Region Syddanmark - Sygehus Sønderjylland

Region Syddanmark - Sygehus Sønderjylland,

Danmark
02-10-2017

Ledende overlæge til Patologi, Sygehus Sønderjylland

Kontakt

Region Syddanmark - Sygehus Sønderjylland

Sydvang 1
6400
Sønderborg
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
02-10-2017
Udløber:
29-10-2017
Kviknummer:
LJA-49849730
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Patologisk anatomi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Til Patologi i Sygehus Sønderjylland søges en ambitiøs og visionær ledende overlæge, der sammen med den ledende bioanalytiker skal videreudvikle afdelingens faglige profil og et godt arbejdsmiljø. 

 

Som ledende overlæge varetager du i samarbejde med den ledende bioanalytiker den strategiske, administrative og faglige ledelse af afdelingen. Afdelingsledelsen fordeler under fælles ansvar de ledelsesmæssige og administrative opgaver mellem sig, og du vil indgå i en tæt samarbejdende afdelingsledelse kendetegnet ved tillid og sparring på tværs af afdelingen. Afdelingsledelsens væsentligste fælles ledelsesopgave består i den overordnede drift og udvikling af afdelingen. Afdelingsledelsen refererer til direktionen på Sygehus Sønderjylland. 

 

Vi forventer, at du 

 

  • er speciallæge i patologi med dansk autorisation og har bred erfaring fra patologien 

  • har viden og erfaringer fra arbejde på forsknings- og udviklingsområdet i bred forstand, samt fokus på rekruttering og uddannelse 

  • har dokumenteret faglig ledelse og gerne erfaring med personaleledelse 

  • er ledelsesmæssigt velfunderet med formel lederuddannelse eller er indstillet på at påbegynde en formel lederuddannelse 

  • har god analytisk kapacitet og dermed gode forudsætninger for strategisk og fremadrettet tænkning 

  • har stærke kommunikative egenskaber og evner at formidle både præcist og engageret på alle niveauer 

  • er udadrettet og netværksskabende både internt på sygehuset, i regionen og nationalt. 

  • er en lyttende og inddragende leder, der sikrer, at de mange kompetencer hos ledere og medarbejdere bliver bragt i spil på en konstruktiv måde 

  • kan bidrage til den generelle udvikling af Sygehus Sønderjylland og videreføre arbejdet med det sammenhængende og sikre patientforløb 

 

 

Om stillingen 

Du må som ledende overlæge, ud over ovenstående, forvente, at skulle deltage i afdelingens daglige kliniske arbejde sammen med de øvrige læger. 

 

Som ledende overlæge deltager du i regionale fora og grupper som led i driften af regionens sundhedsvæsen og koordinering af de faglige miljøer. 

 

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 lægefaglige kompetenceområder: lægefaglig ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremme, akademikerrolle og professionalisme. 

 

Ansøgeren bør i ansøgningen forholde sig til disse og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for områderne. 

 

Om afdelingen 

Patologi er fysisk placeret på matriklen i Sønderborg, men vil fra 2020 være placeret i Aabenraa. Afdelingen varetager al service indenfor specialet med undtagelse af de ekspertområder, der i henhold til Sundhedsstyrelsens specialeplan er tillagt universitetshospitalerne. 

 

Afdelingen modtager prøver fra Sygehus Sønderjylland og fra områdets praktiserende læger og speciallæger. Patologi på Sygehus Sønderjylland er et team af fagligt dedikerede bioanalytikere, sekretærer og læger som arbejder med cytologi, histologi, molekylær patologi på tværs af de lægefaglige områder.

 

Afdelingen kvalitetssikrer de diagnostiske funktioner ved ekstern kvalitetssikring af immunreaktionerne igennem Nordicq og molekylærpatologien igennem ESP. 

 

Patologi samarbejder med en molekylærbiologisk forskningsenhed med 1 professor, flere seniorforskere og ph.d. studerende. Forskningsenheden har et laboratorie tilknyttet afdelingen. 

 

Afdelingen deltager aktivt i uddannelse af lægesekretærer, bioanalytikere og yngre læger. 

 

Der er i afdelingen ansat i alt ca. 30 medarbejdere, herunder 18 bioanalytikere, 8 læger, 3 sekretærer og 1-4 yngre læger. Der er p.t. ingen vakante stillinger. 

 

Om Sygehus Sønderjylland 

Sygehus Sønderjylland har ca. 2.600 medarbejdere fordelt på de tre matrikler Sønderborg, Aabenraa og Tønder. Akut-aktiviteterne er placeret i Aabenraa, som i 2020 er et fuldt udbygget akutsygehus. Sygehuset i Sønderborg er et specialsygehus med særligt fokus på elektive og ambulante aktiviteter. I Tønder fungerer sygehuset primært som medicinsk daghospital. 

 

Sygehusets organisering fremgår her

 

Stillingsbeskrivelsen for den ledende overlæge kan ses her

 

Vil du vide mere? 

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte: 

 

Lægelig direktør Bjarne Dahler-Eriksen, bde@rsyd.dk, 2328 4068, Ledende bioanalytiker Esben Skovsted, Esben.Skovsted@rsyd.dk, 2972 8328 eller overlæge Jacob B. Hansen, Jacob.Hansen2@rsyd.dk, 7997 7117. 

 

Løn og ansættelsesforhold 

Løn- og ansættelsesvilkår aftales i forbindelse med ansættelsen og sker jf. overenskomst for ledende personale. Ansættelsen sker med hovedtjenestested indtil videre i Sønderborg. Fra 2020 vil hovedtjenestestedet være i Aabenraa. 

 

Ansøgning og rekrutteringsproces 

Stillingen søges via nedenstående link. 

 

Ansøgningsfristen er den 29. oktober 2017.

 

Ansættelsessamtaler er planlagt til den 7. november 2017. Der kan blive tale om en test, 2. samtale samt en case. 

Lignende job
Afdelingen for Klinisk Patologi - Odense-Svendborg
Odense, Fyn
Ortopædkirurgisk Afdeling O, Odense-Svendborg
Odense, Fyn
Har du læst?
 

nr. 14/2016