongsvinger, Eidskog, Grue, Sør- og Nord Odal samt Nes kommune i Akershus. Sykehuset har akutt-tilbud og elektiv virksomhet innen indremedisin, kirurgi og ortopedi, føde-/gyn, revmatologi (spesialisert rehabilitering), øye, ØNH og barnepoliklinikk.

Fra 01.01.19 blir divisjonen virksomhetsoverdratt og vil etter dette tilhøre Akershus Universitetssykehus.

 

Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger har lokalsykehusfunksjon for ca 60 000 innbyggere og revmatologi og revmakirurgi for ca 100 000 innbyggere. Kongsvinger (ca 17 000 innbyggere) ligger idyllisk til ved elva Glomma med nærhet til flott turterreng så vel sommer som vinter. Kongsvinger har en sentral beliggenhet i Skandinavia med god kommunikasjon til Sverige så vel som Danmark. Togforbindelse til Oslo hver time. Byen ligger ca 3 mil fra svenskegrensen.

Sykehuset har egen personalhytte til utleie for ansatte.

 

Vi søker kombinert avdelingsoverlege/assisterende avdelingssjef ved Indremedisinsk avdeling. Stillingen er ledig fra 01.04.2017.

 

Arbeidsoppgaver

 

 • Arbeidet består i kombinasjon av klinisk og administrativt arbeid.

 • Stillingen er administrativt underlagt avdelingssjef, har det medisinfaglige ansvaret ved avdelingen, personalansvar, økonomisk ansvar for egen enhet og inngår i avdelingens lederteam og i divisjonens ledergruppe.

 

 

Kvalifikasjoner

 

 • Ønskelig med ledererfaring fra sykehus

 • Lederutdanning er ønskelig eller ønske og vilje til å gjennomføre utdanning

 

 

Utdanningsretning

 

 • Medisin

 

 

Utdanningsnivå

 

 • Høyskole / Universitet

 

 

Personlige egenskaper

 

 • Du er faglig dyktig i feltet indremedisin i kombinasjon med faget ledelse

 • Du trives med endring og er resultatorientert

 • Du har gode samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner

 • Du kan engasjere, inspirere og drive utviklingsarbeid, har helhetsforståelse og ser verdien av tverrfaglig samarbeid

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet

 

 

Vi tilbyr

 

 • Lønn etter avtale

 • Meget gode pensjonsordninger i KLP

 • Godt arbeidsmiljø i flerfaglig miljø

 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift)

 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig - oppgis i søknaden hvis ønskelig

 

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Lignende job
Klinisk Immunologisk Afdeling
Odense, Fyn
Psykiatrisk Afdeling Esbjerg
Esbjerg, Syd- og Sønderjylland
Har du læst?
 

nr. 14/2016