Direktionen,

Odense
27-06-2018

Ledende overlæge til Lungemedicinsk Afdeling J, OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Kontakt

Direktionen

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 101, 1. sal
5000
Odense C
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
27-06-2018
Udløber:
02-09-2018
Kviknummer:
LJA-62783940
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Lungesygdomme
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Lungemedicinsk afdeling J søger en ledende overlæge, der med engagement og motivation kan lede en fagstolt universitetsafdeling i vækst. Den ledende overlæge skal være en markant drivkraft i den fortsatte udvikling af faglighed, uddannelse og forskning i afdelingen.
 
Opgaven 
 
Den ledende overlæge skal stå i spidsen for en afdeling, hvor opgaverne løses af ca. 80 veluddannede og dygtige medarbejdere. Afdelingens årsbudget er på ca. 70 mio. kr. og afdelingen består af et afsnit med 16 senge, en telemedicinsk enhed, samt et daghospital og et stort ambulatorium, der er opdelt i faglige enheder med tilhørende tværfaglige teams, der har ansvar for udredning og behandling. 
 
Afdelingen varetager udredning, behandling og opfølgning af lungemedicinske sygdomme på hoved-, regions- og højtspecialiserede områder. Til afdelingen er tilknyttet en forskningsenhed, der er i stor vækst, og afdelingen varetager uddannelse af yngre læger på alle niveauer.  
 
Den ledende overlæge har det samlede ansvar for udviklingen af det lungemedicinske område. Funktionen understøttes af faste multidisciplinære teammøder med tilknyttede samarbejdspartnere, og som agerer ud fra et mål om at være førende inden for flere lungemedicinske områder. 
 
I samarbejde med oversygeplejersken skal den ledende overlæge understøtte, at afdelingsledelsen fungerer som et stærkt, effektivt og professionelt ledelsesteam, der er synligt, skaber retning og arbejder for at sikre høj faglighed og fortsat udvikling. Ledelsessamarbejdet prioriteres højt, og på relevante områder arbejder afdelingsledelsen med løsning og udvikling af tværgående opgaver.  
 
Opgaverne for den ledende overlæge omfatter herudover, at: 
 
  • Sikre høj kvalitet i patientudredning og -behandling med fokus på den patientoplevede kvalitet. 
  • Koordinering af afdelingens arbejdstilrettelæggelse, herunder at tværfaglige samarbejder foregår fagligt kompetent, fleksibelt og med stort engagement.  
  • Sikre optimale og sammenhængende patientforløb på tværs af hospitalet.  
  • Sikre en velfunderet styring af ressourcer og aktiviteter. 
  • Facilitere forskning sammen med aktive forskere. 
  • Sikre fokus på uddannelse og videndeling på alle niveauer. 
  • Skabe en god kultur, hensigtsmæssige samarbejdsformer og et frugtbart arbejdsmiljø i afdelingen.  

Se i øvrigt Opgave- organisations- og kvalifikationsbeskrivelse

Personen 

Stillingen ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge i lungemedicin – gerne med ledelseserfaring. 
 
Den ledende overlæge skal være respekteret for sine faglige kompetencer og være en ambitiøs kulturbærer for afdelingen, der agerer synligt og sikkert i relation til alle afsnit og faggrupper. Gode personlige og veludviklede kommunikations- og samarbejdsevner er vigtige kompetencer, og den ledende overlæge skal kunne inspirere til og igangsætte udvikling i afdelingen. Endeligt er det vigtigt, at du har blik for at kunne fastholde afdelingens gode samarbejdsklima og arbejdsmiljø, herunder at der skabes resultater gennem uddelegering, medinddragelse og et højt kommunikationsniveau. 
 
Vilkår 
 
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomsten for lægelige chefer mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.  
 
Ansøgning 
 
Der er følgende krav til ansøgningens udformning: 
  • Ansøgningen kan disponeres i forhold til de ”7 lægelige kompetencer” og yderligere motivation for ansøgning. 
  • Ansøgningen skal være bilagt dokumentation for autorisation, speciallægeanerkendelse og evt. efteruddannelse. 
Se den fulde stillings- og personprofil og søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger .  
 
Ansøgningsfrist  
 
Søndag den 2. september 2018 kl. 23.59. 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til direktør Michael Dall, tlf. 28 73 22 34 eller oversygeplejerske Line Larsen, tlf. 24 61 87 43. MUUSMANN deltager i rekrutteringsprocessen og kan kontaktes på tlf. 70 11 20 22.   

Lignende job
Hæmatologisk Afdeling X Odense
Odense, Fyn
Akershus Universitetssykehus
Har du læst?
 

nr. 14/2016