Haderslev Kommune

Haderslev Kommune,

Haderslev
26-02-2018

Kommunallæge til Haderslev Kommune

Kontakt

Haderslev Kommune

Gåskærgade 26
6100
Haderslev
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
26-02-2018
Udløber:
29-04-2018
Kviknummer:
LJA-56848168
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Almen medicin,
Arbejdsmedicin,
Psykiatri,
Samfundsmedicin/socialmedicin
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

I stillingen som kommunallæge får du en bred pallette af spændende opgaver primært inden for arbejdsmarkeds- og misbrugsområdet: her vil du bl.a. indgå i spændende krydsfelter mellem psykiatri og misbrug, mellem social- og sundhedsfaglige områder og mellem kommunens-, regionens- og praktiserende lægers opgaver.

 

Du vil ligeledes få en rolle i forhold til at fortsætte det positive og konstruktive samarbejde med praktiserende læger i kommunen, indgå i samarbejdet i Kommunalt Lægeligt Udvalg og benyttes til sparring i kommunens Visitationsafdeling.

 

Opgaverne på arbejdsmarkedsområdet består af:

 

 • Bistå med sparring i spørgsmål af lægefaglig art inden for fx forebyggelse og sundhed, sygedagpenge, beskæftigelse samt enkeltbevillinger

 • Bidrage som lægefaglig sparringspart i sager, hvor den helbredsmæssige situation skal belyses

 • Understøtte at der bliver indhentet relevante nye lægelige oplysninger, hvor dette måtte være relevant

 • Indgå i generel sparring med sagsbehandlerne i sager

 • At sammenfatte skriftlig dokumentation ud fra diverse lægeakter

 • Afgive relevante lægelige oplysninger, så forvaltningen har et grundlag til at vurdere disse i forhold til lovgivningen og sociale forhold i øvrigt

 

 

Din rolle som kommunallæge er udelukkende rådgivende, afklarende, forklarende og formidlende med henblik på, at fremstille den helbredsmæssige del af sagen. I konkrete borgersager kan kommunen, ofte efter drøftelse med kommunallægen, indhente helbredsoplysninger fra behandlende instanser til belysning af lægefaglige spørgsmål til brug for den sociale sagsbehandling.  Som kommunallæge vil du med din lægefaglighed og dit kendskab til bl.a. lovgivningen vurdere de helbredsmæssige forhold i sagerne.

 

Opgaverne på misbrugsområdet består af:

 

 • Lovpligtige lægesamtaler og behandling af borgere med misbrug

 • Indgå i misbrugscentrets almindelige driftsopgaver

 • Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen (SMDB) og til det Fælles medicin kort (FMK)

 • Medvirke til udarbejdelse af vejledninger, retningslinjer og manualer

 • Lægefaglig sparring

 • Medvirke til kompetenceudvikling

 

 

Vi tilbyder:

 

 • En lang oplæringstid

 • Uddannelse og kurser hvis det er nødvendigt

 • Dygtigt og erfarent klinikpersonale/kolleger som du kan læne dig opad

 

 

Stillingen som kommunallæge er forankret i afdelingen Sundhed og Forebyggelse, men idet den primære arbejdstid vil foregå på hhv. Jobcentret og Misbrugscentret, tilknyttes vores kommunallæge kontaktpersoner der. Der vil blive udvist stor fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelse af arbejdstid og mulighed for hjemmearbejde. Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse pr. 1. juni 2018.

Lønforhandling efter gældende overenskomst og kvalifikationer.

 

Hvem er vi?

I Haderslev Kommune tror vi på, at rigtig meget kan lade sig gøre, når vi arbejder sammen.

Vi har modet til at udforske det ukendte, og når vi møder forhindringer, opsøger vi muligheder for at gå nye veje og etablere nye netværk.

 

Vi samarbejder og samskaber på kryds og tværs for vi ved, at vi er bedst, når vi gør tingene i fællesskab.

 

Vores mål er at skabe vækst og velfærd i Haderslev Kommune. Det gør vi gennem samarbejde på tværs i organisationen og i fællesskab med borgere og samarbejdspartnere. Vi leverer ikke velfærd, men faciliterer velfærd.

 

Som samarbejdende organisation har vi fokus på værdibaseret ledelse og samarbejde, det aktive medborgerskab og en økonomi i balance.

 

Interesseret i jobbet?

Send din ansøgning med CV senest den 29. april kl. 12.00. Ansøgningen og CV skal vedhæftes i word eller PDF format.

 

Ønsker du yderligere oplysninger omkring stillingen kan du kontakte Arbejdsmarkedschef Lotte Nielsen på telefon 20265241 eller e-mail: llin@haderslev.dk eller Centerleder på Misbrugscenteret Poul Højmark på telefon 24267001 eller e-mail poni@haderslev.dk

Lignende job
Afdelingen for Klinisk Patologi - Odense-Svendborg
Odense, Fyn
Ortopædkirurgisk Afdeling O, Odense-Svendborg
Odense, Fyn
Har du læst?
 

nr. 14/2016