Region Midtjylland - Psykiatri og Social

Region Midtjylland - Psykiatri og Social,

Aarhus
04-06-2019

Ny visionær afsnitsledende overlæge søges til Psykiatrisk klinik for Spiseforstyrrelser, Børne- & Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Region Midt

Kontakt

Region Midtjylland - Psykiatri og Social

Palle Juul-Jensens Boulevard 175
8200
Aarhus N
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
04-06-2019
Udløber:
19-06-2019
Kviknummer:
LJA-73843482
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Børne- og ungdomspsykiatri,
Børnepsykiatri,
Psykiatri
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Genopslag

 

Stillingen som afsnitsledende overlæge i Psykiatrisk klinik for Spiseforstyrrelse er ledig til besættelse 1. august 2019 eller snarest derefter. Stillingen kan søges af speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri.

 

Organisering Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er én afdeling under området Psykiatri- og Socialområdet i Region Midtjylland. BUA er en selvstændigt afdeling, som ledes af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske, tilsammen afdelingsledelsen. BUA er placeret på tre matrikler i henholdsvis Herning, Viborg og Skejby.

 

I BUA er der 7 kliniske enheder med ambulatorier, døgn- og/eller dagafsnit, samt en forskningsenhed og en sekretærgruppe, som ledes selvstændigt. De kliniske enheder ledes af en afsnitsledelse bestående af overlæge og en afdelingssygeplejerske.

 

Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser

Afsnittet varetager den ambulante del af den hospitalsbaserede tværfaglige psykiatriske behandling af spiseforstyrrelser i hele Region Midtjylland - uanset alder. Afsnittets funktioner er placeret dels i Skejby og dels i Herning. Afsnittet varetager undersøgelse og behandling på hovedfunktions-, regionsfunktions- og højtspecialiseret niveau.

 

Ambulatoriet har et meget tæt samarbejde med Sengeafsnit 3, der varetager behandlingen af målgruppen under indlæggelse. Arbejdet vedrørende patientgruppen er kendetegnet ved sin bredde. Der er dels behov for faglig kunnen vedr. somatiske problemstillinger, men samtidig også interesse og ekspertise indenfor psykoterapeutisk behandling.

Afsnittet deltager i SATS-puljeprojekter og er kendetegnet ved sit forskningsmæssige og udviklingsmæssige arbejde.

 

Der er ansat følgende faggrupper: læge, sygeplejerske, psykolog, socialrådgiver, pædagog, ergoterapeut, fysioterapeut, diætist og social- og sundhedsassistent svarende til i alt 48 fuldtidsstillinger.

Afsnittet ledes af den afsnitsledende overlæge samt en afdelingssygeplejerske.

 

Vi søger en person, der:

  • skal være overlægekvalificeret speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri.

  • har erfaring med arbejdet i en ledelsesfunktion, kan og vil bidrage til organisationsudvikling og afsnitsledelsesudvikling

  • kan motivere, engagere og inddrage medarbejderne samt sikre ejerskab

  • er fleksibel i opgaveløsning og samarbejde

  • er tydeligt kommunikerende

  • besidder overblik og gode samarbejdsevner, samt lyst og evne til at arbejde med at styre arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse i en tværfaglig medarbejdergruppe - samt være inspirerende og igangsættende.

  • har udviklings-, forsknings- og undervisningserfaring

 

Vi kan tilbyde:

  • muligheden for at arbejde i et spændende og udfordrende sammenhæng

  • godt kollegialt sammenhold

  • mulighed for fleksibilitet og selvstændighed med hensyn til opgaveplanlægning

 

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Speciallæger

 

Yderligere oplysninger

Ledende overlæge Jakob Paludan, tlf.nr.: 5127 3326 eller oversygeplejerske Elsebeth Vesterheden tlf.nr.: 4015 8218

 

Ansøgningsfrist: 19. juni 2019

 

Ansættelsessamtale: 25. juni 2019

 

Udover en kort motiveret ansøgning bedes ansøger udfylde skema til faglig bedømmelse.

I Region Midtjylland sker den faglige bedømmelse ud fra Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland af 10.10.2007.

 

Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan ses via nedenstående link. Vær dog opmærksom på, at besvarelserne skal indtastes som en del af ansøgningsproceduren. Det er altså ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.

 

http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/ansattelse-af-speciallager/

 

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på "Send ansøgning" eller lign. link.

 

Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV), evt. autorisation og speciallæge autorisation (angiv aut. ID). De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.

 

BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og

kommuner i regionen.

BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUA dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Området for spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.724 eksterne henvisninger (2018) og der er kontakt med 8.172 unikke cpr.nr. (2018) Centeret har et nettobudget på 282,5 mio. kr. (2018)  og ca. 527 fuldtidsmedarbejdere (2018).

 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Udvalgte job
Oslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Sykehuset Østfold HF
Har du læst?
 

nr. 14/2016