Direktionen,

Odense
28-08-2019

Ledende overlæge til Lungemedicinsk Afdeling J, OUH Odense Universitetshospital

Kontakt

Direktionen

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 101, 1. sal
5000
Odense C
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
28-08-2019
Udløber:
06-10-2019
Kviknummer:
LJA-75152500
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Lungesygdomme
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

I Lungemedicinsk Afdeling J søger vi en engageret ledende overlæge, der kan lede en universitetsafdeling i hastig vækst. Stillingen ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge i lungemedicin eller internt medicinsk speciale med ledelseserfaring. Ledelsesmæssige kompetencer og -erfaring har høj prioritet.

Opgaven

Du bliver som ledende overlæge en markant drivkraft i den fortsatte udvikling af afdelingens faglighed, uddannelse og forskning, og kommer til at stå i spidsen for en afdeling, hvor opgaverne løses af 76 veluddannede og dygtige medarbejdere, og med et årsbudget på ca. 70 mio. kr.

Den ledende overlæge og oversygeplejersken skal sammen fungere som et stærkt og effektivt ledelsesteam, der er synligt, skaber retning, sikrer høj faglighed og fortsat udvikling internt og eksternt. Forskningslederen i afdelingen indgår i et tæt samarbejde med afdelingsledelsen.

Opgaverne for den ledende overlæge er herudover at:

 • Sikre at afdelingen har en tilgang og ambition om ”Patienten først”
 • Sikre at afdelingen kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere inden for alle fagområder
 • Sikre høj kvalitet i patientudredning og -behandling med fokus på den patientoplevede kvalitet
 • Koordinere afdelingens arbejdstilrettelæggelse, herunder at tværfagligt samarbejde foregår fagligt kompetent og fleksibelt
 • Sikre optimale og sammenhængende patientforløb på tværs af OUH
 • Sikre en velfunderet styring af ressourcer og aktiviteter
 • I samarbejde med forskningsleder sikre synlig forskning, herunder klinisk forskning
 • Sikre fokus på uddannelse og vidensdeling på alle niveauer
 • Skabe en god kultur igennem god kommunikation og et frugtbart arbejdsmiljø
 • Brande Afdeling J og udvide samarbejdsfladerne på OUH, i regionen, nationalt og internationalt

Om afdelingen

Afdelingen består af et afsnit med 16 senge, en telemedicinsk enhed og et stort ambulatorium. Ambulatoriet er opdelt i 5 sygdomsrelaterede enheder med tilhørende tværfaglige teams, der hver har ansvar for udredning, behandling og opfølgning.

Vi varetager udredning, behandling og opfølgning af lungemedicinske sygdomme på hoved-, regions- og højtspecialiserede områder, og har en tilknyttet forskningsenhed i stor vækst. Afdelingen varetager uddannelse af studerende og yngre læger på alle niveauer.

Afdelingen er førende inden for lungeultralyd og svampesygdomme i lungerne, men har en vedblivende ambition om at være førende inden for endnu flere lungemedicinske områder, og har derfor budt ind på flere højtspecialiserede nye subspecialeområder i.f.m. udfærdigelse af den kommende specialeplan. Afdelingen indfører snarligt ENB og medicinsk thorakoskopi samt lungecryobiopsi med brug af engangsprober (som den første afdeling i Danmark).

Funktionen understøttes af faste multidisciplinære teamkonferencer med tilknyttede samarbejdspartnere.

Afdelingen er kendetegnet ved et stort fagligt engagement og fokus på patienternes behov. Der pågår bl.a. et arbejde med afdækning af patienternes ønsker og behov i forhold til telemedicinske løsninger.

Ansøgning, ansøgningsfrist og ansættelsesvilkår

Der er følgende krav til ansøgningens udformning:

 • Ansøgningen disponeres i forhold til de ”7 lægelige kompetencer” sammen med yderligere motivation for ansøgning.
 • Ansøgningen skal være bilagt dokumentation for autorisation, speciallægeanerkendelse og evt. efteruddannelse.

Læs mere i Organisations-, opgave- og kvalifikationsbeskrivelse for den Ledende overlæge.

Stillingen kan søges via HR-manager eller www.muusmann.com/stillinger  

Ansøgningsfristen er søndag den 6. oktober 2019.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomsten for lægelige chefer mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at henvende dig hos lægelig direktør Michael Dall, tlf. 28 73 22 34 eller oversygeplejerske Line Larsen, tlf. 24 61 87 43. MUUSMANN deltager i rekrutteringsprocessen og kan kontaktes på tlf. 70 11 20 22.  

 

Lignende job
Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland
Aabenraa, Syd- og Sønderjylland
Børnelægeklinikken Brønderslev v/Karen Tilma
Brønderslev, Nordjylland
Har du læst?
 

nr. 14/2016