Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo,

Oslo
02-02-2018

Førsteamanuensis/professor i medisinsk etikk

Kontakt

Universitetet i Oslo

Boks 1072 Blindern
0316
Oslo
Norge
Praktisk information
Oprettet:
02-02-2018
Udløber:
11-03-2018
Kviknummer:
LJA-55702123
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Speciale uafhængig
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

 

Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

 

Førsteamanuensis/professor i medisinsk etikk

 

Vi har ledig to faste stillinger som førsteamanuensis/professor i medisinsk etikk.

 

Senter for medisinsk etikk (SME) er en tverrfaglig enhet som består av forskere med bakgrunn fra medisin og helsefag, samfunnsfag og humaniora. Senter for medisinsk etikk jobber med medisinsk og helsefaglig etikk gjennom forskning, undervisning og formidling - alt fra konkrete etiske dilemma i møtet med den enkelte pasient til forskningsetikk og teoretisk filosofi og etikk. Senteret har tre prioriterte forskningsområder: Etikk i helsetjenesten, medisin og helsefagenes filosofi og etikk, samt medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Senteret har ansvar for etikk-undervisning for studenter på grunnstudiet i medisin, ernæringsvitenskap og odontologi. Senteret har også ansvar for undervisning og veiledning av fakultetets PhD-studenter i forskningsetikk, vitenskapsetikk og vitenskapsteori, samt undervisning i flere mastermoduler og enkeltemner i medisinsk og helsefaglig etikk ved instituttet. I tillegg er SME tildelt et nasjonalt ansvar for å styrke etikk-kompetanse og etisk bevissthet i helsetjenesten, og bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med helsetjenestene.

 

Om stillingen

For hver av de to stillingene vil halve stillingen være knyttet til ordinære oppgaver som førsteamanuensis/professor. Dette vil i hovedsak omfatte undervisning på medisinstudiet og forskning innenfor temaer relevant for SME. Den andre halvparten vil være knyttet til SMEs nasjonale arbeid med etikk i helsetjenesten (EIH) gjennom forskning, evaluering, undervisning, veiledning, formidling og nettverksbygging. EIH er eksternt finansiert gjennom tildeling fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det er en forutsetning for stillingene at nivået av eksternfinansiering opprettholdes.

 

Det vil bli lagt vekt på faglig utvikling de siste år før tilsetting samt søkers innsats for innhenting av eksterne midler til forskning. Det forventes at stillingsinnehaver til enhver tid har et eksternt forskningsprosjekt forankret ved UiO.

 

De som tilsettes skal kunne lede og initiere forskning, veilede doktorgradsstudenter, delta i undervisnings- og eksamensarbeid på alle nivå, og påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser.

 

Se også stillingsbeskrivelse.

 

Kvalifikasjonskrav

Det vil bli lagt vekt på at de som tilsettes til sammen har høy kompetanse i klinisk etikk og i det teoretiske grunnlaget for medisinsk etikk. Den ene som tilsettes må ha medisinsk embetseksamen og autorisasjon som lege, eller annen helsefaglig kompetanse, samt erfaring fra pasientbehandling som omfatter klinisk-etiske problemstillinger.

 

 • Doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner, samt utdanning og erfaring som er relevant for oppgavene

 • Det kreves en generell kompetanse innen medisinsk etikk samt god kjennskap til norsk helsetjeneste

 • De som tilsettes må kunne dokumentere nødvendig kompetanse for å veilede etisk refleksjonsarbeid i praksis. Det kan bli aktuelt å benytte utprøving av dette i relevante situasjoner.

 • For tilsetting som professor må søkere kvalifisere for stilling som professor i henhold til Nasjonale normer for vurdering av professorkompetanse ved de medisinske fakultetene i Norge Herunder fylle kravet for fullført veiledning som hovedveileder av minst en kandidat frem til doktorgrad.

 • Dokumentert pedagogisk basiskompetanse

 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning

 

Personlige egenskaper

 

 • Samarbeidsegenskaper og miljøskapende evner vil bli vektlagt. Det forventes aktiv deltakelse i fagmiljøet og interesse for tverrfaglig samarbeid.

 • I tillegg forventes deltakelse i og evne til å utvikle internasjonale og nasjonale nettverk av betydning for fag og forskning

 

Vi tilbyr

 

 • lønn fra kr. 623 900,- til kr. 722 400,- avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)

 • lønn fra kr. 686 900,- til kr. 910 900,- avhengig av kompetanse, i stilling som professor (stillingskode 1013)

 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse

 • gode velferdsordninger

 • Førsteamanuensis vil ha mulighet til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt

 

Søknaden skal inneholde

 

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning, også i relasjon til eksisterende forskning ved SME)

 • CV (utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)

 • Fullstendig publikasjonsliste

 • referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

 

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk søk stillingen. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

 

En sorteringskomité vil invitere de mest aktuelle kandidatene til å sende inn inntil 10 vitenskapelige arbeider for sakkyndig bedømmelse. Vitenskapelige arbeider skal av den grunn ikke lastes opp sammen med søknaden.

 

I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn.

 

Det skal benyttes intervju samt prøveforelesning eller andre relevante undervisnings- og veiledningssituasjoner i tilsettingsprosessen.

 

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

 

Arbeidstakere som ikke har dokumentert pedagogisk basiskompetanse forplikter seg til å delta på et universitetspedagogisk kurs i løpet av en toårsperiode eller skaffe seg denne kompetansen på annen måte.

 

I henhold til Offentleglovas 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

 

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

 

Søknadsfrist: 11.3.2018

 

Kontaktpersoner:

Instituttleder professor Nina Køpke Vøllestad: tlf +47 22 84 53 77, mobil: +47 91 55 06 25

 

Personalrådgiver Marie Cecilie Bakken (ved spørsmål om søknadsprosessen): tlf +47 22 85 05 08

 

Om søknader

Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no

Du må fylle ut: Standard CV

Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

 

 

 

 

 

 

      


Lignende job
Hæmatologisk Afdeling X Odense
Odense, Fyn
Hæmatologisk Afdeling X Odense
Odense, Fyn
Har du læst?
 

nr. 14/2016