Sørlandet Sykehus HF

Sørlandet Sykehus HF,

Arendal
13-06-2019

Er du vår nye overlege?

Kontakt

Sørlandet Sykehus HF

Rykeneveien 106
4824
Bjorbekk
Norge
Praktisk information
Oprettet:
13-06-2019
Udløber:
30-06-2019
Kviknummer:
LJA-74068843
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Psykiatri
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

DPS Aust-Agder Ambulant akutt team, Arendal

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Aust-Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus HF. DPS Aust-Agder gir allmennpsykiatriske spesialisthelsetilbudet til innbyggere over 18 år med psykisk lidelse, i Aust-Agder fylket, samt til deres pårørende. Spesialisthelsetilbudet omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling poliklinisk, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til den kommunale helse- og omsorgstjenesten i fylket.

DPS Aust-Agder har tre allmenn psykiatriske polikliniske team lokalisert i Arendal, Grimstad og Tvedestrand samt et team for gruppebehandling. Videre har avdelingen en enhet for ambulante tjenester som består av et ambulant akutt-team (AAT), et FACT team for behandling av psykoselidelser og et FACT team for behandling av nysyke. DPSA har i tillegg en døgnenhet med tilbud for alle typer psykiatriske lidelser.

DPS Aust-Agder har et stort fagmiljø med mange overleger, psykologspesialister, psykologer og sykepleiere. Avdelingen tilrettelegger for psykologers utdanningsløp fram til ferdig utdannet psykologspesialist og er et utdanningssted for leger i spesialisering. Medarbeiderne oppmuntres til fagutvikling, kompetanseheving og forskning. 

AAT tilbyr akutt hjelp, som kan bistå førstelinjetjenesten i hele Aust-Agder. AAT tar imot henvisninger per telefon fra fastlege, legevakt, kommunal psykisk helsetjeneste og andre enheter i spesialisthelsetjenesten. AAT jobber ambulant og er et flerfaglig team. De kan vurdere pasienten hjemme, på fastlegens kontor, på legevakta eller andre steder. Teamet har 6 stillinger for psykologspesialister/psykologer og 6 stillinger for erfarent personell med høgskoleutdanning og relevant videreutdanning. Alle disse arbeider turnus etter oppsatt turnusplan med 35.5 timers arbeidsuke.

Det er nå ledig 100 % fast stilling som overlege/psykiater ved vårt Ambulant Akutt Team.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og pasientbehandling
 • Veiledning av team medarbeidere, leger i spesialisering og eventuelt andre faggrupper
 • Samarbeid med fastleger og andre eksterne samarbeidspartnere som tjenesteapparatet i kommunen
 • Flerfaglig samarbeid internt i teamet og DPS Aust-Agder
 • Vurdering av henvisninger
 • Deltaker i avdelingens vurderingsteam
 • Deltakelse i klinikkens vaktordning

 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i psykiatri eller snart ferdig med spesialisering
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med DPS Aust-Agders behov
 • Er fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • Søkere utenfor Skandinavia må dokumentere god kunnskap i skriftlig og muntlig norsk
 • Vi ønsker en person med faglig nysgjerrighet og gode faglige kunnskaper
 • Ønskelig også at søker har en recoveryorientert tilnærming i møte med pasient

 

Personlige egenskaper

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Gode evner til flerfaglig og kollegialt samarbeid
 • Erfaring fra arbeid med akutt psykiatri er en fordel
 • Søker må være fleksibel og handlingsorientert
 • Være trygg i og kunne håndtere psykiske og fysiske utfordringer

 

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet
 • Fordypning og videreutdanning for individuell faglig utvikling
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Ukentlige møter med alle legene i DPS
 • Vi tilbyr mulighet for deltakelse i aktivt forskningsmiljø
 • 4 mnd studiepermisjon hvert 5.år for legespesialister
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2% pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale

 

Kontaktinformasjon

Anne C Steenfeldt-Foss ,Teamleder/psyk.sykepleier

 Tlf. + 47 975 13 216

Ørjan Fossheim, Enhetsleder

Tlf. + 47  917 67 733

Audun C. Irgens, Overlege

Tlf. + 47 906 28 708

- Trygghet når du trenger det mest

Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

 

Har du læst?
 

nr. 14/2016