Københavns Kommune - Socialforvaltningen

Københavns Kommune - Socialforvaltningen,

København
08-09-2021

Klinisk overlæge til opioid substitutionsbehandling i Center for Rusmiddelbehandling København

Kontakt

Københavns Kommune - Socialforvaltningen

Forchhammersvej 18
1920
Frederiksberg C
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
08-09-2021
Udløber:
23-09-2021
Kviknummer:
LJA-82630509
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Almen medicin,
Psykiatri,
Samfundsmedicin
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vil du være med i udviklingen af substitutionsbehandlingen i Københavns Kommune?

En stilling som klinisk overlæge i substitutionsbehandlingen i Center for Rusmiddelbehandling København (CRK) ønskes besat af læge med solid erfaring i substitutionsbehandling af opioidafhængige.

CRK er er Københavns Kommunes rusmiddelbehandling, som er forankret i Socialforvaltningen.

CRK er organiseret i to områder, henholdsvis substitutionsbehandlingen for opioidafhængighed med ca. 1400 borgere indskrevet i primært ambulant behandling fordelt på syv enheder og behandlingen for afhængighed af alkohol- og stoffer (ikke- opioider) med ca. 2600 borgere indskrevet i primært ambulant behandling fordelt på tre enheder.

CRK har er en bred sammensat medarbejderstab af læger, sundhedsfaglige medarbejdere, psykologer, socialfaglige rusmiddelbehandlere, socialrådgivere mv.

Den lægelige rusmiddelbehandling i CRK varetages af en lægegruppe på ca. 20 læger fordelt på enhederne rundt i byen. Den lægelige ledelse består af den ledende overlæge, som er socialoverlægen, og de to kliniske overlæger, som er lægefagligt ansvarlige for lægerne i henholdsvis substitutionsbehandlingen (ca. 14 læger) og alkohol-og stofbehandlingen (fem læger).

Du vil som klinisk overlæge i substitutionsbehandlingen referere administrativt til områdechefen i substitutionsbehandlingen og lægefagligt til socialoverlægen.

Som klinisk overlæge vil du hovedsageligt varetage de overordnede opgaver relateret til den lægelige behandlingsindsats samt den løbende supervision af lægerne, hvor socialoverlægen hovedsageligt varetager de generelle administrative opgaver i forhold til den sundhedsfaglige/lægelige del af rusmiddelbehandlingen.

Du vil som klinisk overlæge sikre arbejdstilrettelæggelsen for lægegruppen i samarbejde med de lokale ledere og områdechefen.

Som klinisk overlæge er du ansvarlig for den løbende implementering og udarbejdelse/opdatering af instrukser for den lægelige substitutionsbehandling med base i Sundhedsstyrelsens vejledninger på området og indgår i tæt samarbejde med ledelsen i CRK om den løbende udvikling og kvalitetssikring af rusmiddelbehandlingen i CRK.

Den kliniske overlæge i substitutionsbehandlingen medvirker i samarbejde med socialoverlægen til en løbende optimering af det lægefaglige niveau ved løbende implementering af ny viden (litteratur, konferencer, kurser) og bidrager i samarbejde med centerledelsen til kompetenceudvikling af de sundhedsfaglige medarbejdere i CRK.

Den kliniske overlæge afholder sammen med socialoverlægen faste lægemøder med lægegruppen i substitutionsbehandlingen og løbende også fællesmøder med de øvrige læger i CRK.

Den kliniske overlæge i substitutionsbehandlingen varetager funktionen som behandlingsansvarlig overlæge på heroinklinikken efter godkendelse hertil af Sundhedsstyrelsen.

Blandt den kliniske overlæges opgaver indgår desuden det løbende samarbejde med sundhedsvæsenet (hospitaler, psykiatrien og almen praksis), Kriminalforsorgen og apotekervæsenet samt kontakter til Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Kvalifikationer

 • Speciallæge i almen medicin, psykiatri, samfundsmedicin eller tæt relaterede specialer
 • Solid viden og erfaring om behandling af rusmiddelafhængighed samt misbrugsrelaterede sygdomme, herunder specielt psykiatriske og infektionsmedicinske tilstande
 • Bred uddannelse og klinisk erfaring, herunder dokumenteret mindst tre års klinisk erfaring på speciallægeniveau indenfor substitutionsbehandling af opioidafhængighed

Vi forestiller os, at du

 • er god til at kommunikere såvel mundtligt som skriftligt
 • kan samarbejde og arbejde tværfagligt og kan rumme, overskue og konkludere på ofte komplekse kliniske problemstillinger
 • er god til at tage ansvar, ledelse og initiativ og få beslutninger gennemført
 • er engageret og har en positiv og inddragende indstilling til borgergruppen med de udfordringer, der særligt kendetegner socialt udsatte mennesker med rusmiddelproblemer
 • vil indgå i den løbende udvikling af CRK

Vi tilbyder

 • Dygtig og engageret lægegruppe
 • Tværfagligt samarbejde i en bredt funderet faglig stab med dygtige og engagerede kollegaer
 • Spændende og afvekslende opgaver med store kontaktflader både internt og eksternt
 • Spændende organisatoriske opgaver
 • Muligheder for løbende udvikling og efteruddannelse (konferencer, kurser mv)

Løn- og ansættelsesvilkår følger aftale mellem Københavns Kommune og Lægeforeningen.

Nærmere oplysning om stillingen fås hos socialoverlæge Helle Petersen på 2147 6734 eller områdechef Anne Kirstine Svanholt på 5180 2917.

Sammen med din motiverede ansøgning beder vi dig uploade dit CV.

Søg stillingen via nedenstående link senest torsdag den 23. september 2021

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt onsdag den 29. september 2021.

Har du læst?
 

nr. 14/2016