Region Hovedstaden - Psykiatrisk Center Amager

Region Hovedstaden - Psykiatrisk Center Amager,

København
19-06-2017

Kan du gå forrest? og vil du være med til at nytænke indsatsen overfor de mest komplekse patienter i psykiatrien og samarbejdet med socialpsykiatrien?

Kontakt

Region Hovedstaden - Psykiatrisk Center Amager

Hans Bogbinders Alle 3
2300
København S
Praktisk information
Oprettet:
19-06-2017
Udløber:
21-08-2017
Kviknummer:
LJA-46998948
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Psykiatri
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Så er det dig, vi søger som afsnitsledende overlæge for et nyt botilbudsteam på Psykiatrisk Center Amager.

Psykiatrisk Center Amager er i gang med at etablere et nyt specialiseret ambulant team for patienter, der bor på socialpsykiatriske botilbud i centerets optageområde.  Der er 8 mellemstore botilbud mellem 25-48 pladser på hvert, som til sammen udgør i alt 317 pladser i optageområdet. Heraf modtager 255 beboere pt ambulant behandling på PC Amager.

Teamet skal udvikle og varetage den samlede udrednings- og behandlingsindsats overfor de patienter (ca. 250), der bor på botilbuddene. Derudover skal teamet etablere et fast og konstruktivt samarbejde med ledelserne på de respektive botilbud, ligesom teamet skal varetage en rådgivnings- og undervisnings-funktion ift. botilbuddenes medarbejdere. Der er afsat midler til teamets undervisningsindsats, således at det er muligt at honorere eksterne undervisere etc. Undervisningsindsatsen skal planlægges i et samarbejde med botilbudsledelserne og skal hovedsageligt være sundhedsfaglig og omhandle psykopatologi, psykofarmakologi og psykoterapeutiske interventioner, deeskalering på botilbud etc.

Botilbudsteamets profil vil have karakter af at være et intensivt ambulant behandlingstilbud, idet teamet er udgående og har en akut tilkaldefunktion i almindelig dag tid.

Det betyder, at teamet vil varetage planlagte forløb og iværksætte den støtte, der skal til i ustabile og akutte faser. Teamet afstemmer derfor besøg efter beboernes aktuelle behov og vil være fysisk tilgængeligt på faste ugedage på de respektive botilbud. Udrednings- og behandlingsforløbene følger som udgangs-punkt Region Hovedstadens Psykiatris patientforløbsbeskrivelser, som bygger på den bio-psyko-sociale behandlingsmodel. Teamet skal dertil videreudvikle metoder og fælles værktøjer, der styrker og sikrer en integreret indsats på tværs af botilbud (socialpsykiatri) og botilbudsteam (behandlingspsykiatri). Den nye afsnitsledende overlæge forventes at bidrage til såvel udviklingen og udvidelsen af det nye specialiseret botilbudsteam, som hidtil har været opdelt på flere teams, men som nu samles i ét team.

Teamet kommer til at bestå af:

 • Afsnitsledende overlæge
 • Afdelingssygeplejerske
 • 1 overlæge
 • 6 sygeplejersker
 • 1 recoverymentor

Til stillingen søges en speciallæge, der har lyst til at indgå i det kliniske og gerne også forskningsmæssige arbejde indenfor psykopatologi og -farmakologi. Speciallægen forventes at have en bred almen psykiatrisk viden og erfaring og gerne kombineret med erfaring med dobbeltdiagnosepatienter og/eller botilbudspatienter. Det forventes desuden at speciallægen har lyst til at træde ind i rollen som leder af et tværfagligt team og i ledelsessamarbejde med ledelserne på de socialpsykiatriske botilbud og øvrige kommunale samarbejdspartnere.

Flere af botilbuddene har dobbeltdiagnosepatienter på Sundbyhus er dette den primære målgruppe. Psykiatrisk Center Amager har interesse i at opbygge erfaring og viden på dette område særligt i forhold til det tværsektorielle samarbejde. Vi har fokus på koordinerende indsatsplaner og i stillingen kan indgå tid til forskning på området.

Det er en forudsætning for at søge stillingen, at overlægen vil tage aktivt del i forbedringsarbejdet, da det er en del af kulturen på centeret. Der er god mulighed for videreuddannelse heri, ligesom der er et godt kollegialt miljø samt ugentlig lægefaglig undervisning på centeret.

De kliniske opgaver består i:

 • Behandlingsansvar for patienter på botilbud i centerets optageområde
 • Rådgivning, sparring og undervisning af personale på botilbud
 • Retsligt ansvar for borgere med behandlingsdom (ca. 10 %)
 • Deltagelse i netværksmøder med pårørende, plejepersonale, sagsbehandler fra kommuner, døgnafsnit, Kriminalforsorgen og andre samarbejdspartnere

Ledelsesopgaverne består i:

 • Indgå i afsnitsledelse med afdelingssygeplejersken
 • Understøtte faglig udvikling herunder udvikling af metoder og værktøjer i teamet
 • Indgå i en samarbejdsstruktur med ledelserne på botilbuddene og døgnafsnittene på Digevej
 • Sikre forankring af forbedringsarbejde med deltagelse i og afholdelse af ugentlige forbedringsmøder
 • Mulighed for at opstarte/lave forskning på området

Om Psykiatrisk Center Amager:

Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst. Centeret har 9 døgnafsnit med i alt 129 sengepladser fordelt på fire intensive og fire åbne, subspecialiserede sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende akutmodtagelse.

Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i Psykoterapeutisk og Ældrepsykiatrisk Ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et Gadeplansteam, OPUS Ambulatorium og et Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.

Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier KBU- (klinisk basis- uddannelse), speciallæge i almen medicin samt til Introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer. Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet.

Løn og ansættelsesforhold:

Der indgå vagtforpligtelse i form af enten døgn-bagvagter eller Speciallægevagter i Front. Stillingen er 37 timer ugentligt i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen er ledig fra den 1. september 2017 eller efter aftale.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om fuldt CPR-nr., CV,

autorisation/eksamensbevis og oplysninger om tidligere ansættelser. Ansøgningen skal sendes via linket herunder.

Der indhentes, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til René Sjælland, klinikchef, på mail rene.sjaelland@regionh.dk og tlf. 21 72 95 01.

Ansøgningsfrist: Mandag den 21. august 2017.

Lignende job
Linde & Altschuler A/S
København, Storkøbenhavn
Har du læst?
 

nr. 14/2016