Furesø Kommune

Furesø Kommune,

Furesø
10-11-2017

Kunne du tænke dig at blive fast tilknyttet læge på et af Furesø Kommunes fire plejecentre?

Kontakt

Furesø Kommune

Praktisk information
Oprettet:
10-11-2017
Udløber:
30-11-2017
Kviknummer:
LJA-51081556
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Almen medicin
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Til praktiserende læger i Furesø Kommune

November 2017

 

Furesø Kommune søger alment praktiserende læger med et ydernr. til implementering af den ny nationale ordning, der knytter faste læger til kommunens fire plejecentre. Ordningen bygger på en aftale, der er indgået mellem PLO, Staten, Danske Regioner og KL og betyder, at beboere på plejecentre tilbydes at være tilmeldt en læge, der er fast tilknyttet plejecentret.

 

Formålet med ordningen er at give lægen optimale muligheder for at:

 

  • Planlægge og aflægge kvalificerede sygebesøg hos patienter på plejecentre

  • Følge beboerne nært

  • Arbejde tæt sammen med plejepersonalet

 

Det forventes, at den enkelte plejecenterlæge tilknyttes 24-35 beboere, hvilket svarer til et afsnit på et plejecenter. Der kan således godt være flere læger tilknyttet et plejecenter, men på hver deres afsnit.

 

Selve ordningen kan, hvis det ønskes, indfases gradvist, efterhånden som beboerne vælger at skifte til den tilknyttede praktiserende læge. Under etableringen kan lægen derfor have patienter på flere plejecentre. Da Furesø Kommune, efter aftale med PLO-Furesø, tilbyder tilknytning af læger på alle plejecentre på samme tid, er det vores håb, at perioden, hvor man har patienter på flere plejecentre er så kort som mulig. Patienterne vælger selv, hvilken læge de ønsker. Erfaringen fra andre kommuner viser dog, at mange beboere vælger at skifte læge og benytte sig af den fasttilknyttede plejecenterlæge.

 

Som plejecenterlæge skal du varetage opgaver inden for to områder:

 

  • Varetagelse af de allerede eksisterende sygesikringsydelser for de beboere på plejecenteret, der er tilknyttet den enkelte plejecenterlæge

  • Yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecenteret, indenfor medicin, geriatriske problemstillinger og andre temaer, som kan understøtte det gode samarbejde om patienterne.

 

Med implementering af de fast tilknyttede plejecenterlæger vil den enkelte læge få optimeret sin planlægning af sygebesøg til patienter på plejecentre, når patienterne bor på samme adresse. Desuden vil det kontinuerlige samarbejde med personalet på plejecenteret sikre en forbedret kommunikation, hvilket samlet set forventes at nedbringe antallet af uhensigtsmæssige forløb, herunder akutte indlæggelser.

 

Som plejecenterlæge får du mulighed for at indgå i en faglig dialog og kompetenceudvikling for personalet på plejecentrene. Det er ønskeligt, at du har interesse for de problematikker, der ligger indenfor det geriatriske område.

 

Aftale om det konkrete indhold af den sundhedsfaglige rådgivning aftales på et senere tidspunkt mellem det enkelte plejecenter og plejecenterlægen. Det primære i etableringsfasen vil være at skabe gode samarbejdsrelationer og de afsatte midler vil i et vist omfang kunne bruges til etablering af samarbejdsstruktur, således at den enkelte læge kan honoreres for tilstedeværelsestid på plejecenteret i den sammenhæng.

 

Samarbejdet med plejepersonalet tager afsæt i Furesø Kommunes samarbejdsmodel (kan rekvireres).

 

Plejecentrene i Furesø Kommune

Lederne af plejecentrene glæder sig til at indgå aftaler med de alment praktiserende læger om denne ordning. Som udgangspunkt vil det være lederen af plejeenheden, der er kontaktperson for plejecenterlægen. Plejecentrene undergår i disse år en stor udvikling, hvor der er særligt stort fokus på kvalitetsudvikling af den plejefaglige indsats, ernæringsområdet samt sikring af gode miljøer, der kan understøtte den enkelte beboers livskvalitet.

 

Furesø Kommune har fire plejecentre med i alt ni enheder:

 

  • Ryetbo (selvejende) med tre afdelinger (cirka 35 boliger i hver afdeling, 108 i alt), Ryetvej 20, Værløse

  • Lillevang med fire huse (24 boliger i hvert hus), Lillevænget 1, Farum

  • Svanepunktet (35 boliger), Paltholmterasserne35-38, Farum

  • Solbjerghaven (20 boliger), Solbjerghaven 6, Værløse

 

Honorering og kontraktforhold

Honorering for sygesikringsdelen sker efter Overenskomst om Almen Praksis og afregnes på sædvanligvis vis af Region Hovedstaden efter de til enhver tid gældende regler.

 

Honorering af tidsforbruget for etablering af samarbejdet, kommunal mødeaktivitet i relation til plejecenterlægeordningen og på længere sigt den sundhedsfaglige rådgivning sker efter gældende takst, der pr. 1. oktober 2016 er på 908,75 kr. i timen. Denne del af tidsforbruget forventes at blive af et begrænset omfang og aftales naturligvis med den enkelte læge.

 

Alment praktiserende læger med et ydernr. er velkomne til at søge, også med et udgangspunkt fra nabokommunerne.

 

Yderligere information

For yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte Charlotte Larsen, Områdeleder for Plejecentre, køkken og dagtilbud på telefon 7216 4681 eller på mail chl1@furesoe.dk

 

For information om den regionalt indgåede aftale om faste læger på plejecenter se: www.fks-h.dk/TEMAER/Plejecenterlæger.aspx   

 

Hvordan søger du?

Hvis denne opgave er noget for dig, skal du sende en kort ansøgning med angivelse af, hvilke(t) plejecenter du gerne vil tilknyttes.

 

Ansøgningsfrist 30.november 2017. Samtaler afholdes december 2017.

 

Medarbejderne er Furesø Kommunes vigtigste ressource

Udviklingen af vores kommune mod nye fremtidige og holdbare løsninger kommer ingen vegne uden medarbejdernes aktive deltagelse, engagement og lyst til at gøre en forskel for borgerne.

 

I Furesø Kommune prioriterer vi den daglige trivsel for vores medarbejdere højt, og vi arbejder offensivt for at sikre et sundt og socialt arbejdsmiljø. Vi sætter forskellighed, videreuddannelse og medansvar i centrum for at sikre livskvalitet for borgerne og jobkvalitet for medarbejderne.

Udvalgte job
Lignende job
LEO Pharma A/S
Ballerup, Storkøbenhavn
LEO Pharma A/S
Ballerup, Storkøbenhavn
Har du læst?
 

nr. 14/2016