Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF,

Tromsø
28-12-2017

Enhetsleder - Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

Kontakt

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Åsgårdvegen 40
9016
Tromsø
Norge
Tlf: +47 915 07766
Praktisk information
Oprettet:
28-12-2017
Udløber:
28-01-2018
Kviknummer:
LJA-53723195
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Psykiatri
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Enhetsleder - Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, SIFER - Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vår visjon er å gi den beste behandling, der resultatet for pasienten er det som teller. De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN skaper resultater gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Les mer om oss.

Psykisk helse- og rusklinikken har fått i oppdrag å etablere et nytt regionalt kompetansesenter for sikkerhet-, fengsels- og rettspsykiatri. Kompetansesentret organiseres inn under avdeling Fagutvikling, forskning og utdanning. Stillingen inngår i avdelingens lederteam.

Kompetansesenteret vil ha som hovedoppgave å styrke forskning, fagutvikling og opplæring innenfor de tre kjerneområdene sikkerhet- , fengsels- og rettspsykiatri. Samfunnsoppdraget er å bidra til et bedre tjenestetilbud for pasientene og brukerne innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatrien. Kompetansesenteret skal være et regionalt knutepunkt for kompetansebygging og kompetanseformidling, og være pådriver i forskning og fagutvikling knyttet til disse tre fagområdene. Kompetansesenteret skal ha en tilknytning til helseregionens universiteter og høyskoler, og samarbeide med de regionale og lokale sikkerhetsavdelingene.

Kompetansesenteret (KPS-Nord) danner sammen med KPS Midt-Norge, KPS Vest-Norge og KPS Sør-Øst et nasjonalt kompetansesenternettverk, SIFER. SIFER har som hovedmål å styrke utvikling og nasjonal forsknings- og utviklingsarbeid innen rettspsykiatrisk sakkyndighetsarbeid, risikovurdering og aggresjonshåndtering. Les mer om SIFER: http://sifer.no/

Arbeidsoppgaver

 • Bygge opp nytt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i samarbeid med lokalt og regionalt fagmiljø
 • Ha fag-, budsjett-, personal- og resultatansvar for enhetens samlede virksomhet
 • Ha ansvar for fagutvikling, forskning og opplæring innenfor de oppdrag som gis
 • Operativt og strategisk ansvar knyttet til utvikling av nasjonale og regionale funksjoner innenfor fagfeltet i tett samarbeid med klinisk relevante avdelinger i egen region, andre regioner og på nasjonalt nivå.

 

Kvalifikasjoner

 • God kjennskap til fagområdet
 • Ledelseskompetanse (utdanning og/eller erfaring)
 • Utdanning tilsvarende mastergrad i helsefag
 • Doktorgrad/PhD er ønskelig.

 

Utdanningsretning

 • Psykologi
 • Helsefag
 • Psykiatri

 

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad


Personlige egenskaper

 • Evne til å bygge og vedlikeholde gode relasjoner internt og eksternt
 • Kunne engasjere, motivere og utvikle andres kompetanse
 • Evne til å arbeide strategisk, systematisk og prosessorientert
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

 

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

 

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et fagfelt i utvikling
 • Mulighet for kurs og egen kompetanseheving
 • Mulighet for egen forskning
 • Trivelig arbeidsmiljø

 

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Lignende job
Rygcenter Syddanmark
Middelfart, Fyn
Rygcenter Syddanmark
Middelfart, Fyn
Har du læst?
 

nr. 14/2016