Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri,

København
03-05-2018

Lægefaglig vicedirektør til Region Hovedstadens Psykiatri

Kontakt

Region Hovedstadens Psykiatri

Kristineberg 3
2100
København Ø
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
03-05-2018
Udløber:
23-05-2018
Kviknummer:
LJA-60318079
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Psykiatri
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Du har visioner og ambitioner, der bidrager til, at Region Hovedstadens Psykiatri kan tilbyde behandling af højeste faglige kvalitet til vores patienter. Du har lyst til at stå i spidsen og vise vejen for læge- og psykologgruppen og har forståelse for, at det sker på grundlag af den tværfaglighed, der kendetegner psykiatrien. 

Du inspirerer og er en stærk ambassadør for hospitalet. I kraft af dit fokus på forskning og innovation medvirker du til, at Region Hovedstadens Psykiatri er i front fagligt og fremover også er et attraktivt uddannelses- og arbejdssted. 

Som lægefaglig vicedirektør er du en del af en velfungerende direktion på tre. Sammen med den øvrige hospitalsledelse skal du bidrage til, at Region Hovedstadens Psykiatri til enhver tid tilbyder den nyeste og bedste behandling. Du står i spidsen for og er øverste faglige reference for gruppen af klinikchefer. Du bidrager til en sikker drift, løbende udvikling af kvaliteten samt til, at vi hele tiden optimerer og tænker nyt. 

Region Hovedstadens Psykiatri arbejder målrettet med at skabe en ledelsesdreven og involverende forbedringskultur for at sikre, at vi hele tiden skaber mest mulig værdi for patienterne. Vi tager afsæt i patientens ønsker og behov, fordi det skal give mening for patienten i samspillet med vores kompetente medarbejdere, kvalitet i behandlingen og effektive arbejdsgange. Det er en stor opgave som alle i organisationen er engagerede i og som kræver, at du løbende udvikler dine kompetencer, så du kan hjælpe ledere og medarbejdere med at skabe forbedringer i det daglige arbejde. 

Du er en nøgleperson i samarbejdet med det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og skal medvirke til, at der fortsat er et fælles billede af uddannelses- og forskningsstrategien på tværs af universitet og hospital. Sammen skal vi sikre rammerne for lægeuddannelsen og for sundhedsfaglig forskning i international topklasse, og dermed skabe de bedste betingelser for at rekruttere læger. Samtidig skal du bidrage til at udvikle rammerne for uddannelse af psykologer og specialpsykologer samt løbende udvikle samarbejdet mellem psykologer og læger. 

Region Hovedstadens Psykiatri er et af syv hospitaler i Region Hovedstaden, og du skal kunne navigere i en politisk styret organisation. Vi forventer, at du agerer fremsynet og proaktivt i forhold til informationsstrømme og sørger for, at vores politikere er opdaterede. 

Som lægefaglig vicedirektør indgår du i et samarbejde med de andre regioner om at udvikle det faglige niveau både nationalt og internationalt. Sammen med den øvrige direktion har du således en vigtig opgave med at repræsentere Region Hovedstadens Psykiatri udadtil både i dialog med borgere, politikere, medarbejdere samt patient- og pårørendeforeninger. Vi har brug for en lægefaglig vicedirektør, der kan forene og samarbejde på tværs af regioner, hospitaler og styrelser mm. 

Du er uddannet psykiater og har betydelig ledelseserfaring og kendskab til forskning. I kraft af din faglighed og personlige egenskaber, er du i stand til at navigere på tværs af mange faggrupper og kan skabe opbakning til nye tiltag. Det gælder hvad enten det drejer sig om faglig udvikling, økonomi eller nye måder at organisere hverdagen på. 

Uddrag af opgaveporteføljen, der varetages af den lægefaglige vicedirektør: 

  • Du involverer og motiverer særligt gruppen af læger og psykologer til at bidrage til den fortsatte udvikling af Region Hovedstadens Psykiatri gennem forbedringsarbejdet.
  • Du medvirker til, at Region Hovedstadens Psykiatri til enhver tid leverer stabil og sikker drift af højeste faglige kvalitet, herunder sikrer, at hospitalet lever op til specifikke faglige kvalitets- og driftsmål.
  • Du sikrer, at hospitalet udvikler højt specialiserede tilbud og til enhver tid kan vise, at behandlingen er baseret på nyeste forskning, evidens og højeste faglige kompetencer.
  • Du sikrer et konstruktivt samarbejde med det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og andre relevante uddannelses- og forskningsinstitutioner.
  • Du har det overordnede ansvar for, at brugen af Sundhedsplatformen i Region Hovedstadens Psykiatri udvikler sig på en måde, der sikrer, at den opleves som en gevinst i det daglige arbejde.

 

Forventningerne er mange og vi er ambitiøse. Vi er patientens hospital og en stor arbejdsplads for mange medarbejdere, hvor det skal være godt at være. Vi har et uhøjtideligt arbejdsmiljø, hvor der skal være plads til humor og medmenneskelighed. Som lægefaglig vicedirektør bliver du en del af et dedikeret og omstillingsparat hospital, der gennem forskning, uddannelse og faglig udvikling tilbyder patienten den bedste behandling. 

Ansættelsen sker i henhold til aftale for lægelige chefer på kontraktvilkår. 

Send ansøgning og CV via linket på siden senest den 23. maj 2018.

Der holdes 1. og 2. samtaler henholdsvis den 6. juni og den 21. juni 2018. Vi anvender test, som led i ansættelsen. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til hospitalsdirektør Martin Lund, telefon 3864 0002 eller lægefaglig vicedirektør Peter Treufeldt, telefon 3864 0003. Læs mere om Region Hovedstadens Psykiatri, forbedringsarbejdet og vores ambitioner for de kommende års udvikling på www.psykiatri-regionh.dk.

Har du læst?
 

nr. 14/2016