Region Midtjylland

Region Midtjylland,

Horsens
14-12-2017

Ledende overlæge Regionspsykiatrien Horsens

Kontakt

Region Midtjylland

Sundvej 30
8700
Horsens
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
14-12-2017
Udløber:
12-01-2018
Kviknummer:
LJA-52971049
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Psykiatri
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Regionspsykiatrien Horsens er en lille, veldrevet og ambitiøs afdeling, der leder efter en ny ledende overlæge pr. 1. april 2018, der:

 

 • har mod på at udfordre og udbygge det gode arbejde, vi har gang i?

 • har lyst til at indgå i et tæt og ligestillet makkerskab med den sygeplejefaglige afdelingsleder

 • er villig til at tage et fagligt og administrativt ledelsesansvar for behandling af voksne med psykisk sygdom?

 • er optaget af at levere en psykiatrisk behandling af god kvalitet, sammenhæng og med inddragelse af patienter og pårørende

 

 

Vores ledende overlæge vil sammen med oversygeplejersken udgør afdelingsledelsen for de ca. 180 medarbejdere med et driftsbudget på 106 millioner i 2018. Samtidig forventer vi, at du er med til at lede udviklingen af psykiatrien i Region Midtjylland.

 

Vi ser dig som en person, der har evne til at engagere sig og er god til at samarbejde. Det er vigtigt for at opgaveløsningerne udvikles, planlægges og driftes i et tæt samarbejde med ledergruppen og medarbejderne.

 

Region Midtjyllands Psykiatriplan 2017 tager afsæt i visionen Bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom på patientens præmisser. Med udgangspunkt heri forventer vi, at du går visionært ind i arbejdet med at sikre god behandling af patienterne og et godt arbejdsmiljø for ledere og medarbejdere.

 

Regionspsykiatrien Horsens

Regionspsykiatrien Horsens (RPH) er beliggende ved Hospitalsenheden Horsens og med to satellitter i Skanderborg og Odder. Afdelingen hører organisatorisk til Psykiatri- og Socialområdet i Region Midtjylland.

 

RPH varetager den regionale voksenpsykiatriske behandling på hovedfunktionsniveau til borgere i kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder - i alt ca. 213.000 indbyggere. Der er 2 sengeafsnit, O1 og O2 med et psykiatrisk akutteam tilknyttet, og to ambulante klinikker, H1 og H2.

 

O1 er et skærmet afsnit med 23 senge. O2 er et lukket, intensivt afsnit med 16 sengepladser samt 2 visiterede modtagelsespladser. Psykiatrisk akutteam er en selvstændig enhed, der er ledet af funktionslederne fra O1 og O2. Enheden består af 6 sygeplejersker, der dels visiterer patienter i akutmodtagelsen, dels varetager akut ambulant behandling i hele optageområdet.

 

Psykiatrisk Klinik H1 består af 3 teams:

 

 • Team for Psykoser

 • Team for ny-diagnostiseret Skizofreni

 • Team for ADHD. Psykiatrisk

 

 

Psykiatrisk Klinik H2 består af 4 teams:

 

 • Team for mani og depression

 • Team for personlighedsforstyrrelser

 • Team for angstlidelser

 • Team for Ældrepsykiatri

 

 

RPH har desuden en udredningsenhed, der ledelsesmæssigt er forankret i Klinik H2. Begge klinikker leverer personaleressourcer til udredningsenheden.

 

Vi samarbejder allerede tæt med Hospitalsenheden Horsens aktuelt med udgangspunkt i et fælles mål om at reducere brugen af tvang i somatikken. Samarbejdet fastholdes og skal i de næste år fokusere på implementering af en fælles akutmodtagelse tidligst i 2020.

 

Om stillingen

Det er en forudsætning, at ansøger er uddannet speciallæge i psykiatri og har interesse for eller erfaring med ledelse. Du bedes i ansøgningen forholde dig til, og så vidt muligt dokumentere, dine kompetencer inden for hvert af de syv lægefaglige kompetenceområder. Der vil være mulighed for at tilgodese individuelle ønsker og kompetencer i ansættelsen, således at overordnet ledelse og klinisk arbejde kan kombineres.

 

Ledelsesmæssigt kommer du til at referere til psykiatri- og socialledelsen, der har base i Viborg sammen med den fælles overordnede administration. Din daglige arbejdsplads bliver i Horsens, men du kommer til at deltage i møder over hele Region Midtjylland, særligt i Viborg.

 

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til aftale vedr. lægelige chefer.

 

Stillingen aflønnes med en nettoårsløn på ca. 892.000 kr., og der vil blive oprettet en pensionsordning i henhold til overenskomstens bestemmelser. Afhængig af ansøgerens personlige kvalifikationer i forhold til stillingens indhold vil der eventuelt kunne aftales tillæg i henhold til bestemmelserne om lokal løndannelse.

 

Yderligere oplysninger

Ansøger bedes udfylde skemaet "Bedømmelse af lægefaglige kompetencer til stilling som speciallæge i Region Midtjylland", herunder uddybe kompetencer indenfor "De syv lægeroller".

 

Ansøgningsfristen er fredag den 12. januar 2018 kl. 12.00.

 

Første samtale afholdes tirsdag den 6. februar og anden samtale tirsdag den 20. februar. Imellem første og anden samtale vil ansøgerne blive bedt om at udfylde Garudas kompetenceprofil.

 

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til direktør for Psykiatri og Social, Gert Pilgaard Christensen, på tlf. 40 36 01 41 eller lægefaglig direktør Per Jørgensen på tlf. 20 66 33 84.

 

Du kan desuden finde informationer om Regionspsykiatrien Horsens på hjemmesiden

http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-horsens/  

 

Se stillings- og funktionsbeskrivelse her

 

Regionspsykiatrien Horsens er en del af Psykiatri og Social i Region Midtjylland, der varetager behandlingspsykiatrien og driver en række specialiserede sociale tilbud.

 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale

Udvalgte job
Forsvarets Sundhedstjeneste - Infirmeriet Midtjylland
Forsvarets Sundhedstjeneste
Region Midtjylland, BUC Centerledelse
Lignende job
Afdelingen for Klinisk Patologi - Odense-Svendborg
Odense, Fyn
Har du læst?
 

nr. 14/2016