Region Hovedstaden

Region Hovedstaden,

Egedal
26-02-2019

Kunne du tænke dig at få egen lægepraksis i Egedal Kommune?

Kontakt

Region Hovedstaden

Praktisk information
Oprettet:
26-02-2019
Udløber:
08-04-2019
Kviknummer:
LJA-71045825
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Almen medicin
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Region Hovedstaden har lige nu ledig lægekapacitet i Egedal Kommune

 

Fakta om Egedal Kommune

I Region Hovedstaden ligger Egedal Kommune der hvor Storkøbenhavn holder op, og det grønne frodige land begynder. Kommunen har godt 43.000 indbyggere, 16.000 boliger og 12.000 arbejdspladser.

Kort skitseret har kommunen et jævnt stigende befolkningstal, en robust befolkningsudvikling og et højt indkomstniveau. Mange af borgerne i Egedal Kommune har en mellemlang uddannelse, og ledigheden er lav. Mange arbejder i den offentlige sektor, inden for servicefagene eller inden for handel og transport, og de fleste pendler til og fra job. Egedal Kommunes Sundhedspolitik skal gøre det lettere at leve sundt, når man bor og/eller arbejder i Egedal Kommune.

 

Samarbejde om borgernes sundhed

Egedal har et godt samarbejde med kommunens praktiserende læger på alle områder. Samarbejdet understøttes af kommunens praksiskonsulent, der bidrager til en styrkelse af samarbejdet i mellem Egedal Kommune og almen praksis ved at:

 

  • Samarbejde med kommunen om udviklingsopgaver/ projekter på sundheds- og ældreområdet

  • Viderebringe information til de praktiserende læger om kommunens forskellige indsatser fx forebyggende tiltag på sundhedsområdet, særlige projekter m.m.

  • Medvirke til optimering af sektorovergange

  • Deltage i relevante møder, herunder møder i Kommunalt Lægeligt Udvalg

  • Give sparring i forhold til konkrete indsatser, hvor samarbejdet kan optimeres

  • Orientere gensidigt om arbejdsforhold i almen praksis og i kommunalt regi for derved at nedbryde myter og skepsis til fordel for fakta og tillid.

 

 

Derudover har Egedal Kommune samarbejde med 2 praktiserende læger, som er plejehjemslæger. Tilsvarende stillinger på de 2 sidste plejecentre forventes besat i løbet af 2019.

 

Hvis du vil vide mere om samarbejdet mellem kommune og praktiserende læger i Egedal kan du kontakte Britt Rosendahl (mail: Britt.Rosendahl@egekom.dk), Lisa Riiser (mail: Lisa.Riiser@egekom.dk) eller formand for lægelauget i Egedal læge Tanja Molzen (mail: molzen@dadlnet.dk).

 

Herudover er du velkommen til at kontakte rekrutteringsfunktionen i Center for Sundhed i Region Hovedstaden (mail: rap@center-for-sundhed@regionh.dk).

 

Tilbud til læger i Region Hovedstaden

www.sundhed.dk/info/hovedstaden-rekrutteringoglaegedaekning kan du se mere om nogle af de tilbud, der findes til regionens læger også hvis du står over for at skulle etablere praksis for første gang. Det er fx muligt at få hjælp i forhold til organisering af praksis, håndtering af den lægefaglige rolle, rollen som forretningsdrivende og arbejdsgiver m.m. i den fælles regionalt-lægelige konsulentordning. Regionens datakonsulenter er desuden klar til bl.a. at hjælpe med anvendelse af IT.

 

www.læger.dk kan du finde information om driften af en praksis, herunder økonomi, honorarer mv. For yderligere information kan PLO-Hovedstaden kontaktes (mail: post.hpl@dadlnet.dk).

 

Har du lyst til spændende og faglige udfordringer i Egedal Kommune, så udfyld ansøgningsskemaet, som du finder på www.sundhed.dk/info/hovedstaden-rekrutteringoglaegedaekning og send ansøgningen med sikker digital post til Region Hovedstaden. Vejledning om at sende sikkert til regionen ses i ansøgningsskemaet.

 

ANSØGNINGSFRIST den 8. april 2019 kl. 10.00.

Der vil ud over dine faglige kvalifikationer, herunder uddannelse, erfaring mv. blive lagt vægt på forhold omkring praksis, fx planer for klinikkens indretning og adgangsforhold for mennesker med funktionsnedsættelse, organisering af praksis mv. samt den pris, du vil give for kapaciteten. Der gøres opmærksom på, at det ikke er en forudsætning for at søge om de ledige kapaciteter, at du allerede har egnede lokaler på hånden, men etablering af praksis forudsættes at ske snarest og inden for ni måneder efter tildelingsdatoen.

 

Bemærk at regionen også har ledige lægekapaciteter, som ikke annonceres. Disse kan søges uden ansøgningsfrist. Samtlige ledige kapaciteter vises på www.sundhed.dk/info/hovedstaden-rekrutteringoglaegedaekning

Har du læst?
 

nr. 14/2016