Gem annonce
Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen,

København
06-07-2020

Centerchef til Sundhedsstyrelsen

Kontakt

Sundhedsstyrelsen

Islands Brygge 67
2300
København S
Danmark
Tlf: 72 22 74 00
Praktisk information
Oprettet:
06-07-2020
Udløber:
16-08-2020
Kviknummer:
LJA-80603088
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Speciale uafhængig
Beliggenhed

Om os

Sundhedsstyrelsen har eksisteret siden 1909, og som den øverste sundhedsfaglige myndighed har vi en central og unik position på sundheds- og ældreområdet i Danmark. De seneste år er vores profil skærpet samtidig med, at vi har tilpasset vores opgavevaretagelse til udviklingen og udfordringerne på sundheds- og ældreområdet både fagligt og organisatorisk.

Sundhedsstyrelsen varetager en række centrale opgaver inden for forebyggelse, ældreområdet, sundhedsplanlægning, sundhedsfaglige kompetencer, rådgivning, strålebeskyttelse og sundhedsberedskabet.

At sætte rammer og retning på sundhedsområdet og for sundhedsvæsenets udvikling er en kerneopgave for Sundhedsstyrelsen. Center for planlægning (PLAN) varetager en række opgaver ift. national sundhedsplanlægning herunder sygehusplanlægning samt rådgivning af regioner og kommuner vedrørende udredning, behandling, rehabilitering, palliation m.v.

Vi har et særligt fokus på at sikre sammenhæng og høj kvalitet i den samlede sundhedsindsats på tværs af sektorer og fag. I den kommende tid vil centret have særligt fokus på kvaliteten i sundhedsvæsenet, både i det primære sundhedsvæsen og på sygehuse, på tiltag, der kan mindske ulighed i sundhed, og på sundhedsindsatsen ift. særlige sårbare grupper, herunder mennesker med psykiske lidelser.

Sundhedsstyrelsen har et dynamisk tværfagligt samarbejdsmiljø, og der vil være rig mulighed for at udvikle dine kompetencer fagligt og ledelsesmæssigt. Arbejdsklimaet er energisk, uformelt og præget af stort fagligt engagement og gensidig respekt.

Dit arbejde

Du refererer til direktionen og indgår i chefgruppen sammen med de øvrige chefer. Du vil udgøre ledelsesgruppen for centeret sammen med den anden centerchef og tre sektionsledere. Du og den anden centerchef har ansvaret for centerets overordnede faglige og strategiske udvikling, herunder ansvar for centerets økonomi, prioritering af ressourcer, for at centeret leverer produkter, der er skabt i gode processer og er af høj faglig kvalitet, samt for udvikling af sektionsledere og medarbejdere i forhold til at nå de fastsatte strategiske mål.  Som chef skal du desuden sikre et godt og trygt arbejdsmiljø for centerets medarbejdere.

Som centerchef har du desuden en væsentlig opgave i at skabe relationer til andre myndigheder, samarbejdspartnere og faglige miljøer og du skal repræsentere centeret og styrelsen i en række sammenhænge.

Vi beskæftiger omkring 40 medarbejdere med forskellig faglig baggrund.

Din baggrund, uddannelse og erfaring

Vi forventer, at du har en relevant sundheds- eller samfundsfaglig akademisk uddannelse, med interesse for og relevant erfaring inden for centerets faglige opgaveområder. Du har en solid faglig indsigt på sundhedsområdet, du har interesse for og relevant erfaring inden for centerets opgaveområder, og at du har blik for både sundhedsvæsenets udfordringer, men også muligheder for udvikling. Du trives i et tværfagligt dynamisk miljø præget af højt tempo, stor faglighed og udfordrende opgaver.

Vi lægger derudover vægt på at du:

  • har relevant ledelseserfaring, gerne med ledelse gennem ledere

  • har en god forståelse af politiske processer, gerne med erfaring fra en politisk styret organisation

  • er en handlekraftig, synlig, troværdig og nærværende leder for meget engagerede og vidende medarbejdere

  • er en stærk kommunikator

  • kan skabe tillid og fremme samarbejde på tværs.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i gruppe 1 (lønramme 37). Ansættelsen sker som udgangspunkt på åremål.

Stillingen indebærer, at du kan sikkerhedsgodkendes.

Kontakt os gerne

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, på sbro@sst.dk eller konstitueret vicedirektør Helene Bilsted Probst, på hpr@sst.dk med angivelse af mobilnummer, hvorefter du vil blive kontaktet.

Er du interesseret?

Klik på søg stillingen og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Første runde af ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 35.

Ansøgere der går videre til anden samtale vil gennemgå et testforløb med fokus på færdigheder og ledelseskompetencer. Test af ansøgere vil ske i uge 35 og 36 og 2. samtale afholdes i uge 36.

Du kan læse mere om Sundhedsstyrelsen og vores arbejde på www.sst.dk.

Sundhedsstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.


Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Har du læst?
 

nr. 14/2016