Logo
Odsherred
22-03-2021

Forsvarets dykker- og søværnslæge

Kontakt
Praktisk information
Oprettet:
22-03-2021
Udløber:
15-04-2021
Kviknummer:
LJA-81859979
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Almen medicin,
Anæstesiologi,
Kirurgi,
Ortopædisk kirurgi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

En stilling som overlæge ved Forsvarets Sanitetskommando, med funktion som Forsvarets dykker- og søværnslæge er ledig til besættelse pr. 1. juni 2021.

Om Forsvarets Sanitetskommando

Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitet og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi hygiejneinspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vore udsendte i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Om Søværnets Dykkertjeneste

Søværnets Dykkertjeneste er én af Forsvarets højt specialiserede styrker, der er underlagt Søværnet. Søværnets Dykkertjeneste arbejder i belastende miljøer, i vand og på land, fra nord til syd. Det stiller store krav til den enkelte soldats fysik, faglighed og personlige profil. Samtidig foregår arbejdet i et dynamisk miljø, ofte enten isoleret fra andre styrker eller i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere - politi m.fl. - med højt tempo, som indimellem stiller store krav til innovative løsninger og teamwork. Da funktionerne kræver resultater ud fra et ofte ufuldstændigt informationsbillede, fordrer det stor fleksibilitet og udholdenhed hos den enkelte. Søværnets Dykkertjeneste har konstant et team på 24/7 beredskab.

Om Søværnet

Søværnet er det ældste af de 3 værn med mange og stolte traditioner. Samtidig er mange i Søværnet specialister på højt niveau, der alle skal arbejde optimalt sammen for at opnå de bedste resultater. Dette sammenholdt med, at man ofte er indsat i en operativ opgave langt fra back-up forstærker blot en helt nødvendig evne til samarbejde. På skibene arbejdes der ofte i fasttømrede besætninger, som kender hinanden godt. Dette afspejler sig også på land, hvor evnen til at kunne netværke og samarbejde er en stor hjælp i det daglige virke.

Om stillingen

Som Forsvarets dykker- og søværnslæge er du ansat under Forsvarets Sanitetskommando med primært tjenestested i Kongsøre.

Du skal primært støtte det sundhedsfaglige beredskab i Dykkertjenesten og Søværnet og sikre, at begge myndigheder altid har en robust sundhedsstøtte til missioner i ind- og udland. Du har det sundhedsfaglige ansvar i Dykkertjenesten og refererer direkte til chefen for Dykkertjenesten eller til ledende Diver Medic. I funktionen som søværnslæge refererer du til kommandolæge Søværnet.
Det medicinske team i Dykkertjenesten består af Forsvarets dykker- og søværnslæge, som samarbejder tæt med Dykkertjenestens ledelse, ledende Diver Medic, andet lægefagligt personel og instruktører m.fl.

Du indgår også i et samarbejde med overlægen ved Frømandskorpset, således at den sundhedsfaglige, og især den dykkermedicinske profil og udvikling koordineres og styrkes både for Dykkertjenesten og Frømandskorpset.

Arbejdet omfatter støtte til Medic- og anden uddannelse i Dykkertjenesten, Søværnet og Sanitetskommandoens regi. Dykkermedicinsk udvikling indenfor dykkerområdet er ligeledes en kerneopgave.

Det er dit ansvar, at både Dykkertjenestens og Søværnets enheder/skibe er opdateret og veltrænet på sundhedsfaglige procedurer, materiel og organisation. Herudover støtter du ved øvelser og missioner i ind- og udland over perioder fra 1-6 uger ad gangen.

Du anvender primært dine lægefaglige kompetencer. Praktiske dykkerkompetencer i form af Forsvarets basisdykkeruddannelse (skibsdykker) er dog en forudsætning. Du bliver trænet i udvalgte militære discipliner, herunder våbenbrug, så du kan fungere både som dykkerlæge og Søværnets taktiske læge i det operative miljø og missioner. Under missioner varetager du den primære og indledende lægelige behandling. Forinden kan tilskadekomne dykker eller besætningsmedlem være behandlet af Medics i det taktiske miljø, hvor lægen typisk ikke er til stede, men du kan også være den første og eneste behandler. Et skib kan være langt fra havn, og der kan være lang vej til udefra kommende lægefaglig støtte eller lang evakueringsvej. Det forventes, at du kan udføre yderligere diagnostik, behandling og overvågning i samarbejde med det øvrige sanitetsfaglige personel.

Du er lægefaglig ansvarlig for dykkerlægevagten og samtidig vagtplanlægger. Dykkerlægevagten dækker også rådgivning til civile dykkere. Dykkerlægevagten er en honoreret telefonvagt 24/7, og der indgår i alt 3-4 dykkerlæger i vagten.

Du kommer også til at deltage i NATO møder og andre internationale møder og er dykkermedicinsk rådgiver for civile aktører og instanser.

Stillingen kræver modenhed og evne til at tage ansvarsfulde beslutninger. Du kan forvente at være den eneste lægelige kompetence i både den hjemlige daglige tjeneste og under missioner. Det kræver, at du har både viljen og evnen til at arbejde og tage ansvar udenfor din normale lægelige komfortzone.

Du får også mulighed for at indgå i Forsvarets SAR-beredskab. Forsvarets SAR-beredskab varetages med tre helikoptere fra Flyvevåbnet, der 24/7 kan indsættes fra flyvestationerne i Skrydstrup, Aalborg og Roskilde Lufthavn. Beredskabet varetages primært af læger fra Forsvarets Sanitetskommandos reserve, hvorfor denne del vil fylde mindre i din hverdag forventeligt ikke mere end én til to vagter om måneden.

Du må forvente en del rejseaktivitet til kursus- og mødeaktiviteter, som uddannelsesinstruktør og i missioner. Det kræver en afklaret familiesituation.

Om dig

Du er gerne speciallæge i specialerne kirurgi (organ/ortopæd), anæstesi, akut medicin eller almen medicin. Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du har gennemført Forsvarets reservelægeuddannelse eller Basiskursus for sundhedsfagligt personel og har deltaget i Forsvarets internationale operationer. Du har eventuelt en rådighedskontrakt med Forsvaret, eller opfylder basiskrav for ansættelse på en reaktionsstyrkekontrakt og har fysisk såvel som psykisk og arbejdsmæssigt overskud.

Du er medicinsk bredt funderet, da meget af arbejdet er indenfor skadestue og det alment medicinske spektrum. Du er interesseret i, og gerne med erfaring fra, præhospital behandling.
Det et krav, at du har en dykkermedicinsk uddannelse der svarer til European Diving Technology Committee level 2 niveau. Undtagelsesvis kan dele eller hele uddannelsen gennemføres under ansættelsen.

Du kan acceptere primitive vilkår og kan tænke ud af boksen når det gælder. Du er fagligt engageret, nytænkende, kan bevare overblikket i pressede situationer og har mod på nye udfordringer i et krævende miljø.

Du har gode samarbejdsevner og bliver motiveret af at arbejde på tværs af faggrænser i et militært miljø.

Vi forventer stor faglighed af dig, men også at du har den rette kemi og mindset i forhold til teamet af sanitets- og sundhedsfagligt personel og til korpsene som helhed, som er en lige så væsentlig del for at kunne komme i betragtning til stillingen. En vis maritim baggrundsviden vil klart hjælpe i den rigtige retning.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en militær stilling i Forsvarets Lægekorps med et ansættelsesområde, der omfatter Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Det daglige tjenestested er i Kongsøre.

Ansættelsen sker på individuel kontrakt. Som udgangspunkt udgør lønnen 750.000 kr. årligt, men forhandles individuelt efter kvalifikationer. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning med et pensionsbidrag på 17,1% af den aftalte løn.

Ansøgere, der i forvejen er ansat på tjenestemandsvilkår i Forsvaret, vil ved stillingsskifte inden for funktionsniveauet kunne bevare denne ansættelsesform i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.

Såfremt der er tale om et højere hovedfunktionsniveau, vil ansættelsen som hovedregel ske på individuel kontrakt. Den enkelte medarbejder kan dog efter Forsvarsministeriets konkrete og individuelle vurdering få mulighed for at bevare tjenestemandsansættelsen i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets Basiskrav.

I vurderingen af din ansøgning vil der vil blive lagt vægt på uddannelse og erfaring indenfor de syv rolle- og kompetenceområder: 1. medicinsk ekspert, 2. kommunikator, 3. samarbejder, 4. organisator/leder/administrator, 5. sundhedsfremmer, 6. akademiker og 7. professionel.

KONTAKT OG ANSØGNINGSFRIST

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Forsvarets dykkerlæge overlæge Peter Ric Hansen på telefon 23 43 59 12 eller mail FSK-O-LGDYK@MIL.DK, eller kommandolæge Søværnet stabslæge Jan Tuxøe på telefon 41 60 26 28, eller mail FSK-O-KLGSA@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du meget velkommen til at kontakte HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon 72 81 19 82.

Ansøgningsfristen er 15. april 2021. Vi forventer, at holde samtaler i uge 16.

Hvis du går videre i processen, skal du være forberedt på at gennemføre Forsvarets fysiske basistest, helbreds- og tandvurdering og psykologtest-/interview.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket og til ansøgningen vedhæfte minimum 2 referencer (en leder og en kollega). Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. Når du søger stillingen elektronisk er det vigtigt, at alle filer bliver fremsendt i PDF-format.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Har du læst?
 

nr. 14/2016