Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland

Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland,

Aabenraa
15-05-2020

Ledende overlæge til afdelingen Kvindesygdomme og Fødsler ved Sygehus Sønderjylland

Kontakt

Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland

Kresten Philipsens Vej 15
6200
Aabenraa
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
15-05-2020
Udløber:
07-06-2020
Kviknummer:
LJA-80278702
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Gynækologi og obstetrik
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Afdelingen Kvindesygdomme og Fødsler ved Sygehus Sønderjylland søger en visionær og ambitiøs leder, der gennem fælles ledelse med oversygeplejersken og chefjordemoderen vil bidrage til at sikre videreudviklingen af afdelingens faglige profil samtidig med, at arbejdsmiljøet prioriteres højt.

 

Du vil få et spændende og udfordrende lederjob tæt på den kliniske hverdag i en gynækologisk/ obstetrisk afdeling med høj grad af fælles faglige holdninger, godt teamsamarbejde, høj patienttilfredshed og høj faglig kvalitet.

 

Opgaven 

Du er medansvarlig for den organisatoriske, sundhedsfaglige og patientoplevede kvalitet i forhold til afdelingens kerneopgave. Ansvaret omfatter både kvalitet, aktivitet, ressourceforbrug og daglig personaleledelse samt kompetenceudvikling.

 

Med fokus på kerneopgaven og det gode arbejdsmiljø vil du, med jeres fælles bidrag og præg på afdelingen, kunne sikre den fortsatte udvikling af afdelingens tværgående opgaver, som derved vil opleves velkoordineret både i forhold til interne og eksterne samarbejdspartnere.

 

Stillingsbeskrivelsen for ledende overlæge kan ses her.

 

Din nærmeste ledelse er sygehusets direktion.

 

Du må forvente i et vist omfang, at skulle deltage i afdelingens daglige kliniske arbejde sammen med de øvrige læger.

 

Personen 

Vi søger en kompetent leder, der har ledelseserfaring og er speciallæge i gynækologi og obstetrik med dansk autorisation.

 

Det vil være en fordel, hvis din ledelseserfaring er suppleret med en teoretisk lederuddannelse, lean-ledelse eller lignende eller, at du er indstillet på at påbegynde en lederuddannelse, således at du er i stand til at oversætte sygehusets strategier og omverdenens krav til afdelingens opgaver og fortsatte udvikling.

 

Du har evne, vilje og lyst til ledelse, kan delegere, kommunikere klart, har relationel forståelse og evner at beherske vanskelige situationer. Du har en åben, lyttende og involverende ledelsesstil samt evne til at skabe fælles faglige holdninger og udvikling.

 

Derudover er du fortrolig med ledelse og samarbejde på tværs af forskellige faggrupper. Den tværfaglige tankegang er naturlig for dig lige som, at du engagerer dig tværgående på sygehuset, i regionen og nationalt.

 

Du har viden og erfaringer fra arbejdet på forsknings- og udviklingsområdet i bred forstand, samt har interesse og blik for sundhedsfremmende perspektiver, samtidig med en god analytisk kapacitet som skaber gode forudsætninger for strategisk og fremadrettet tænkning.

 

Om afdelingen

Afdelingen Kvindesygdomme og Fødsler servicerer borgere i Sønderjylland med professional opgaveløsning til akutte og planlagte patientforløb. Afdelingen er en del af Sygehus Sønderjylland og er beliggende på matriklen Aabenraa med ambulant aktivitet i optageområdet.

 

Afdelingen dækker alle gynækologiske subspecialer med undtagelse af cancerkirurgi. Der udføres robotassisteret kirurgi og ambulante operationer. Et nyt tværfagligt bækkenbundscenter er under etablering, og vi har derudover et sexologisk ambulatorium og et familieambulatorium i samarbejde med Børn og Unge.

 

Der fødes årligt ca. 1800 børn, GA >28 uger. Vi arbejder ud fra Aabenraamodellen, som indebær at give de gravide og fødende en sikker graviditet og fødsel med minimering af unødvendige indgreb. Vi har derigennem opnået landets laveste sectiofrekvens og meget høj patienttilfredshed.

 

Løsning af kerneopgaven er funderet i teamdannelsen og der lægges stor vægt på godt tværfagligt samarbejde med patienten i fokus, således at der sikres en høj patientoplevet kvalitet.

 

Afdelingen vægter, at der er et godt arbejdsmiljø, hvor alle faggrupper viser respekt for hinanden og holder en god tone.

 

Vi lægger stor vægt på at opretholde og udvikle et godt forsknings- og læringsmiljø. Der er flere medarbejdere med forskningskompetencer ansat i afdelingen, både inden for det lægefaglige og det sygeplejefaglige område. 

 

Afdelingen har en stor uddannelsesfunktion med læger i uddannelse til speciallæge i gynækologi/obstetrik og almen medicin, læge-, jordemoder- og sygeplejestuderende samt SOSA- og lægesekretærelever.

 

Der er flere specialeansvarlige overlæger, en forskningsansvarlig overlæge og en uddannelsesansvarlig overlæge i afdelingen.

 

Du kan læse mere om organisationen her.

 

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte: 

 

Oversygeplejerske Lene Geertsen på tlf. 40 48 23 03 eller på e-mail: lene.geertsen@rsyd.dk  

 

Chefjordemoder Trine Andersen på tlf 26 37 05 06 eller på e-mail: trine.andersen1@rsyd.dk  

 

eller Sygeplejefaglig direktør Eva Nielsen på 28 95 27 89 eller på e-mail: E.N@rsyd.dk

 

Løn og ansættelsesforhold 

Løn- og ansættelsesvilkår aftales i forbindelse med ansættelsen og sker jf. overenskomst for ledende personale. Det primære ansættelsessted vil være i Aabenraa.

 

Ansættelsesstart 1. august 2020.

 

Ansøgning og rekrutteringsproces 

Stillingen søges online via linket.

 

Ansøgningsfristen er den 7. juni 2020 

 

Ansættelsessamtaler er planlagt til den 11. juni 2020.

 

Lægefaglig bedømmelse

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 lægefaglige kompetenceområder: lægefaglig ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremme, akademikerrolle og professionalisme.

 

Ansøgeren bør i ansøgningen forholde sig til disse og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for områderne.

 

Sygehus Sønderjylland er ét sygehus på tre matrikler. I Aabenraa modtager vi fortrinsvis akut syge eller tilskadekomne patienter samt børn, unge, gravide og fødende. I Sønderborg har vi i vid udstrækning patienter, som får foretaget planlagte sammedagskirurgiske indgreb eller behandling og kontrol for kroniske lidelser, og på sygehuset i Tønder er vi specialiseret i at udrede patienterne og lægge en plan for behandling samme dag. På alle tre matrikler behandler vi tilskadekomne i lokalområdet, og vi har ambulante behandlings- og undersøgelsestilbud.

Har du læst?
 

nr. 14/2016