Helse Stavanger HF

Helse Stavanger HF,

Norge
23-11-2017

Avdelingssjef - Dagkirurgisk avdeling, Hillevåg

Kontakt

Helse Stavanger HF

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011
Stavanger
Norge
Praktisk information
Oprettet:
23-11-2017
Udløber:
01-01-2018
Kviknummer:
LJA-51714000
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Kirurgi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.

 

Avdelingssjef for DK-Hillevåg ledig fra 01.03.18. Stillingen er 100 % fast.

 

Dagkirurgisk avdeling i Hillevåg inngår i Klinikk A som i tillegg til DK-Hillevåg består av anestesiavdelingen, ortopedisk avdeling, operasjonsavdelingen og intensivavdelingen.

 

Etter en omorganiseringsprosess gjennom 2016 ble det opprettet en ny klinikk bestående av de ovenfor nevnte avdelinger. Forløp og pasientens behov skal være førende, det samme gjelder tverrfaglig samarbeid og nedbygging av organisatoriske barrierer som ikke tjener gode forløp for den enkelte pasient. Klinikken er et resultat av ønsket om å etablere en organisasjonsstruktur som understøtter pasientens helsetjeneste, der forløp og pasientens behov står i sentrum.

 

Utviklingen innenfor de opererende fag går mer og mer i retning av dagkirurgi selv innen områder hvor dagkirurgi for få år siden ble ansett som utenkelig. Pga. begrenset arealtilgang ved hovedhuset Stavanger universitetssjukehus har man etablert dagkirurgisk senter i leide lokaler i Hillevåg, snaue 10 minutters gange fra hovedhuset. Dette gir mulighet for utvikling av gode pasientforløp, logistikk og arbeidsrutiner som vil bli nødvendig når sykehuset skal bygge nytt hovedhus på Ullandhaug hvor akuttkirurgi og inneliggende pasienter skal behandles samtidig som dagkirurgi og poliklinikker for en stor del blir igjen der sykehuset i dag ligger på Våland.

 

I 2016 ble det gjort ca. 3300 inngrep på dagkirurgisk enhet, men man anser potensiale som større. Ny leder vil få en viktig rolle i å videreutvikle dagkirurgien i Helse Stavanger.

 

De fleste operasjonssykepleierne og halvparten av anestesisykepleierne er ansatt ved senteret, som har ca. 25 medarbeidere. De anestesisykepleierne som ikke er ansatt på senteret roterer med moderavdeling på hovedhuset. Alle operatører og anestesileger tilhører fagavdelingene og møter opp for å utføre inngrep.

 

Arbeidsoppgaver

 

 • Avdelingssjef har ansvar for driften ved avdelingen og er budsjett- og personalansvarlig, det siste for de som er ansatt på senteret. Samtidig er man avhengig av et tett og godt samarbeid med de opererende avdelinger som selv står ansvarlig for egen operativ virksomhet ved senteret.

 • Avdelingssjef skal være pådriver for faglig utvikling, forskning, pasientsikkerhetsarbeid og HMS. I samarbeid med de opererende avdelinger være en pådriver i videreutvikling av gode ordninger for pasientinnkalling, pasientflyt, effektiv stueutnyttelse og postoperativt forløp.

 • Avdelingssjef har ansvar for å videreutvikle tverrfaglig samarbeid mellom profesjonene, samt godt teamarbeid på alle nivåer.

 • I fall det blir tilsatt en lege som avdelingssjef, vil vedkommende også ha det medisinsk faglige ansvar for aktiviteten til egne ansatte i avdelingen.

 • Avdelingssjefsstillingen er en lederstilling, og avdelingssjef har arbeidsgiveransvar for avdelingens medarbeidere. Etter avtale med klinikksjefen kan avdelingssjefen arbeide inntil 20 % klinisk men kan ikke delta i avdelingens vaktplan.

 

 

Kvalifikasjoner

 

 • Helsefaglig utdanning på bachelorgrads- eller mastergradsnivå.

 • Erfaring og dokumenterte resultater fra arbeid med pasientlogistikk, og det å lede operativ drift og/eller poliklinisk virksomhet, gjerne tilleggsutdannelse i denne retning.

 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå..

 

 

Utdanningsretning

 

 • Medisin

 • Sykepleie

 

 

Utdanningsnivå

 

 • Profesjonsstudium

 • Videreutdanning / Tilleggsutdanning etter annen oppnådd grad

 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad

 

 

Personlige egenskaper

 

 • Forståelse og entusiasme for konseptet dagkirurgi.

 • Engasjement og interesse for helhetlig og pasientsentrert forløpstankegang og driftsinnsikt.

 • Interesse for å videreutvikle dagkirurgi etter de siste nyvinninger på feltet.

 • Evne til nytenkning og mot til å gjennomføre organisasjonsbygging i tråd med pasientsentrert forløpstankegang.

 • Kunne tenke utradisjonelt og profesjonsnøytralt og forstå nødvendigheten av oppgaveglidning der det er faglig forsvarlig og i tråd med nyere internasjonale føringer på området.

 • Gode samarbeid- og kommunikasjonsevner, evne og lyst til å ta ansvar sammen med andre ledere og arbeide mot felles mål.

 • Evne til helhetstenkning.

 • Fleksibilitet, innsatsvilje og selvstendighet.

 • Forståelse for rollen som leder.

 • God gjennomføringsevne, integritet og engasjement.

 • Være aktivt lojal mot vedtatte beslutninger og bidra til måloppnåelse i tråd med foretakets målsetninger.

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

 

Språk

 

 • Norsk

 

 

Vi tilbyr

 

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og spennende fagmiljøer.

 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring.

 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag, turgruppe og sykkelklubb.

 • Lønn og arbeidsforhold i henhold til sentral og lokal lønnsavtale.

 

 

Kontaktinfo:

Klinikksjef Geir Lende, tlf.nr. (+47) 475 02 294

Førstekonsulent Kristin Leite, tlf.nr. (+47) 51 51 97 62

 

Søknadsfrist: 01.01.2018

Lignende job
Organkirurgi, Kolding Sygehus
Kolding, Syd- og Sønderjylland
Rygcenter Syddanmark
Middelfart, Fyn
Har du læst?
 

nr. 14/2016