Behandlingsskolerne

Behandlingsskolerne,

Vanløse
01-10-2020

Behandlingsskolerne Behandlingscenter søger Børne- og ungepsykiater(e)

Kontakt

Behandlingsskolerne

Linde Allé 51
2720
Vanløse
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
01-10-2020
Udløber:
20-11-2020
Kviknummer:
LJA-81222034
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Psykiatri
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vil du gøre en reel forskel i dit arbejdsliv og hjælpe børn med særlige udfordringer godt på vej, så de kan leve op til deres fulde potentiale? Få en dagligdag med høj professionalisme, bred faglighed og gode forhold.

 

Gennem de senere år har Behandlingsskolerne været i rivende udvikling. I dag kan vi blandt andet kalde os Danmarks største private arbejdsplads på specialområdet, og udviklingen forsætter. Vi udvider også vores kapacitet på psykiatriområdet og søger derfor børne- og unge psykiatere til fuld-/deltidsstillinger. I alt gerne 3 psykiatere på varierende ansættelsestid fra 1-5 dage ugentligt, svarende til i alt 2 fuldtidsstillinger.

Funktionen som virksomhedsansvarlig læge ønskes også besat som en del af én af ansættelserne.

 

Vi kombinerer mange fagligheder i vores daglige arbejde med at opfylde vores mission om, at skabe mulighederne for, at alle elever får et værdifuldt og selvforsørgende voksenliv. 

 

Behandlingscentret på Behandlingsskolerne er et omfattende tilbud, som består af tre enheder:

 • Et psykiatrisk ambulatorium

 • En sundhedsfaglig enhed

 • En udredningsenhed

 

Enhederne løser opgaver, der også tilbydes i offentligt regi, men som Behandlingsskolerne har valgt at tilbyde internt. I Behandlingscenteret er vi i alt ansat 12 personer med sundhedsfaglig baggrund (Børne og ungepsykiatere, pædiater, specialpsykologer, sundheds- og sygeplejersker).

 

Lidt om de 3 enheder

Psykiatrisk ambulatorium

Børn og unge med multiple psykiatriske diagnoser er ganske ofte i kortere eller længere tid på psykofarmaka. Det at give ens barn medicinsk behandling for psykiatriske diagnoser kan være en svær og stor beslutning. I psykiatrisk ambulatorium vælger vi derfor at ansætte egne erfarne børne og ungepsykiatere til at varetage den medicinske behandling af de elever, hvor vi gennem tværfagligt samarbejde vurdere, at medicinsk behandling kan være aktuelt for at hjælpe eleven mod højere funktionsniveau.

Der er ca. 70 elever tilknyttet vores interne psykiatriske ambulatorium. Vi har valgt, at vores Børne og ungepsykiatere tager fysisk ud på skolerne, hvor eleverne er og de her afholder medicinmøder sammen med den syge/sundhedsplejerske der er tilknyttet den pågældende skole og derfor kender både elev og familie godt.

Til medicinmøderne inviteres både eleven, forældre, elevens behandlingsansvarlige psykolog og evt. pædagog/lære inviteres til at deltage. På medicinmøder gennemgås elevens medicinske behandling meget grundigt med fokus på virkning og bivirkning som ses hjemme og i skolen tiden.

Hyppigheden på medicinmøder kan aftales efter eleven og familiens behov, således kan elever der er inde i en svær periode tilbydes hyppigere møder f.eks. ugentligt i en periode. Medicinmøder kan også tilbydes som hjemmebesøg, f.eks. ift. vores elever med skoleværing.

 

Udredningsenhed:

I vores udredningsenheden har vi ansat specialpsykologer, som er specialuddannede i at lave psykologiske og psykiatriske udredninger børn og unge. De udreder de elever, hvor udredning måske ikke tidligere har kunne lade sig gøre og hvor den pædagogiske og psykologiske indsats har brug for yderligere indsigt i hvordan eleven bedst hjælpes videre mod et højere funktionsniveau.

Derudover kan specialpsykologerne støtte op om tidligere børnepsykiatriske udredninger foretaget både internt og på eksterne psykiatriske hospitaler, så disse kan omsættes til en mere direkte behandlingsmæssig og pædagogisk praksis.

 

Den sundhedsfaglige enhed:

I vores sundhedsfaglige enhed har vi ansat erfarne syge/sundhedsplejerske (SS) med både somatisk og psykiatrisk erfaring og valgt at vores SS er tilknyttet faste skoler, hvor de fysisk er dagligdagen og derfor kender både elever, forældre og personale indgående. I denne enhed har vi også en børnelæge tilknyttet. Børnelægen har konsultationer med elever hvor forældre og SS vurderer det er relevant i forhold til eventuelle somatiske symptomer hos eleven og kan også bruges hvis SS har brug for special vejledning f.eks. ift. svar på blodprøver, hjertediagram mm.

Vores SS-opgaver er mange, men vi har blandt andet valgt at alle vores elever får lavet en sundhedssamtale en gang årligt. Til denne samtale gennemgås alle eleven somatiske forhold og funktioner og der udarbejdes fokuspunkter som der skal arbejdes videre med. På denne måde har vi også et samlet overblik over vores elevers somatiske udfordringer og kan derfor sætte målrettet ind til både gruppe og individuelle forløb til eleverne og undervisning til personale og omsorgspersoner.

 

Opgaver forbundet med stillingen som Børne og ungepsykiater (fordeles mellem psykiaterne ift. både ønsker og kvalifikationer):

 • Medicinsk behandlingsansvar for elever i internt psykiatrisk ambulatorium på Behandlingsskolerne

 • Medicinkontrol og Medicinordinering til elever tilknyttet internt psykiatrisk ambulatorium

 • Vejlede behandlingsansvarlige psykologer ved interne møder, oftest i form af konsulentfunktion

 • Udredning af elever, der er indskrevet på Behandlingsskolerne (oftest i samarbejde med specialpsykologer).

 • Deltagelse i behandlingscentrets og Marianelunds behandlerkonference.

 • Løbende undervise Behandlingscenterets personale ift. aktuelle emner/kurser

 • Ved behov undervise psykologer eller andet personale (alle på Behandlingsskolerne) ift. aktuelle emner.

 • Holde sig opdateret og ajour ved aktuelle kurser/uddannelse

 • Være opdateret på området medicinsk behandling ift. børne og ungepsykiatri - herunder gældende lovgivning, sundhedsstyrelsens og styrelsen for patientsikkerheds retningslinjer, vejledning og målepunkter indenfor området børne og ungepsykiatri.

 • Oligofreniområdet en psykiater får opgaven som konsulent ved vores STU-tilbud Snekken og vores botilbud Marianelund

 • Der kan tillige blive tale om opgaver i VISO-regi

 • En psykiater forventes at skulle varetage opgaven som virksomhedsansvarlig læge

 

Vi tilbyder

En social og fagligt velfungerende arbejdsplads, overenskomstlignende forhold, kollektiv helbredssikring og pensionsordning hos PFA, morgenmads- og frokostordning.

 

Hvis du gerne vil vide mere om stillingen er du meget velkommen til at kontakt Søs Føhns, Chef for Behandlingscenteret, telefon 51501387 eller mail: sosf@behandlingsskolerne.dk. Send din ansøgning hurtigst muligt og senest d. 20. november til sosf@behandlingsskolerne.dk. Samtaler afholdes løbende.

 

Du kan læse meget mere om Behandlingsskolerne på vores hjemmeside www.behandlingsskolerne.dk under Vores skoler og tilbud.

 

Følg med følg os.

Du kan følge med i dagligdagen og nyheder om Behandlingsskolerne på vores hjemmeside Facebook og LinkedIn.


Lignende job
Københavns Kommune, Socialforvaltningen
København, Storkøbenhavn
Har du læst?
 

nr. 14/2016