Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus,

Vejle
09-09-2019

Er du den nye overlæge eller afdelingslæge i Palliativt Team, Sygehus Lillebælt, Vejle

Kontakt

Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Beriderbakken 4
7100
Vejle
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
09-09-2019
Udløber:
30-09-2019
Kviknummer:
LJA-75483820
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Klinisk onkologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Palliativt Team Vejle søger per 1. december 2019 eller snarest derefter en overlæge/afdelingslæge alt efter kvalifikationer. 

Organisation: 

Palliativt team er et selvstændigt afsnit organisatorisk hørende under Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus.  
Teamet arbejder i høj grad tværfagligt. Samlet er vi 18 ansatte bestående af følgende faggrupper: Læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, psykologer, socialrådgiver, diætist og præst. 
Vi bor i "Kræftpatienternes Hus", beliggende ved Vejle Sygehus.  
 
Palliativt team arbejder overordnet på at udvikle og implementere en helhedsorienteret palliativ indsats til patienter med livstruende sygdom. Der er tale om maligne såvel som non-maligne uhelbredelige diagnoser. 
 
Teamets kliniske funktioner:

 

 • "Udefunktion", hvor teamet varetager symptombehandling af alvorligt syge patienter i hjemmet.  
 • Palliativ rehabiliteringsfunktion/tidlig palliativ indsats i "Kræftpatienternes Hus" på Vejle Sygehus for patienter i tidlig sygdomsfase. 
 • Varetagelse af den lægelige behandling på Sct. Maria Hospice, Vejle. 
 • Rådgivning og tilsyn på indlagte patienter på SLB matriklerne ( Kolding og Vejle ), deltagelse i strukturerede konferencer på afdelinger med stort flow af palliative patienter. 
Udover den kliniske funktion har teamet ansvar for udvikling og forbedring af den palliative indsats gennem undervisning, udviklings- og forskningsprojekter både i primær- og hospitalssektoren.  
 
Samarbejde:
Palliativt team har et veludviklet samarbejde med de kliniske afdelinger på SLB samt velfungerende tværsektorielt samarbejde med den kommunale hjemmesygepleje, praktiserende læger, praktiserende fysioterapeuter i SLB’s optageområde. Ligeledes tæt samarbejde med Sct. Maria Hospice. 
 
Udvikling:
Samarbejdet på SLB matriklerne er under forsat udvikling, og der er fokus på integration af palliation såvel på Onkologisk Afdeling som på afdelinger, der varetager behandling af patienter med non-maligne sygdomme.  
Aktuelt arbejdes der i sygehusregi på at lave en samlet strategi for palliation på Sygehus Lillebælt. 
 
Undervisning: 
Teamet er aktivt deltagende i uddannelse, undervisning og udvikling af den palliative indsats såvel regionalt som nationalt. 
Teamet vægter deltagelse i nationale og internationale forskningsprojekter. 
 
Dine kvalifikationer: 
 • Speciallægeuddannelse i relevant speciale 
 • Uddannelse som fagområdespecialist er ønskværdig, men nødvendig uddannelse kan evt. erhverves efter ansættelse. 
 • Klinisk erfaring og kompetence i relation til alvorligt syge patienter og deres pårørende. 
 • Erfaring med og kompetence i tværfagligt samarbejde 
 • Interesse i organisation, administration og udvikling 
 • Undervisningserfaring  
 • Forskningserfaring  
 • Kendskab til rehabilitering 
 • Lyst og evne til at påtage sig selvstændige ansvarsområder  
 • Fagligt engagement, gode samarbejds- og kommunikationsevner samt humoristisk sans er en forudsætning.
Ansættelsesforhold:   
Du vil være ansat i Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus med funktion i Palliativt Team. Du refererer i dit daglige arbejde til den specialeansvarlige overlæge i palliativt team.  
 
Arbejdstid:
37 timers stilling med tjeneste i Palliativt team og funktion på Sct. Maria Hospice. Teamet har åbent i dagstid på hverdage. På nuværende tidspunkt deltager teamets læger ikke i region Syddanmarks palliative vagtordning. 
 
Løn:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst.  
 
Ansøgningsfrist:  
Ansøgningsfrist den 30. september 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 41.
 
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til specialeansvarlig overlæge Anette Hygum på tlf.: 7940 9100.
 
Funktionsbeskrivelse for afdelingslæge kan ses her
Funktionsbeskrivelse for overenskomstansat overlæge kan ses her

Ansøger bedes i ansøgningen med bedst mulig dokumentation forholde sig konkret til de syv kompetencer (medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel). Vurdering af de syv kompetencer vil indgå i den faglige bedømmelse.


Lignende job
Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland
Aabenraa, Syd- og Sønderjylland
Børnelægeklinikken Brønderslev v/Karen Tilma
Brønderslev, Nordjylland
Har du læst?
 

nr. 14/2016