Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Det Grønlandske Sundhedsvæsen,

Grønland
28-08-2017

Nuuk DIH Overlæge til Gyn/Obs afdeling

Kontakt

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Praktisk information
Oprettet:
28-08-2017
Udløber:
15-09-2017
Kviknummer:
LJA-48882460
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Gynækologi og obstetrik
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Er du speciallæge i gynækologi/obstetrik? Og kunne du tænke dig et nyt fagligt kapitel i dit liv?

 

Så har Grønlands sundhedsvæsen netop en ledig stilling til dig der har mod på nye udfordringer!

 

Obstetrisk afdeling har ca. 500 fødsler årligt, dels fødende fra Nuuk, samt Risikofødsler fra kystbyerne.

Gynækologisk afdeling foretager årligt ca. 500 operationer på DIH samt 2-300 operationer på kystsygehusene. Operationsafdelingen er nyopført med topmoderne udstyr. Der udføres primært almen gynækologiske operationer  såsom abd/vag/laparoskopisk hysterectomi, TCRE-E/F, kolporhafia ant/post, TVT-O, sterilisation, konisatio etc. Det forventes ikke at ansøger behersker alle operationerne. Endvidere varetager afdelingen den primære udredning/behandling inden for gyn onkologien og infertilitetsbehandlingen.

Der efterspørges speciallæge med bred gynækologisk/obstetrisk uddannelse men subspecialisering inden for de gynækologiske/obstetriske subspecialer er også ønskelig.

Gynækologisk/obstetrisk afdeling er en afdeling med et godt samarbejdsklima både inden for specialet og med Hospitalets øvrige specialer. Du vil opleve en afdeling i udvikling, hvor du er tæt på beslutningsprocesserne.

 

Så har du mod på en stilling med mange nye og spændende udfordringer i et land med en storslået natur, så har vi stillingen til dig.

Ansættelse ønskes fra 1. november 2017 eller efter nærmere aftale.

Stillingen er som udgangspunkt fast, men det skal ikke afskrække dig, fra at søge et vikariat.

 

Kirurgisk område

Gynækologisk Obstetrisk afdeling er en del af kirurgisk område. Kirurgisk område er en almenkirurgisk afdeling, der består af en parenkymkirurgisk, en otologisk, en ortopædkirurgisk og en gynækologisk/obstetrisk afdeling med i alt 11 speciallæger (3 kirurger, 2 otologer, 3 ortopædkirurger og 3 gynækologer). Overlægerne går i bagvagt indenfor eget speciale. Overlægerne foretager konsulentrejser til Grønlands øvrige byer og undersøger og behandler patienter lokalt på distriktssygehusene.

Til kirurgisk område er tilknyttet 7 reservelæger og 2 klinisk basisuddannelses læger i en døgndækket vagtordning.  Kirurgisk område har uddannelsesstillinger i samarbejde med Region Syd, Danmark, indenfor almen medicin og afdelingernes specialer, herunder intro- og hoved-uddannelse i gynækologi/obstetrik, samt underviser studenter fra Aarhus Universitet.

Læs mere om at være ansat på DIH og kirurgisk område her (http://www.gjob.dk/Sygehusene/Ansat-paa-DIH)

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 en røgfri arbejdsplads. Dvs. der generelt bliver indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden, og omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

Løn- og ansættelse                  

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her. (http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster)

 

Den årlige løn med vagthonorering svarer til en tilsvarende stilling i Danmark. Man har ret til 14 dages frihed årligt til kursus/kongresdeltagelse. Til dette rådes over en personlig kursuspulje på 30.000kr/år med mulighed for ansøgning om yderligere midler fra lægernes fælles kursusfond. Der er 5 ugers ferie/år og læger over 45 år med mere end 2 års samlet ansættelse i Grønland har 6 ekstra feriedage årligt. Ved vagt i weekend og på helligdage optjenes en fridag som enten kan udbetales eller afholdes.

 

STATSBORGERSKAB

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Til fastansatte læger ydes en tiltrædelses rejse for den ansatte og dennes familie samt en tilsvarende fratrædelsesrejse ved mere end 2 års ansættelse.

Til fastansatte ydes flyttegodtgørelse ved tiltrædelse samt ved udtræden af tjenesten såfremt der er forløbet mindst 2 år fra tiltrædelsen. Flyttegodtgørelsen ydes til tidligere bopæl i Grønland, Danmark eller de øvrige Nordiske lande.

Fastansatte læger har ret til en årlig familie ferierejse, og i år uden ferierejse en kursusfamilierejse.

 

Til vikaransatte ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

ANSØGNING

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag bedes sendt via Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem. (http://www.gjob.gl/SogJob)  

Ansøgningsfrist: 15. september 2017

 

KONTAKT

Yderligere Information om stillingen kan indhentes ved Gynækologisk/Obstetrisk specialeansvarlig overlæge Ole Lind på tlf. (+299) 34 47 57/23 32 48 eller på e-mail: OLI@PEQQIK.GL  

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louise Chemnitz Egede på tlf. +299 34 43 85 eller på e-mail: MLCE@PEQQIK.GL

Lignende job
Linde & Altschuler A/S
København, Storkøbenhavn
Sanofi Genzyme
Hørsholm, Storkøbenhavn
Har du læst?
 

nr. 14/2016