Fonden for Almen Praksis i Aalborg

Fonden for Almen Praksis i Aalborg,

Aalborg
05-09-2019

Forskningsleder ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg

Kontakt

Fonden for Almen Praksis i Aalborg

Fyrkildevej 7
9220
Aalborg
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
05-09-2019
Udløber:
15-10-2019
Kviknummer:
LJA-75383875
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Almen medicin
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Stillingen som forskningsleder ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg er ledig til besættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest herefter.

 

Forskningsenheden i Aalborg er en af de fire forskningsenheder, som drives af Fonden for Almen Praksis.

Forskningsenheden er placeret på Fyrkildevej i Aalborg Øst og har en samarbejdsaftale med Klinisk Institut ved Aalborg Universitet.

 

De ansatte ved Forskningsenheden består af forskningslederen og et mindre antal fastansatte medarbejdere. Derudover er der til Forskningsenheden knyttet et antal eksternt finansierede forskere, som er alment praktiserende læger, speciallæger i almen medicin uden egen praksis, læger under uddannelse til speciallæge i almen medicin og forskere fra andre faggrupper.

 

Formålet med Forskningsenheden er først og fremmest at udføre almenmedicinsk forskning samt forskning i sundhedsvæsenet i øvrigt. Enheden skal endvidere yde rådgivning og praktisk bistand til almenmedicinsk forskning og forskning i tilgrænsende områder. Enhedens forskningsfelt er tværvidenskabeligt og baserer sig på sundhedsvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske teorier og forskningsmetoder.

Ansøgeren bør have væsentlig forskningskompetence.

 

I forbindelse med vurderingen af ansøgernes kvalifikationer vil følgende ind-gå i bedømmelsen:

 

 • visioner og planer for udvikling af forskningsenheden 

 • erfaring med almen medicinsk forskning

 • erfaring med samarbejde med almen praksis, sygehuse og regioner

 • erfaring med forskellige typer af forskning vedrørende tema, design og metoder

 • erfaring med tværfagligt samarbejde

 • evne til samarbejde internt og eksternt

 • generel ledelseserfaring

 • bidrag til fagets forskningsmæssige udvikling

 • kontakt med internationale forskningsmiljøer

 • erfaring fra klinisk arbejde i almen praksis

 • erfaring administration af eksterne bevillinger

 

 

Ansøgningen vedlægges en kort redegørelse for ansøgerens forskningsplaner for Forskningsenheden.

 

Ansøgningerne vil blive bedømt af et fagligt udvalg, hvis bedømmelse indgår i ansættelsesudvalget og fondsbestyrelsens vurdering af ansøgerne.

 

Forskningslederstillingen er en fuldtidsstilling, og aflønningen svarer til lønforholdene for forskningslederne ved Forskningsenhederne for Almen Praksis i Odense, København og Aarhus. Forskningslederen skal tillige udføre vanligt klinisk arbejde i en almen praksis under landsoverenskomsten, svarende til en ugentlig arbejdsdag og bør derfor være speciallæge i almen medicin.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formanden for Forskningsudvalget, professor Jens Søndergaard, tlf. 31372668.

 

For at komme i betragtning til stillingen skal ansøgning herom være modtaget senest tirsdag den 15. oktober 2019 kl. 12.00.

 

Ansættelsesinterview med ansættelsesudvalget påregnes afholdt 16. december 2019.

 

Ansøgningen bilagt curriculum vitae, nummereret publikationsliste opdelt i videnskabelige og formidlende publikationer, en kort redegørelse for ansøgerens forskningsplaner for Forskningsenheden samt op til 15 udvalgte publicerede eller accepterede publikationer, der ønskes inddraget i bedømmelsen, bedes stilet til fondsbestyrelsen og indsendt elektronisk som én samlet pdf.fil til Fonden for Almen Praksis sikkerpost@regioner.dk,  att.: Gregers Bjørneboe.


Har du læst?
 

nr. 14/2016