Senjalegen Finnsnes

Senjalegen Finnsnes,

Norge
30-10-2017

Fastlegehjemmel med driftstilskudd

Kontakt

Senjalegen Finnsnes

Praktisk information
Oprettet:
30-10-2017
Udløber:
01-12-2017
Kviknummer:
LJA-50619262
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Almen medicin
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Senjalegen er et interkommunalt legetjenestesamarbeid mellom kommunene Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy. Lenvik kommune er vertskommune med cirka 11.500 innbyggere. Berg, Torsken og Tranøy har i dag cirka 3.300 innbyggere til sammen.

 

Målsetning er å gi befolkningen i kommunene stabile og gode legetjenester gjennom interkommunalt samarbeid, og økt satsing på godefagmiljøer for legene herunder veiledning og videreutdanning.

 

Legetjenesten har 18 fastleger og 4 turnusleger. 1,7 årsverk er tilknyttet interkommunal kommuneoverlegefunksjon og samfunnsmedisinske oppgaver. Senjalegen har 2 hovedkontor hhv. på Finnsnes og på Silsand, der Senjalegen avdeling Finnsnes primært dekker Lenvik kommune mens Senjalegen avdeling Silsand dekker Berg, Torsken og Tranøy. Hjelpepersonellet har relevant helsefaglig utdanning.

 

Finnsnes er byen i Midt-Troms og regionsenter med cirka 5000 innbyggere. Finnsnes ligger 1 times båttur sør for Tromsø og 45 minutter i bil fra Bardufoss flyplass. Finnsnes er inngangsporten til naturskjønne Senja. Region har godt utbygde helsetjenester, med blant annet gruppepraksiser med fastleger, sykehjem, hjemmetjeneste, fødestue, røntgen inkludert CT, dialyse, somatiske og psykiatriske spesialisthelsetjenester mm.

 

Finnsnes interkommunale legevakt ligger på Distriktmedisinsk senter og er felles for 6 kommuner i Midt-Troms.

 

Fastlegehjemmel med driftstilskudd

Ledig fastlegehjemmel med driftstilskudd

 

Senjalegen avdeling Finnsnes er lokalisert i et distriktmedisinsk senter med flere kommunale/interkommunal helsetjenester og spesialisthelsetjenester med fagtilknytning og samarbeidsavtaler med Universitetssykehuset Nord-Norge.

 

Alle hjemlene er samlokalisert med 13 fastleger og 2 turnusleger delt i 2 gruppepraksiser med felles venterom, resepsjon og laboratorium. Finnsnes legekontor har en blanding av leger med fastlønn og leger med driftstilskudd. Legekontoret har leger som er spesialister i allmennmedisin og unge nyutdannede leger. Kontoret har gode ordninger for opplæring, veiledning og tilrettelegging for nyutdannede leger.

 

Kontoret har fagleder i 100 % administrativ stilling. Leger med driftstilskudd leier lokaler, personell og medisinsk utstyr av kommunen. Basistilskuddet kommunene utbetaler til fastlegen dekker i sin helhet leieutgifter til kommunen.

 

Hjemmelen som er ledig er fastlegehjemmel med kommunalt driftstilskudd.

 

Hjemmelen har en listestørrelse på 1350 innbyggere og inntil 20 % tilsynslegefunksjon på sykehjem.

 

Fratredende fastlege krever ikke kompensasjon for sin liste.

 

25-delt legevakt ved Finnsnes Interkommunale legevakt inngår.

 

Tiltredelse etter nærmere avtale.

 

Nærmere opplysning fås ved henvendelser til virksomhetsleder Evy Nordby, mobil +47 481 73 916, e-post: evy.nordby@lenvik.kommune.no

 

Søknaden sendes elektronisk via JobbNorge

Søknadsfrist: 01.12.2017

Nettside: www.senjalegen.no

 

Det kreves politiattest ved alle tilsetninger. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet. Søknadspapirer og vedlegg returneres kun på anmodning.

Udvalgte job
Lignende job
LEO Pharma A/S
Ballerup, Storkøbenhavn
LEO Pharma A/S
Ballerup, Storkøbenhavn
Har du læst?
 

nr. 14/2016