Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet,

Oslo
01-09-2017

Leder for senter for antimikrobiell resistens - Smittevern, miljø og helse

Kontakt

Folkehelseinstituttet

Lovisenberggt 8
0403
Oslo
Norge
Praktisk information
Oprettet:
01-09-2017
Udløber:
24-09-2017
Kviknummer:
LJA-48980998
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Speciale uafhængig
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, forskning og helseanalyse, risiko- og metodevurderinger, råd, tjenester, kommunikasjon og infrastruktur for kunnskap. Infrastruktur for kunnskap omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 1000 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.

 

 Folkehelseinstituttet er en IA-bedrift og er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

 

Område for smittevern, miljø og helse er et av fire områder ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskader forårsaket av biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet. Både nasjonal og internasjonal forskning er en viktig leveranse for området. Folkehelseinstituttet har som overordnet mål for forskningen at den skal være av høy kvalitet, internasjonalt konkurransedyktig og ha strategisk betydning for instituttets samfunnsoppdrag og mål.Instituttet har nasjonalt ansvar for overvåking og rådgivning innen smittevernområdet, ansvar for en rekke referansefunksjoner i mikrobiologi og har en sentral rolle i beredskap innen smittevern og miljørettet helsevern.

 

Ved området er det ledig stilling som leder for Senter for antimikrobiell resistens. Senteret skal bygge opp et tverrfaglig, internasjonalt forsknings- og helseanalysemiljø innen feltet antimikrobiell resistens (AMR). Senteret vil være et samarbeid mellom flere fagmiljøer ved Folkehelseinstituttet og fagmiljøer utenfor instituttet. Område for smittevern, miljø og helse skal koordinere senterets arbeid og lederen av senteret vil være medlem av dette områdets ledergruppe.

 

AMR er et prioritert område ved Folkehelseinstituttet og AMR-senteret er en satsing for å koordinere og styrke instituttets rolle som kunnskapsleverandør og rådgiver overfor forvaltningen, helsetjenestene og befolkningen. Folkehelsetiltak, inklusive politikk på AMR-feltet, vil være viktige tema for senteret. Dette vil inkludere å foreslå tiltak, evaluere iverksatte tiltak og modellere effekten av planlagte tiltak. Senteret skal samarbeide med fagmiljøer i og utenfor Folkehelseinstituttet og etablere nettverk til nasjonale og internasjonale miljøer. I tillegg til forskning skal senterets medarbeidere delta i helseanalyse- og rådgivningsarbeidet knyttet til AMR. Senterleder skal ha det faglige lederansvaret for senteret og skal koordinere senterets arbeid. Det er forventet at senterleder bidrar aktivt med å skaffe finansiering til fremtidige forskningsaktiviteter. Erfaring fra søkeprosesser og utarbeidelse av søknader om ekstern finansiering vil derfor bli vektlagt.

 

Senterleder tilsettes i fast stilling som fagdirektør, og snarlig tiltredelse er ønskelig. Funksjonen som leder av senteret er tidsbegrenset til den tid senteret eksisterer. Senteret vil bli evaluert regelmessig, og opprettholdelse av status som senter er avhengig av at senteret utvikles i henhold til instituttets strategi og målsettinger og at senteret lykkes i å etablere seg som et internasjonalt forskningsmiljø.

 

Arbeidsoppgaver

 

 • Initiere, koordinere, utarbeide planer og følge opp arbeid med forskning, helseanalyse og rådgivning vedrørende antimikrobiell resistens innen Område for smittevern, miljø og helse og på Folkehelseinstituttet

 • Etablere og videreutvikle nasjonalt og internasjonalt nettverk på feltet

 • Initiere, delta i og videreutvikle Folkehelseinstituttets engasjement i det globale arbeidet mot antimikrobiell resistens

 • Bidra til å videreutvikle One Health-perspektivet i forskning og helseanalyse innen fagområdet antimikrobiell resistens

 • Ta initiativ til og bidra til søknader om forskningsmidler nasjonalt og internasjonalt

 • Utarbeide kommunikasjonsplan for senteret og bidra til å synliggjøre Folkehelseinstituttets rolle innen AMR-feltet

 • Være medlem av ledergruppen i Område for smittevern, miljø og helse (områdeledelsen) og bidra til helhetlig ledelse av området

 • Ha fag- og budsjettansvar for Senter for antimikrobiell resistens

 • Bidra til optimal ressursutnyttelse på tvers av instituttets områder og avdelinger gjennom å være fleksibel og løsningsorientert

 • Bidra til iverksetting av relevante deler av instituttets strategi, blant annet innenfor antimikrobiell resistens

 • Arbeide aktivt for et godt arbeidsmiljø, samt faglig utvikling av fagområdet antimikrobiell resistens og medarbeiderne

 

 

Kvalifikasjoner

 

 • Relevant høyere utdanning, doktorgrad og gjerne professorkompetanse

 • Bred relevant erfaring fra ledelse av forskningsprosjekter og evne til å etablere og utvikle tverrfaglige forskningsmiljøer

 • Relevant arbeidserfaring i forhold til senterets funksjoner

 • Lederkompetanse og ledererfaring

 • Gjerne erfaring med saksbehandling og skriftlig utarbeiding av råd og veiledning

 • Engelsk må beherskes skriftlig og muntlig

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/ skandinavisk er ønskelig

 

 

Utdanningsnivå

 

 • Høyskole / Universitet, Doktorgrad

 

 

Personlige egenskaper

 

 • Evne til strategisk tenkning

 • Interesse og engasjement rundt ledelse og nettverksbygging

 • Trygg og tydelig i lederrollen

 • Evne til å motivere, inspirere, prioritere og gjennomføre

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

 

 

Vi tilbyr

 

 • En attraktiv, utviklende og allsidig jobb i et arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og engasjerte kollegaer

 • Fleksible arbeidsordninger

 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

 • Stilling som fagdirektør (SKO 1538), og lønn etter avtale iht. statens regulativ


Lignende job
Linde & Altschuler A/S
København, Storkøbenhavn
Sanofi Genzyme
Hørsholm, Storkøbenhavn
Har du læst?
 

nr. 14/2016