Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus,

Vejle
18-10-2019

Hæmatologi - specialeansvarlig overlæge søges til Danmarks bedste kræftsygehus

Kontakt

Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus

Beriderbakken 4
7100
Vejle
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
18-10-2019
Udløber:
12-11-2019
Kviknummer:
LJA-76607105
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Hæmatologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Medicinsk Afdeling - det naturlige valg, patienten først   

Om Hæmatologisk Afsnit   

Hæmatologisk afsnit er en selvstændig funktion under Medicinsk Afdeling, med et stationært afsnit med 12 senge og 800 indlæggelser pr. år samt et ambulatorium med 12.000 fremmøder og 5.000 telefonkonsultationer pr. år. Der er veluddannet personale både i ambulatoriet og sengeafsnittet og der lægges vægt på veltilrettelagte og effektive patientforløb med en høj grad af patienttilfredshed.     

Der varetages regionsfunktioner i henhold til den gældende specialeplan inden for sygdomsgrupperne lymfom, myelomatose, kroniske myeloproliferative sygdomme inkl. ikke fremskreden MDS og benign hæmatologi.    

Speciallægestaben består af 4 overlæger, 1 professorat og 3 afdelingslæger. Afdelingen deltager i speciallægeuddannelsen i hæmatologi og er i den forbindelse tilknyttet 3 yngre læge årsværk.     

De hæmatologiske samarbejdspartnere er primært Hæmatologisk Afdeling X og Patologiafdelingen på Odense Universitetshospital. Indenfor Medicinsk Afdeling er der et godt samarbejde med de øvrige specialer. Der er et effektivt Laboratoriecenter og en meget velfungerende Billeddiagnostisk Afdeling samt Nuklearmedicinsk Afdeling med 2 PET-scannere. Intensiv terapi, kardiologi, kirurgi, ortopædkirurgi, onkologi, urologi, øre-næse-hals og øjensygdomme findes på Vejle Sygehus og alle medicinske grenspecialer er til stede inden for den samlede sygehusenhed på Sygehus Lillebælt.     

Hæmatologisk afsnit har et højt aktivitetsniveau inden for klinisk og eksperimentel forskning og til afdelingen er knyttet et professorat ved Syddansk Universitet (IRF). Det kliniske forskningsprogram er forankret i en klinisk forskningsenhed, bemandet med 4 projektsygeplejersker, 1 forskningsassistent, 1 bioanalytiker og en forskningssekretær. Der er konstant ca. 15 aktive protokoller og hovedparten af disse er internationale multicenterstudier. 

Om Medicinsk Afdeling  

Medicinsk afdeling er en veldrevet afdeling med høje kvalitetsmål og resultater. Der ydes årligt 65.000 ambulante konsultationer og afdelingen modtager 5.500 indlæggelser i 74 senge. Afdelingens specialer er reumatologi, gastroenterologi, hæmatologi, lungemedicin og endokrinologi. Desuden drives Medicinsk Diagnostisk Center og et Akut Visitations Afsnit (AVA). Der er ansat 37 speciallæger og ca 40 yngre læger i uddannelsesstillinger. Afdelingen deltager i den lægelige præ- og postgraduate uddannelse, herunder i uddannelsen af speciallæger i Intern Medicin: Gastroenterologi, Lungemedicin, Reumatologi, Endokrinologi og Hæmatologi, almen medicin samt onkologi. Desuden deltager afdelingen i den prægraduate undervisning af medicinstuderende i samarbejde med Syddansk Universitet.   

Du kan læse mere om sygehuset her og om Medicinsk Afdeling her.   

Der er fælles medicinsk vagt (for- og mellemvagt) med Hjertemedicinsk Afdeling, selvstændig medicinsk bagvagt og overlæger i beredskabsvagt. Herudover er der speciallæge tilstede hverdage indtil kl. 19 og lørdage i dagtiden.    

Vores tilbud  

 • Du får det faglige ansvar og ledelse af hæmatologien ved Sygehus Lillebælt, jævnfør funktionsbeskrivelsen for specialeansvarlige overlæger ved Medicinsk Afdeling  
 • Ansvaret for medinddragelse af alle speciallæger i udviklings- og kvalitetsarbejdet
 • Du bliver en del af ledelseskollegiet på en innovativ Medicinsk Afdeling, der konstant sætter patienten først og igennem det opnår hurtige og gode patientforløb med høj patient- og medarbejdertilfredshed
 • Du vil opleve en stærk samarbejdsånd på tværs af specialer og afdelinger
 • Du får mulighed for at deltage i konferencer i ind- og udland med forventning om vidensdeling efterfølgende
 • Du får et givende arbejde med store krav til personlige og faglige kompetencer 
 • Du får lejlighed til at udbygge og virkeliggøre vision om Patienternes Kræftsygehus  
 • På Sygehus Lillebælt samarbejdes der på tværs i specialerne   

 Vi forventer, at du   

 • Går forrest i udviklingen af det hæmatologiske speciale for såvel indlagte som ambulante patienter 
 • Er fokuseret på patienternes interesse og opmærksom på patientinddragelse i udredning og behandling
 • Medinddrager alle speciallæger og den sygeplejefaglige ledelse i udvikling af specialefunktionen, herunder udvikling af "nærhedsprincippet"
 • Er energisk, engageret, visionær, fleksibel med gode samarbejdsevner og interesse for tværfagligt samarbejde  
 • Deltager i kvalitetssikring af behandlingen og afdelingens forskningsaktiviteter, gerne bidrage med nye forskningsområder
 • Deltager i uddannelse af læger i uddannelsesstillinger  
 • Indgår i relevante samarbejdsrelationer såvel internt som eksternt   

Kvalifikationer 

Stillingen ønskes besat med speciallæge i intern medicin: hæmatologi. 

Ansøgningen bør indeholde visioner om hvordan den hæmatologiske funktion fortsat udvikles og i øvrigt tilpasses nærhedsprincippet. Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde kopi af speciallægeautorisation og curriculum vitae. Der ønskes i øvrigt, at ansøgeren vedlægger sit personlige ledelsegrundlag jævnfør Ledelseskommissionens anbefaling med tydeliggørelse af, hvordan du baseret på organisationens ledelsesgrundlag selv bedriver god ledelse, hvordan du oversætter organisationens strategi, og hvilke personlige værdier din ledelse bygger på. 

Den faglige bedømmelse vil ske i henhold til Region Syddanmarks vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger.    

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger (FAS). Der er mulighed for forhandling om kvalifikationstillæg indenfor rammerne af lokal løndannelse.     

Øvrige oplysninger   

Stillingen ønskes besat den 1. januar 2020, eller efter aftale.  

Du har mulighed for at være vagtfri.    

Se funktionsbeskrivelsen her

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:    

Ledende overlæge, Ejler Ejlersen, tlf. 7940 6375 eller pr. mail Ejler.Ejlersen@rsyd.dk    

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 12. november 2019 via nedenstående link.  

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 19. november 2019.  

 

 

 

 

 

Lignende job
Hans Chr. Astrup
Frederikshavn, Nordjylland
Har du læst?
 

nr. 14/2016