Gem annonce
Styrelsen For Patientsikkerhed

Styrelsen For Patientsikkerhed,

Kolding
26-06-2020

Læge til introduktionsstilling i samfundsmedicin til Tilsyn og Rådgivning Syd i Kolding, Styrelsen for Patientsikkerhed, (etårig stilling)

Kontakt

Styrelsen For Patientsikkerhed

Nytorv 2
6000
Kolding
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
26-06-2020
Udløber:
10-08-2020
Kviknummer:
LJA-80542435
Jobtype:
Fuldtid
Kontrakt/Projekt
Arbejdsområde:
Samfundsmedicin/administrativ medicin
Beliggenhed

Er du nysgerrig på det samfundsmedicinske speciale og administrativ medicin? Så tilbyder vi en introduktionsstilling, hvor du får mulighed for at bruge din lægefaglighed i et samfundsmedicinsk perspektiv.

Om enheden

Tilsyn og Rådgivning Syd er en sundhedsfaglig enhed med omkring 40 medarbejdere, herunder godt 10 læger, foruden sygeplejersker, jordemødre, acere (overvejende folkesundhedsvidenskabskandidater) og administrativt personale. Vi er en velfungerende uddannelsesafdeling for speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin, og har løbende 2-3 læger ansat i introduktions- og hoveduddannelsesstillinger.

Vi yder sundhedsfaglig rådgivning til andre myndigheder og sundhedspersoner i relation til bl.a. retslægelige ligsyn, trafikmedicin, anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme, beredskabsopgaver og miljøforurening. Derudover fører vi tilsyn med behandlingssteder og sundhedspersoner i Region Syddanmark.

Dit arbejde

Som læge i introduktionsstilling vil du, efter grundig oplæring, få opgaver inden for en bred vifte af enhedens områder.

Opgaverne vil typisk omfatte:

  • Telefonvagter, hvor du håndterer henvendelser fra andre myndigheder og sundhedspersoner om bl.a. sundhedsfaglige og sundhedsjuridiske spørgsmål, tilfælde af smitsomme sygdomme, miljøforurening og beredskabshændelser

  • Retslægelige ligsyn i samarbejde med politiet - samt eventuel opfølgning på disse

  • Kørekortssager, hvor du foretager en vurdering af de helbredsmæssige forhold hos ansøger

  • Oplysningssager, hvor du indhenter og gennemgår materiale med henblik på vurdering af, om der er en bekymring for patientsikkerheden

  • Tilsynsaktiviteter, hvor du deltager i udgående tilsyn på behandlingssteder og/eller i samtaler med sundhedspersoner

  • Andre opgaver, afhængigt af dine ønsker og kompetencer

 

Din uddannelse og erfaring

Du er uddannet læge og har gennemført den kliniske basisuddannelse. Vi ser også gerne, at du har erfaring fra ansættelser i sundhedsvæsenet.

Dine personlige kvalifikationer

Du er nysgerrig på det samfundsmedicinske speciale og arbejdet med administrativ medicin, har gode samarbejdsevner og trives i et travlt og tværfagligt miljø.

Derudover vil det være en fordel, hvis du har:

  • interesse for og erfaring med et eller flere af enhedens arbejdsområder

  • interesse for og erfaring med organisatoriske lægelige opgaver

  • interesse for sundhedsjuridiske problemstillinger

  • gode kompetencer inden for IT

 

Vi tilbyder

Et meningsfuldt arbejde, hvor du kan bruge din lægefaglighed i et bredere samfundsmedicinsk perspektiv. Et udfordrende arbejde, hvor du vil lære at agere som en myndighed og navigere i feltet af andre statslige, regionale og kommunale myndigheder. Et lærerigt arbejde, hvor du vil kunne tilegne dig samfundsmedicinske, organisatoriske og sundhedsjuridiske kompetencer af relevans i enhver sammenhæng.

Du vil blive en del af et aktivt tværfagligt miljø, hvor du i tæt samarbejde med dygtige og engagerede kolleger får mulighed for at udforske dit potentiale inden for det samfundsmedicinske speciale. Enheden er præget af et godt læringsmiljø med god mulighed for supervision og feedback både fra den øvrige lægegruppe og fra andre faggrupper. Vi sørger for god oplæring, herunder bred introduktion og en række relevante interne uddannelsesdage. Derudover er der mulighed for besøg på andre uddannelsessteder inden for samfundsmedicin. Du vil få en fleksibel arbejdsdag, hvor du får mulighed for selv at tilrettelægge dit arbejde i vidt omfang.

Om ansættelsen

Stillingen er en vagtfri etårig introduktionsstilling til specialet samfundsmedicin. Stillingen ønskes besat per 1. september 2020 eller snarest derefter.

Du bliver ansat efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Yngre Læger.

Kontakt os gerne

Få mere at vide om stillingen ved at ringe eller skrive til sektionsleder, overlæge Ulla Bonde van Zwol, tlf. 2931 9863, mail ubvz@stps.dk eller enhedschef, overlæge Torben Hærslev på tlf. 7222 9375, mail torh@stps.dk. 

Er du interesseret?

Klik på "søg stillingen" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 33.

Generelt om styrelsen

I Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder vi for, at det er trygt at være patient. Vores ambition er at skabe værdi i udviklingen af et sikkert og lærende sundhedsvæsen. Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Styrelsen bistår desuden sundheds- og ældreministeren med den centrale forvaltning af forhold vedrørende patienters sikkerhed og forhold vedrørende læring i sundhedsvæsenet.

Vi fører tilsyn med behandlingssteder og sundhedspersoner, og vi autoriserer sundhedspersoner. Vi administrerer desuden rapporteringssystemet om utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, ligesom vi administrerer EU-reglerne om sygesikring ved behandling i udlandet.

På det grundlag bidrager vi til, at sundhedsvæsenet lærer af fejl og forebygger gentagelser.

Vi er mere end 300 medarbejdere og har tilknyttet sagkyndige konsulenter. Styrelsen dækker hele landet og har enheder i København, Kolding, Randers og på Færøerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.


Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Udvalgte job
Oslo universitetssykehus HF
Sykehuset Østfold HF
Oslo universitetssykehus HF
Har du læst?
 

nr. 14/2016