Region Syddanmark - Sygehus Sønderjylland

Region Syddanmark - Sygehus Sønderjylland,

Aabenraa
04-04-2017

Lægefaglig direktør til Sygehus Sønderjylland

Kontakt

Region Syddanmark - Sygehus Sønderjylland

Kresten Philipsens Vej 15
6200
Aabenraa
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
04-04-2017
Udløber:
30-04-2017
Kviknummer:
LJA-44718120
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Speciale uafhængig
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

På Sygehus Sønderjylland er der god kvalitet, tilfredse patienter og styr på økonomien. I løbet af foråret 2017 etableres en ny direktion, der skal sikre langsigtede planer for sygehuset med fokus på patienterne, faglighed samt trivsel blandt medarbejderne

Der søges en lægefaglig direktør, der sammen med den nyetablerede direktion, har lyst og evne til at lede, udvikle og skabe de fremtidige rammer for Sygehus Sønderjylland med fokus på de gode patientforløb, inddragelse af patienter og pårørende samt faglig udvikling og forskning. 

På den korte bane

På den korte bane skal der være fokus på etablering af den nyetablerede direktion, herunder fordeling af opgaver, samspil med sygehuset og med samarbejdspartnerne i øvrigt.

Der pågår aktuelt en evaluering af den eksisterende ledelsesstruktur, og direktionen skal sikre, at der bliver truffet eventuelle beslutninger om justeringer. Herudover skal sygehuset direktion sikre, at der tegnes tydelige og bæredygtige fremtidsperspektiver for alle sygehusets matrikler.

Direktionen endvidere sikre en tydelig profil på arbejdsmiljøområdet, og herunder at der tages hånd om de eventuelle arbejdsmiljøproblemstillinger, der måtte være.

Der skal være fokus på rekruttering, særlig rekruttering af lægefagligt personale. Sygehuset har derfor også specielt fokus på både lægelig videre- og efteruddannelse.

Ydermere skal den lægelige direktør sikre fokus på den faglige udvikling, forskning samt sikre at sygehusets gode resultater fortsat udvikles og synliggøres både internt og eksternt. Endelig vil samarbejdsflader til regionens øvrige sygehuse, kommunerne og nationalt samarbejde være et prioriteret område. 

Direktørens kompetencer

Den lægefaglige direktør er overlægekvalificeret speciallæge og har betydelig strategisk ledelseserfaring fra relevante positioner samt dokumenterede udviklings og ledelsesresultater på det kliniske område. Det forudsættes, at den lægelige direktør har indsigt i og forståelse for sygehusdrift og det at agere i en politisk ledet offentlig organisation. 

Direktøren skal kunne skabe resultater og positivt samspil på sygehuset, i regionen og med eksterne partnere. Ledelsesstilen skal være præget af ordentlighed og derigennem skal direktøren være en stærk relations skaber og kommunikator, der formår at skabe følgeskab internt og så vel som eksternt. Man skal ydermere kunne evne at skabe, vedligeholde og udbygge netværk og strategiske alliancer regionalt, nationalt og internationalt.

Den lægefaglige direktør skal i kraft af stor faglig indsigt fungere smidigt og tillidsfuldt i samspillet med den øvrige direktion, centerledelsen og øvrigt ledelsessystem samt med personalet, regionens administration samt andre aktører, herunder kommuner og almen praksis. 

Om Sygehus Sønderjylland

Sygehus Sønderjylland (SHS) er en af Region Syddanmarks fire sygehusenheder, med aktiviteter på akutsygehuset i Aabenraa, specialsygehuset i Sønderborg og daghospitalet i Tønder. SHS rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion og et effektivt stabsapparat

SHS arbejder ud fra en vision om Kvalitet Døgnet Rundt, hvor den enkelte medarbejder i SHS døgnet rundt vil arbejde for at opfylde patienternes behov ved at levere høj sundhedsfaglig, patientoplevet og organisatorisk kvalitet. I forbindelse med sygehusets fokus på løbende forbedringer har SHS sammen med regionens øvrige sygehuse indgået en treårig partnerskabsaftale med den amerikanske sundhedsorganisation Virginia Mason Institute med henblik på at hente inspiration til og læring i at arbejde med forbedringer.

Sygehus Sønderjylland prioriterer forskning højt, og der er gennem de senere år opbygget en række fokuserede forskningsenheder. SHS har et samlet budget på ca. 1,8 mia. kr., 37.000 indlagte patienter og ca. 415.000 ambulante besøg om året. Sygehuset beskæftiger ca. 2.800 medarbejdere.

Vilkår

Løn- og ansættelsesform efter gældende regler og gensidig aftale. Evt kontraktansættelse.

Tiltrædelse

Snarest muligt.

Yderligere oplysninger

Se job- og kravprofil og yderligere relevant materiale http://www.sygehussonderjylland.dk/wm499862

Kontakt gerne regionsdirektør Jane Kraglund, tlf. 28 99 32 40 eller administrerende sygehusdirektør Peter Fosgrau, tlf. 26 29 07 98 for yderligere oplysninger om stillingen.

Der er ansøgningsfrist d. 30. april 2017. Der vil blive gennemført ansættelsessamtaler med en første runde d. 9. maj 2017 og en anden runde d. 15. maj 2017. Mellem første og anden runde forventer vi at gennemføre en personlighedstest.

 

 

Sygehus Sønderjylland har ca. 3000 medarbejdere i Sønderborg, Aabenraa og Tønder. Vores vision er at levere kvalitet døgnet rundt. For os handler kvalitet om at gøre det, der giver værdi for patienten. Sygehus Sønderjylland er akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel.

Udvalgte job
Region Midtjylland, BUC Centerledelse
Forsvarets Sundhedstjeneste - Infirmeriet Midtjylland
Forsvarets Sundhedstjeneste
Lignende job
Afdelingen for Klinisk Patologi - Odense-Svendborg
Odense, Fyn
Har du læst?
 

nr. 14/2016