Slagelse Kommune - Center for Sundhed og Ældre

Slagelse Kommune - Center for Sundhed og Ældre,

Slagelse
27-09-2017

Kommunal læge til Center for Sundhed og Ældre

Kontakt

Slagelse Kommune - Center for Sundhed og Ældre

Torvegade 15
4200
Slagdelse
Danmark
Tlf: 58 57 45 00
Praktisk information
Oprettet:
27-09-2017
Udløber:
20-10-2017
Kviknummer:
LJA-49656870
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Almen medicin
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Fasttilknyttet læge på plejecentrene

Sundhed og Ældre søger en kommunal læge, som kan give lægefaglig støtte, i komplicerede borgerforløb samt sparring og intern undervisning, med sigte på at undgå genindlæggelser. Lægen skal derudover varetage funktionen som "fast tilknyttet læge på plejecentrene".

 

Udviklingen peger i retning af, at flere og flere komplekse sundhedsfaglige opgaver skal udføres i borgernes eget hjem. Den kommunale læge skal understøtte en praksisnær sikker varetagelse af disse opgaver, for derved at reducere eller undgå indlæggelser/genindlæggelser.

 

Den Værdimæssige ramme er beskrevet i "Værdighedspolitikken for Ældreplejen". Målet er, at borgerne oplever sammenhæng i plejen, så det giver mening og størst værdi for den enkelte, ud fra dennes ønsker og behov.

 

Konkret skal den kommunale læge

 • give lægefaglig supervision i hjemme- og sygeplejen, visitationen samt på plejecentrene i forbindelse med komplicerede udskrivningsforløb fra sygehuset

 • varetage funktionen som "fast tilknyttet læge på plejecentre" i forhold til den generelle sundhedsfaglige rådgivning af personalet på plejecentre (Den kliniske behandling af beboerne på plejecentrene er ikke omfattet)

 • løbende forestå undervisning af personalet i hjemme- og sygeplejen, visitation, plejecentrene, demenskonsulenter samt andre relevante medarbejdergrupper i Center for Sundhed og Ældre.

 

Du vil skulle indgå i et tæt samarbejde med medarbejderne i plejen, på plejecentrene, visitatorer, hjælpemiddel- og træningsterapeuterne, praksiskonsulenten samt den sundhedsfaglige udviklingskoordinator.

 

Det skal bemærkes, at opgaveporteføljen løbende vil blive justeret i forhold til udviklingen i øvrigt.

 

Vi forventer, at dine faglige kompetencer og erfaring dækker bredt inden for

 • indgående kendskab til såvel sygehus som kommuneperspektivet

 • lægefaglig ekspertise som er opdateret i forhold til nyere udvikling

 • evner at omsætte politisk vedtagne politikker og strategier til virkelig adfærd

 

Som person vægter vi

 • en læge, som både "kan, vil og tør" sætte sin egen forforståelse i spil til gavn for helheden, "Borgeren i centrum"

 • personlige kompetencer som vedholdenhed og stærke kommunikative evner

 • flair for konstruktivt og udbytterigt samarbejde

 • sans for og føling med, at arbejde i en politisk ledet organisation, gerne med kommunal erfaring fra en lignende stilling og/eller erfaring fra sygehusverdenen

 • en stærk koordinator, sparringspartner og underviser, der evner at sikre såvel ejerskab og udbytte hos kollegaer

 • proaktiv, evner at tænke nyt og altid har helhedsperspektivet og målet for øje

 • er ansvarsbevidst og god til at følge op på aftaler og planer samt "holde tovet"

 • kan arbejde meget selvstændigt, kombineret med evnen til at yde en stærk teamindsats når der er behov for det - nogen gange også uden for dit dedikerede felt

 • som person sætter pris på det gode samarbejde og bidrager til det positive arbejdsmiljø

 • ser muligheder og agerer proaktivt for at sikre varige indsatser.

 

Stillingen er en fast stilling. Ansættelse på overenskomstmæssige vilkår, 37 timer ugentligt.

 

Yderligere informationer

Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål om stillingen. Venligst kontakt

 • Virksomhedsleder for Syge- og hjemmeplejen Helle Bangsborg på mobil 2113 0909. 

 

Ansøgningsfrist

fredag den 20. oktober 2017 kl. 9.00.

 

Ansættelsessamtaler

Afholdes onsdag den 25. oktober 2017. Tiltrædelse forventes pr. 1. december.


Lignende job
Praksis
Frederiksberg, Storkøbenhavn
Har du læst?
 

nr. 14/2016