Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen,

København
29-05-2020

Introduktionslæger i samfundsmedicin til Sundhedsstyrelsen

Kontakt

Sundhedsstyrelsen

Islands Brygge 67
2300
København S
Danmark
Tlf: 72 22 74 00
Praktisk information
Oprettet:
29-05-2020
Udløber:
12-06-2020
Kviknummer:
LJA-80351916
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Samfundsmedicin
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vil du være med til at forme fremtidens sundhedsvæsen? Og har du mod på at arbejde med de organisatoriske og strukturelle rammer, der har betydning for borgernes hverdag og patienternes forløb og behandling?

Så er du måske én af Sundhedsstyrelsens fire nye introduktionslæger i samfundsmedicin.

Vi har fire introduktionslægestillinger til besættelse - to i Center for Planlægning, én i Center for Evidens, uddannelse og beredskab og én i Enhed for Forebyggelse.

Om os

Center for Planlægning arbejder med planlægning af det samlede sundhedsvæsen, og vi arbejder både med national sygehusplanlægning og planlægning af indsatsen i det nære sundhedsvæsen. Vi rådgiver regioner og kommuner vedrørende udredning, behandling, rehabilitering, palliation m.v. med fokus på at sikre sammenhæng og høj kvalitet i den samlede sundhedsindsats på tværs af sektorer og fag. Vi har et særligt fokus på at mindske ulighed i sundhed og på indsatsen for sårbare patientgrupper som eksempelvis mennesker med psykiske lidelser.

Center for Evidens, uddannelse og beredskab udarbejder nationale kliniske retningslinjer, anbefalinger om rationel farmakoterapi, samt anbefalinger for de nationale kræftscreeningsprogrammer. Vi har desuden ansvaret for sundhedsberedskabet i Danmark, børnevaccinationsprogrammet og øvrige opgaver, der vedrører smitsomme sygdomme. På uddannelsesområdet står vi for administration og udvikling af kvaliteten i uddannelserne til speciallæge og specialtandlæge samt videreuddannelse for sygeplejersker. Endelig behandler vi ansøgninger om eksperimentel behandling og højt specialiseret behandling i udlandet, samt varetager området organdonation.

Enhed for Forebyggelse varetager opgaver inden for folkesundhed og generel forebyggelse med fokus på sundhedsfremme, herunder inden for alkohol, tobak, fysisk aktivitet, ernæring, seksuel sundhed, mental sundhed, narkotika, miljømedicin, ulighed i sundhed, graviditet og barsel samt sundhedspleje. Vi yder rådgivning vedr. den kommunale forebyggelsesindsats, vi rådgiver sundhedsprofessionelle om sundhed og forebyggelse, ligesom vi rådgiver regioner om forebyggelse og henvisning til kommunale tilbud. Enheden har særligt fokus på social ulighed i sundhed, hvor der bl.a. ses en koncentrationen af risikofaktorer blandt borgere med kortere uddannelse og/eller uden arbejde. Her er der behov for en forebyggelsesindsats som går på tværs af sundheds-, social-, og beskæftigelsessektorer. Derudover står enheden for udgivelser som sundhedsprofilen, sygdomsbyrderapporterne og forebyggelsespakkerne.

I Sundhedsstyrelsen tilbyder vi et godt uddannelsesmiljø, hvor du har mulighed for at opnå og udvikle kompetencer inden for samfundsmedicin. Der er en fælles uddannelsesansvarlig overlæge, en uddannelsesansvarlig yngre læge og en række uddannelsesorienterede speciallæger, der gerne påtager sig at vejlede. Lægestaben udgøres hovedsageligt af samfundsmedicinere, men består også af speciallæger og lægekonsulenter med baggrund i kliniske specialer. Tværfagligt samarbejde vægtes højt og større opgaver varetages i tværfaglige teams. Vi har en udbredt tradition for sparring mellem kollegaer med mulighed for at drøfte sager og tvivlsspørgsmål.

Din hverdag hos os

Du kommer til at arbejde med opgaver inden for flere forskellige arbejdsområder i den pågældende enhed/center. Din rolle vil bl.a. være at bidrage med den lægefaglige vinkel til opgaveløsningen. Du vil lære, hvad det vil sige at varetage opgaver som national myndighed. Du vil derudover være med til at rådgive Sundheds- og Ældreministeriet, Folketinget, regioner, kommuner og borgere.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer

Du er uddannet læge med tilladelse til selvstændigt virke, med lyst til at prøve det samfundsmedicinske speciale af i praksis. Du har interesse og evt. relevant erfaring inden for et eller flere af enhedernes/centrenes arbejdsområder. Vi ser desuden gerne, at du har erfaring med organisatorisk arbejde, formidlingsopgaver eller evidensbaseret medicin.

Du trives i et travlt og tværfagligt miljø. Du skal kunne arbejde selvstændigt med mange bolde i luften, og du skal være god til at koordinere og formidle klare budskaber.

Vi tilbyder 

Et spændende job med udfordrende og afvekslende opgaver, hvor du vil få indsigt i et bredt spektrum af nationale sundhedsfaglige problemstillinger. Arbejdsopgaverne giver mulighed for kontakt til mange forskellige aktører i sundhedsvæsenet. Du vil få rig mulighed for at udvikle dig og lære nyt.  

I hver enhed/center arbejder mellem 20-50 dygtige kolleger. Vi samarbejder om opgaveløsningen i et dynamisk tværfagligt miljø, der omfatter læger fra en række specialer, samfunds- og folkesundhedsvidenskabelige kandidater, ergoterapeuter, jurister, kontorfunktionærer m.v. Vores arbejdsklima er energisk, uformelt og præget af stort fagligt engagement.

Om ansættelsen

Du bliver ansat efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Yngre Læger.

Der er tale om tidsbegrænsede etårige fuldtidsstillinger med forventet start 1. september 2020.

Kontakt os gerne

Få mere at vide om stillingen ved at skrive til os med kontaktoplysninger, så ringer vi tilbage til dig:

Center for Planlægning: Agnethe Vale Nielsen, agvn@sst.dk

Center for Evidens, uddannelse og beredskab: Bolette Søborg, boso@sst.dk

Enhed for Forebyggelse: Niels Sandø, nsa@sst.dk

Er du interesseret?

Klik på "søg stillingen" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 25. Du kan læse mere om os på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du bedes anføre i din ansøgning, om du har særlig interesse for ét eller flere af de nævnte faglige områder.

Sundhedsstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.


Udvalgte job
Oslo universitetssykehus HF
Sykehuset Østfold HF
Oslo universitetssykehus HF
Har du læst?
 

nr. 14/2016