Region Syddanmark - Sygehus Sønderjylland

Region Syddanmark - Sygehus Sønderjylland,

Sønderborg
20-12-2017

Ledende overlæge til afdelingen Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder, Sygehus Sønderjylland

Kontakt

Region Syddanmark - Sygehus Sønderjylland

Sydvang 1
6400
Sønderborg
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
20-12-2017
Udløber:
17-01-2018
Kviknummer:
LJA-53307086
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Intern medicin
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Til afdelingen Medicinske sygdomme, Sønderborg/Tønder i Sygehus Sønderjylland søges en ambitiøs og visionær ledende overlæge, der sammen med oversygeplejersken skal videreudvikle afdelingens brede faglige profil, trivsel blandt medarbejderne og patientforløb. Afdelingen er Sygehus Sønderjyllands største kliniske afdeling bestående af 3 medicinske specialer: nefrologi, endokrinologi og lungemedicin samt specialet onkologi og fagområdet palliation. 

 

Som ledende overlæge varetager du i samarbejde med oversygeplejersken den strategiske, administrative og faglige ledelse af afdelingen. Du vil indgå i en tæt samarbejdende afdelingsledelse, kendetegnet ved ordentlighed, tillid og sparring på tværs i afdelingen. Afdelingsledelsen har et tæt samarbejde med afdelingssygeplejerskerne og de 6 specialeansvarlige overlæger. Afdelingsledelsen skal fremme et godt arbejdsmiljø, og arbejde aktivt og ambitiøst med kvalitetsudvikling. 

 

I varetagelsen af dette er afdelingsledelsen: 

 • udadrettet og netværksskabende både internt og eksternt 

 • lyttende og inddragende herunder sikre, at de mange kompetencer hos medarbejdere og ledere bliver bragt i spil på en konstruktiv måde 

 • visionære og ambitiøse i relation til at udvikle specialesygehuset i Sønderborg, det kommende ambulatorietorv med fælles ambulatorier indenfor de medicinske specialer, samt samarbejdet omkring det nære sundhedsvæsen i kommunerne

 

Afdelingsledelsen i Medicinske Sygdomme Sønderborg/Tønder bidrager til den generelle udvikling af Sygehus Sønderjylland og viderefører arbejdet med sammenhængende og sikre patientforløb i et godt og konstruktivt samarbejde på tværs internt og eksternt. 

 

Vi forventer, at du 

 • er speciallæge i relevant speciale med dansk autorisation og bred intern medicinsk erfaring 

 • har viden og erfaringer fra arbejde på forsknings- og udviklingsområdet i bred forstand 

 • fokus på rekruttering og uddannelse, herunder arbejder positivt for et godt fagligt læringsmiljø 

 • har dokumenteret erfaring indenfor faglig ledelse og personaleledelse, samt ledelse af ledere 

 • er ledelsesmæssigt velfunderet med formel lederuddannelse eller er indstillet på at påbegynde en formel lederuddannelse 

 • har god analytisk kapacitet og dermed gode forudsætninger for strategisk og fremadrettet tænkning 

 • har stærke kommunikative egenskaber og evner at formidle både præcist og engageret på alle niveauer 

 • er udadrettet og netværksskabende både internt på sygehuset, i regionen og nationalt 

 • har erfaring fra tværsektuelt samarbejde 

 • er en lyttende og inddragende leder, der sikrer, at de mange kompetencer hos ledere og medarbejdere bliver opdateret og bringes i spil på en konstruktiv måde 

 • kan bidrage til den generelle udvikling af Sygehus Sønderjylland og videreføre arbejdet med det sammenhængende og sikre patientforløb 

 

 

Om afdelingen 

Medicinske sygdomme, Sønderborg/Tønder består af 4 afsnit med tre i Sønderborg og et i Tønder, som ledes af i alt 8 afdelingssygeplejersker i tæt samarbejde med 6 specialeansvarlige overlæger. De 4 afsnit er: 

 

 • Lungesygdomme og kræftsygdomme 

 • Diabetes, hormon og nyresygdomme 

 • Medicinsk modtagelse 

 • Medicinsk daghospital i Tønder

 

Desuden er Medicinsk forskningsenhed med kliniske forskningsenheder indenfor afdelingens specialer under etablering og afdelingen har ansat 2 forskningslektorer indenfor henholdsvis endokrinologi samt palliation. Etableringen af forskningsenheden skal understøtte og tydeliggøre den forskningsinteresse og aktivitet der er i afdelingen. 

 

Afdelingen i Sønderborg rummer patientforløb inden for lungemedicin, onkologi, nefrologi, endokrinologi og palliation. Derudover varetages den akutte modtagelse af medicinske patienter, herunder kardiologiske og neurologiske patienter. 

 

Daghospitalet i Tønder er primært et borgernært ambulant tilbud til borgere i Tønder kommune. Afsnittets udgøres af en modtagelse, daghospital og forskellige specialeambulatorier. 

 

Afdelingen har stort fokus på samarbejde på tværs, såvel internt i afdelingen på tværs af Sygehus Sønderjyllands øvrige afdelinger og tværsektorielt, med henblik på at skabe gode og sammenhængende patientforløb. Afdelingen arbejder fokuseret med Sygehus Sønderjyllands forbedringsmodel. 

 

I Afdelingen er der ansat i alt ca. 350 medarbejdere, heraf ca. 220 sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, ca. 58 læger, herunder 35 speciallæger og 23 uddannelseslæger, ca. 50 lægesekretærer m.v., samt øvrige tværfaglige medarbejdere. Afdelingen har alle speciallægestillinger besat. 

 

Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønders lokale organisationsdiagram fremgår her:  

 

Om Sygehus Sønderjylland 

Sygehus Sønderjylland har ca. 2.600 medarbejdere fordelt på de tre matrikler Sønderborg, Aabenraa og Tønder. Sygehuset i Sønderborg er et specialsygehus med særligt fokus på elektive og ambulante aktiviteter. I Tønder fungerer sygehuset primært som medicinsk daghospital. Akut-aktiviteterne er placeret i Aabenraa, som i 2020 er et fuldt udbygget akutsygehus. 

 

Sygehusets organisering fremgår her 

 

Stillingsbeskrivelse for ledende overlæge på Sygehus Sønderjylland fremgår her

 

Vil du vide mere? 

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte: 

Oversygeplejerske Anette Brink: 2440 4724, anette.brink@rsyd.dk, sygeplejefaglig direktør Eva Nielsen: 2895 2789, e.n@rsyd.dk, eller Lægelig direktør Bjarne Dahler-Eriksen: 2328 4068, bde@rsyd.dk

 

Løn og ansættelsesforhold 

Løn- og ansættelsesvilkår aftales i forbindelse med ansættelsen og sker jf. overenskomst for ledende personale. Ansættelsen sker med hovedtjenestested i Sønderborg. 

 

Ansøgning og rekrutteringsproces 

Stillingen søges via nedenstående link. 

 

Ansøgningsfristen er den 17. januar 2018. 

 

Ansættelsessamtaler er planlagt til den 26. januar 2018. Der kan blive tale om en test, 2. samtale samt en case.  

 

 

Sygehus Sønderjylland har ca. 3000 medarbejdere i Sønderborg, Aabenraa og Tønder. Vores vision er at levere kvalitet døgnet rundt. For os handler kvalitet om at gøre det, der giver værdi for patienten. Sygehus Sønderjylland er akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel.

 


Udvalgte job
Region Midtjylland, BUC Centerledelse
Forsvarets Sundhedstjeneste - Infirmeriet Midtjylland
Forsvarets Sundhedstjeneste
Lignende job
Afdelingen for Klinisk Patologi - Odense-Svendborg
Odense, Fyn
Har du læst?
 

nr. 14/2016